Abaimov, D A, Научный центр неврологии

Issue Section Title Abstract File
Vol 37, No 3S (2018) Articles GIPERGOMOTsISTEINEMIYa I PORAZhENIE BELOGO VEShchESTVA GOLOVNOGO MOZGA U BOL'NYKh EPILEPSIEY: ANALIZ DVUKh SLUChAEV Abstract PDF
(Rus)