Yarmolinskaya, M. I

Issue Section Title Abstract File
Vol 2, No 4 (2015) Original papers ZNAChENIE AKTIVNOSTI OVARIAL'NOY AROMATAZY DLYa VYBORA METODA TERAPII ENDOMETRIOZA Abstract PDF
(Rus)
Vol 2, No 4 (2015) Original papers ZNAChENIE EKSPRESSII RETsEPTOROV POLOVYKh STEROIDNYKh GORMONOV PRI ENDOMETRIOZE Abstract PDF
(Rus)
Vol 3, No 3 (2016) Original papers Pyatiletniy opyt primeneniya ingibitora aromatazy v lechenii naruzhnogo genital'nogo endometrioza Abstract
Vol 2, No 4 (2015) Original papers OPYT PRIMENENIYa PREPARATA LONGIDAZA U PATsIENTOK S NARUZhNYM GENITAL'NYM ENDOMETRIOZOM Abstract PDF
(Rus)
Vol 1, No 1 (2014) Original papers Efficiency of infertility control in myomectomy Abstract PDF
(Rus)
Vol 1, No 1 (2014) Original papers Efficiency of aromatase inhibitors in combined therapy for external genital endometriosis Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies