Mesto MGTU im. N.E. Baumana v prtsesse povysheniya kvalifikatsii i sertifikatsii vypusknikov vuzov i spetsialistov promyshlennosti v kholodil'noy i kriogennoy oblastyakh (strategiya zanyatosti)


Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

Full Text

Restricted Access

References


Copyright (c) 2017 Kazakova A.A., Lavrov N.A., Shishov V.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies