Ivanov, O L

Issue Section Title Abstract File
Vol 13, No 4 (2010) Articles Nespetsificheskiy giperergicheskiy sindrom v trudakh V. A. Rakhmanova (doklad na XXVII Rakhmanovskoy konferentsii) Abstract
Vol 13, No 4 (2010) Articles Allergicheskiy kontaktnyy dermatit i assotsiirovannye allergodermatozy: sovremennye predstavleniya ob etiologii, patogeneze i diagnostike Abstract
Vol 14, No 3 (2011) Articles Scleroderma-like type of necrobiosis lipoidica Abstract
Vol 14, No 4 (2011) Articles Focal form of iatrogenic Lever's bullous pemphigoid Abstract
Vol 15, No 1 (2012) Articles Diagnostics and treatment of dermatosis Abstract
Vol 13, No 6 (2010) Articles Sluchay sochetaniya razlichnykh form(vitiliginoznaya, atroficheskaya, erozivnaya i bulleznaya) skleroatroficheskogo likhena Abstract
Vol 13, No 6 (2010) Articles Sovremennyy vzglyad na rubtsovuyu alopetsiyu Abstract
Vol 14, No 5 (2011) Articles Genodermatoses in works of V. A. Rakhmanov Abstract
Vol 15, No 4 (2012) Articles Bulleznye dermatozy v trudakhV. A. Rakhmanova Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies