Khaldin, A A

Issue Section Title Abstract File
Vol 13, No 3 (2010) Articles Sovremennye predstavleniya o kozhnykh paraneoplasticheskikh zabolevaniyakh i sindromakh Abstract
Vol 13, No 1 (2010) Articles Sluchay verrukoznoy formy krasnogo ploskogo lishaya u patsientki s retsidivom raka molochnoy zhelezy Abstract
Vol 14, No 2 (2011) Articles Recombinant interferone-α2 (viferone) use in dermatovenereology Abstract
Vol 14, No 1 (2011) Articles Malassezia folliculitis Abstract
Vol 14, No 3 (2011) Articles Scleroderma-like type of necrobiosis lipoidica Abstract
Vol 14, No 1 (2011) Articles Ulcerated necrotic skin lesions on legs Abstract
Vol 13, No 6 (2010) Articles Sluchay sochetaniya razlichnykh form(vitiliginoznaya, atroficheskaya, erozivnaya i bulleznaya) skleroatroficheskogo likhena Abstract
Vol 14, No 6 (2011) Articles Therapeutic implication of 1% cream "Fenistil Pencivir" for treatment of herpes simplex exacerbations with different localization Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies