Copyright (c) 2017 Zinovyev E.V., Asadulaev M.S., Komissarov I.A., Shemet M.V., Yudin V.E., Shabunin A.S., Smirnova N.V., Kryukov A.E., Lukyanov S.A., Stoyanovskiy R.G., Shalonia T.A., Artsimovich I.V., Kostyakov D.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.