Balandina, E V, Городская многопрофильная больница №2

Issue Section Title Abstract File
Vol 37, No 3S (2018) Articles OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa PRI SIMUL'TANNYKh OPERATsIYaKh KORONARNOGO ShUNTIROVANIYa I KAROTIDNOY ENDARTEREKTOMII Abstract PDF
(Rus)