Vektornye metody vizualizatsii i prognozirovaniya dinamiki neyromorfogeneza i verifikatsii ego vychislitel'nykh modeley: kolokalizatsiya model'nykh vektornykh poley gal'vanotaksisa i izmerennykh mgnovennykh poley skorostey aksonal'nykh potokov

Cover Page

Cite item

Abstract

Keywords

PIV

Full Text

Restricted Access

About the authors

O. V Gradov

Email: gradov.chph.ras@gmail.com

References

  1. Gradov O.V., Notchenko A.V., Oganessian V.A. Optics. 2015. V. 4, P. 37-42.
  2. Gradov O.V., Adamovich E.D. J. Biomed. Tech. 2017. № 1. P. 25-29.
  3. Нотченко А.В., Градов О.В., Бережная Л.А. ФЖ. 2012. Т. 20, № 1-2. С. 9-29.
  4. Gradov O.V., Jablokov A.G. Cellular Ther. Transpl. 2017. V. 6, № 3, P. 41-42.
  5. Gradov O.V. Neurogoniometry and related methods for cell bioanisotropy estimations: early stages of neurogoniometry instrumentation development and vector /tensor neuronal symmetry measurements (2011-2015). Dusseldorf: Scholars' Press, 2019. 150 p.

Copyright (c) 2022 PJSC Human Stem Cells InstituteСМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 - 57156 от 11.03.2014.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies