Marchenko, V I

Issue Section Title Abstract File
No 4 (2006) Articles EKSERGETIChESKIY ANALIZ ENERGETIChESKOY EFFEKTIVNOSTI BIOGAZOVYKh USTANOVOK Abstract
No 4 (2006) Articles RAZDELENIE PTICh'EGO POMETA SBROZhENNOGO V BIOREAKTORE Abstract
No 4 (2006) Articles ENERGOSBEREGAYuShchAYa TEKhNOLOGIYa PERERABOTKI OTKhODOV PTITsEVODSTVA S POLUChENIEM POLEZNYKh PRODUKTOV Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies