Novoe pokolenie biodegradiruemogo pokrytiya dlya koronarnykh stentov, sostoyashchee iz khimicheski modifitsirovannykh nanokompozitov, izmenyayushchikh strukturu ateroskleroticheskikh blyashek cheloveka ex vivo s tsel'yu predotvrashcheniya restenozirovaniya koronarnykh arteriy

Full Text

Restricted Access

References

  1. Ermakov, A.E.; Uimin, M.A.; Lokteva, et al. Russ. J. Phys. Chem. A 2009, 83,1187-1193.
  2. Postnikov, P.S.; Trusova, M.E.; Fedushchak, et al. Nanotechnol. Russ. 2010, 5, 446-449.
  3. Akhmedov, S.D.; Afanasiev, S.A.; Filimonov,et al. Agent for Selective Adjustment of Blood Lipids. U.S. Patent US9,789,134,B2, 17 October 2017.
  4. Akhmedov, S.; Afanasyev, S.; Trusova, M. et al. Biomedicines 2021, 9, 802. https:doi.org/10.3390/biomedicines9070802
  5. Akhmedov, S.; Afanasyev, S.; Beshchasna, N.; et al. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 8241. https:doi.org/10.3390/ijms23158241

Copyright (c) 2022 PJSC Human Stem Cells InstituteСМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 - 57156 от 11.03.2014.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies