, E

Issue Section Title Abstract File
Vol 1, No 1S (2008) Articles History of creation and trends of activity of Yugra state university UNESCO department “Environment Dynamics and Global Climate Change” Abstract PDF
(Rus)
Vol 1, No 1S (2008) Articles Obrazovatel'nyy protsess po pochvovedeniyu: vazhnost' i aktual'nost' proizvodstvennykh praktik Abstract PDF
(Rus)
Vol 1, No 1S (2008) Articles Ekologicheskie posledstviya primeneniya razlichnykh sposobov zagotovki grunta dlya stroitel'nykh rabot v usloviyakh kraynego severa Abstract PDF
(Rus)
Vol 1, No 1S (2008) Articles Peatland unit types of lake-bog systems in the middle Priob’ie (Western Siberia) Abstract PDF
(Rus)
Vol 1, No 1S (2008) Articles Element composition of plant material on bogs of the middle taiga in West Siberia Abstract PDF
(Rus)
Vol 1, No 1S (2008) Articles CH 4 emission in the forest-tundra subzone: “Standard model” Aa3 Abstract PDF
(Rus)