Barsukov, A V, ВМедА им. С.М. Кирова

Issue Section Title Abstract File
Vol 37, No 3S (2018) Articles SOSTOYaNIE VEGETATIVNOGO OBESPEChENIYa U MUZhChIN S SINKOPAL'NYMI SOSTOYaNIYaMI V ANAMNEZE V PERIOD DLITEL'NOY PASSIVNOY ORTOSTATIChESKOY PROBY PO DANNYM SPEKTRAL'NYKh KhARAKTERISTIK VARIABEL'NOSTI SERDEChNOGO RITMA Abstract PDF
(Rus)