Order results by:     
Issue Title
Vol 7 (2017): Special issue POSLEOPERATsIONNYY PERIOD ROBOT-ASSISTIROVANNOY RADIKAL'NOY PROSTATEKTOMII: TEChENIE I FAKTORY PROGNOZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Rasner P.I., Sukhikh S.O., Kotenko D.V., Shiryaev A.A., Pushkar' D.Y.
"... периода. Наиболее распространенными ранними послеоперационными осложнениями стали несостоятельность ..."
Vol 2, No 2 (2012) Early and late complications of radical prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Kuzmin I.V., Boriskin A.G.
"... осложнениям относились стриктура пузырноуретрального анастомоза — у 5 больных (3,9%), недержание мочи более 12 ..."
Vol 3, No 3 (2013) The quality of life assessment after radical prostatectomy with usage of MEB questionnaire 13.1
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Nevirovich Y.S., Al-Shukri A.S., Boriskin A.G., Tyurina Y.V.
"... может быть причиной ряда осложнений, которые делятся на интраоперационные и послеоперационные, а ..."
Vol 8, No 3 (2018) Functional and early oncological results in 2D vs 3D laparoscopic prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Bogomolov O.A., Shkolnik M.I., Belov A.D., Sidorova S.A., Prokhorov D.G., Lisitsyn I.Y., Emirgaev Z.K.
"... формирования везикоуретрального анастомоза, кровопотерю, интраоперационные и ранние послеоперационные ..."
Vol 7 (2017): Special issue RANNIE OSLOZhNENIYa RADIKAL'NOY TsISTEKTOMII, SVYaZANNYE S METODAMI DERIVATsII MOChI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kirichenko O.A.
"... способами деривации мочи. Все осложнения данной операции в раннем послеоперационном периоде можно поделить ..."
Vol 7 (2017): Special issue KhIRURGIChESKOE LEChENIE RAKA POChKI, OSLOZhNENNOGO VYSOKIM OPUKhOLEVYM TROMBOZOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Zamyatnin S.A., Shlomin V.V., Shloydo E.A.
"... послеоперационном периоде умерло еще 2 пациента (7,4 %). Причиной смерти во всех случаях послужила тромбоэмболия ..."
Vol 7 (2017): Special issue KLINIChESKOE PRIMENENIE UL'TRAZVUKOVOGO DATChIKA C TREKhMERNOY SISTEMOY VIZUALIZATsII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Sukhikh S.O., Glybin P.P., Alekseev A.E., Alekseeva E., Pushkar' D.Y.
"... анатомических деталей глубоколежащих структур тазового дна позволяет следить за динамикой в послеоперационном ..."
Vol 9, No 1S (2019) Oslozhneniya robot-assistirovannoy radikal'noy prostatektomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rakul S.A., Eloev R.A., Skiba M.O.
"... . Интра- и послеоперационные осложнения РобРПЭ приведены в таблице. Частота интраоперационных осложнений ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vliyanie na chastotu vozniknoveniya mochevykh oslozhneniy variantov shva pri formirovanii ureteroileoanastomozov pri laparoskopicheskoy tsistektomii po povodu rakamochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosov A.K., Dzhalilov I.B., Reva S.A., Petrov S.B.
"... -распространенным РМП. Тем не менее, частота ранних послеоперационных осложнений остается крайне высокой и достигает ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATY ZAMEShchENIYa MOChETOChNIKOV SEGMENTOM PODVZDOShNOY KIShKI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Ochelenko V.A., Guliev B.G., Al-Attar T.K., Gaziev A.K.
"... несостоятельность проксимальных анастомозов. В отдаленном послеоперационном периоде осложнения развились у 7 (7 ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROFILAKTIKA I LEChENIE RANNIKh POSLEOPERATsIONNYKh OSLOZhNENIY MALOINVAZIVNYKh METODOV LEChENIYa KRUPNYKh KAMNEY VERKhNIKh OTDELOV MOChETOChNIKOV
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Avazkhanov Z.P.
"... четкая связь между частотой послеоперационных осложнений и дренированием почки до операции. Так ..."
Vol 5, No 1 (2015) Profilaktika oslozhneniy total'noy «teplovoy ishemii» pri rezektsii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Los' M.S., Chirkov A.N.
"... кровоснабжения может проявляться развитием урологических осложнений. По данным литературы, в зависимости от ..."
Vol 9, No 1S (2019) Oslozhneniya i povtornye operatsii pri sindrome ostroy moshonki u detey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Shchedrov D.N.
"... частичная несостоятельность послеоперационной раны (n = 5). 5. Необнаружение перекрученной гидатиды ..."
Vol 7 (2017): Special issue NASh OPYT LAPAROSKOPIChESKOGO LEChENIYa GIDRONEFROZA U DETEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Filatova N.A., Kuchinskiy M.P., Kotin A.N., Solntseva E.A.
"... операции с развитием несостоятельности анастомоза; формирование забрюшинной гематомы, источником которой ..."
Vol 5, No 1 (2015) Robot-assistirovannaya radikal'naya prostatektomiya. Opyt pervykh 100 operatsiy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Aboyan I.A., Pakus S.M., Grachev S.V., Berezin K.V.
"... периоде по поводу кровотечения выполнена у 1 % пациентов. Конверсия у 2 %, несостоятельность анастомоза у ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' URETRAL'NOGO KATETERA V RAZVITII KATETER-ASSOTsIIROVANNOY INFEKTsII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vasil'ev A.O., Govorov A.V., Pushkar' D.Y.
"... ), трансуретральная резекция мочевого пузыря или предстательной железы, коррекция зоны везикоуретрального анастомоза ..."
Vol 5, No 3 (2015) Vosstanovlenie bryushiny bokovykh stenok taza posle udaleniya mochevogo puzyrya i podvzdoshno-tazovoy limfodissektsii u patsientov pozhilogo i starcheskogo vozrasta
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Krestyaninov S.S., Kostyuk I.P., Shestaev A.Y., Shostka K.G., Vasilyev L.A., Kheyfets V.K., Pavlenko A.N., Kagan O.F.
"... осложнений в раннем послеоперационном периоде. Восстановление брюшины является простой в исполнении и ..."
Vol 5, No 1 (2015) Nestandartnye chrespromezhnostnye anastomozy pri rezektsii striktur zadney uretry
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kogan M.I., Krasulin V.V., Mitusov V.V., Glukhov V.P.
"... анастомозом «конец в конец». Однако в ряде случаев после резекции выполнить прошивание нитью проксимального ..."
Vol 7 (2017): Special issue PLASTIKA PIELOURETERAL'NOGO SEGMENTA S ISPOL'ZOVANIEM ENDOSKOPIChESKIKh TEKhNOLOGIY U DETEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vrublevskiy S.G., Shmyrov O.S., Kulaev A.V., Vrublevskaya E.N., Lazishvili M.N., Korochkin M.V., Vrublevskiy A.S.
"... плазмы крови. Ранние послеоперационные осложнения, связанные с несостоятельностью интракорпорального шва ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROGNOZIROVANIE INFEKTsIONNYKh OSLOZhNENIY PERKUTANNOY NEFROLITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O., Zaikin A.Y.
"... , характерны такие осложнения, как кровотечение, обострение хронического пиелонефрита, травмы соседних органов ..."
Vol 9, No 1S (2019) Osobennosti integral'nykh pokazateley obshchego analiza mochi u patsientov s mochekamennoy bolezn'yu v posleoperatsionnom periode
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Berezhnoy A.G., Kapsargin F.P., Ershov A.V.
"... послеоперационного инфекционного осложнения. Критериями включения было наличие МКБ, подтвержденной лабораторными и ..."
Vol 9, No 1S (2019) Khirurgicheskaya korrektsiya oslozhneniy kontinentnoy appendikovezikostomii u detey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Osipov I.B., Sarychev S.A., Krasil'nikov D.E.
"... уход за пациентом и способствует достижению контроля над мочеиспусканием. Осложнения, связанные с ..."
Vol 9, No 1S (2019) Profilaktika oslozhneniy posle transuretral'noy rezektsii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Soluyanov M.Y., Smagin M.A., Shumkov O.A., Nimaev V.V.
"... на малоинвазивность вмешательства, количество ранних и поздних послеоперационных осложнений остается ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vypolnenie Second-Look perkutannoy nefrolitotripsii v rannem posleoperatsionnom periode bez anestezii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gadzhiev N.K., Gorelov D.S., Ivanov A.O., Proyda T.D., Petrov S.B.
"... эффективность лечения при значительном снижении травматичности хирургических вмешательств и частоты осложнений ..."
Vol 2, No 4 (2012) PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY IN PATIENT WITH STAGHORN STONE IN A LEFT HALF OF A HORSESHOE KIDNEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich Y.S., Lukichev G.B., Khamdi A.M., Ignashov Y.A.
"... ) за счет предупреждения осложнений этого метода лечения. Для этого больным перед выполнением ДУВЛ ..."
Vol 9, No 1S (2019) Funktsional'nye rezul'taty radikal'noy prostatektomii u patsientov s mestnorasprostranennym rakom predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shikhzadaev M.S., Shkol'nik M.I., Zharinov G.M., Bogomolov O.A.
"... ,05. Отмечены следующие послеоперационные осложнения: несостоятельность анастомоза - 9,3 % пациентов, cтриктура ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATY 228 EKSTRAVAGINAL'NYKh TRANSPOZITsIY URETRY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K.
"... наружного отверстия мочеиспускательного канала на новом месте. Это нередко приводит к несостоятельности швов ..."
Vol 2, No 4 (2012) Complications prophylaxis in extracorporeal shock wave lithotripsy in patients with nephrolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Ammo R.
"... ) за счет предупреждения осложнений этого метода лечения. Для этого больным перед выполнением ДУВЛ ..."
Vol 5, No 1 (2015) Nash opyt khirurgicheskogo lecheniya raka pochki, oslozhnennogo opukholevoy venoznoy invaziey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Zamyatnin S.A., Tsygankov A.V., Salsanov A.T.
"... недостаточность. В 15 (7,0 %) случаях отмечены следующие послеоперационные осложнения: тромбоз вен нижних ..."
Vol 7 (2017): Special issue KLASSIFIKATsIYa CLAVIEN V OTsENKE POZDNIKh OSLOZhNENIY U BOL'NYKh RAKOM MOChEVOGO PUZYRYa POSLE RADIKAL'NOY TsISTEKTOMII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sergeev A.V., Fadeev V.A., Kirichenko O.A., Ul'yanov A.Y., Ismailov K.I.
"... оценки поздних послеоперационных осложнений наряду с описательной классификацией с целью объективности мы ..."
Vol 8, No 4 (2018) Minimally invasive treatment of complications after laparoscopic partial nephrectomy in solitary kidney
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Emirgaev Z.K., Bogomolov O.A., Shkolnik M.I., Prokhorov D.G., Polehin A.S.
"... вмешательств в лечении осложнений после лапароскопической резекции единственной почки, выполненной по поводу ..."
Vol 5, No 1 (2015) Laparoskopicheskaya nefrektomiya pri tazovoy distopii pochki, oslozhnennoy terminal'nym gidronefrozom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Yadykin A.A., Makarov S.A.
"... . Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. Больная выписана на четвертый день после операции в ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NAYa KhARAKTERISTIKA LAPAROSKOPIChESKOY I OTKRYTOY REVASKULYaRIZATsII POLOVOGO ChLENA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Martov A.G., Kazhera A.A., Abdulkhamidov A.N., Volodin D.I., Sergeev V.P., Bokov A.I.
"... послеоперационном периоде изучали частоту интра- и послеоперационных осложнений, длительность пребывания больного в ..."
Vol 5, No 1 (2015) Striktury uretry u bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy kak prichina inkontinentsii. Opyt lazernoy uretrotomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shkol'nik M.I., Lebedinets A.A., Timofeev D.A., Lisitsyn I.Y.
"... Одним из часто встречающихся осложнений лечения рака предстательной железы (РПЖ) являются стриктуры ..."
Vol 2, No 1 (2012) Endovideosurgery in urology: terminology, history, indications, possibilities, complications
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... относительно современной терминологии, истории, показаний, возможностей и осложнений этих методов лечения ..."
Vol 5, No 1 (2015) Ureteroplastika po Yang-Monti
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Ochelenko V.A., Gaziev A.K., Mkhanna K.M.
"... оперированных нами по методу Yang-Monti больных осложнение развилось у больного после пиелоилеоуретероанастомоза ..."
Vol 3, No 3 (2013) Endovideosurgical reconstruction of the pyeloureteral junction passage
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... техника эндовидеохирургических операций на этой области, приведены рекомендации по послеоперационному ..."
Vol 8, No 2 (2018) Medical and social rehabilitation following testicular prosthesis in post-orchiectomy patients
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Shchedrov D.N.
"... мошонку лишен указанного недостатка, однако повышает риск воспалительных осложнений. Эстетический ..."
Vol 5, No 1 (2015) Radiochastotnaya termoablatsiya u bol'nykh lokalizovannym rakom pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Prokhorov D.G., Shkol'nik M.I., Belov A.D., Andabekov T.T., Timofeev D.A.
"... . Результаты. Осложнений в послеоперационном периоде не отмечено. Сроки наблюдения составили 3-42 месяцев ..."
Vol 5, No 1 (2015) Lechenie striktur ureteroneotsistoanastomoza u bol'nykh posle tsistektomii metodom dilyatatsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Belov A.D., Belova E.A., Timofeev D.A., Shkol'nik M.I., Lisitsyn I.Y.
"... послеоперационных осложнений. Среди последних особенно хочется выделить стриктуры уретеронеоцистоанастомозов. По ..."
Vol 8, No 2 (2018) Pathophysiology of the cortico-sympathoadrenal system in the postoperative period of partial nephrectomy
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Shormanov I.S., Los M.S.
"... -образных швов. В послеоперационном периоде 30 животным внутримышечно вводили 10 % масляный раствор α-ТА по ..."
Vol 8, No 1 (2018) Assesment of the efficiency of conservative treatment of Peyronie’s disease
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Kalinina S.N., Fesenko V.N., Nikolskii A.V., Burlaka O.O., Marchenko N.V.
"... жизни пациента, но затрудняет ведение половой жизни, приводит к сексуальной несостоятельности мужчин ..."
Vol 7, No 4 (2017) Diagnosis and therapy of urinary infections. What should always remember (clinical lecture). Part 2
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Borisov V.V.
"... В клинической лекции представлены современные сведения об осложненных инфекциях почек и ..."
Vol 9, No 1S (2019) Bezopasnaya i tochnaya embolizatsiya. Ispol'zovanie ploskodetektornoy komp'yuternoy tomografii pri embolizatsii arteriy prostaty
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vintskovskiy S.G., Khotchenkov M.V., Uchvatkin G.V.
"... послеоперационных осложнений, количеству использованного контрастного вещества, общему и рентгеновскому времени ..."
Vol 5, No 1 (2015) Ootsenka kachestva zhizni bol'nykh posle radikal'noyprostatektomii s ispol'zovaniem oprosnika MEB 13.1
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Al'-Shukri A.S., Boriskin A.G., Tyurina Y.V.
"... », «эмоциональный», «социальный», «функциональный». Для объективизации послеоперационных осложнений пациентам ..."
Vol 5, No 1 (2015) Lechebno-diagnosticheskiy algoritm primeneniya ingibitorov 5α-reduktazy u bol'nykh s podozreniem na rak predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Alferov S.M., Grishin M.A.
"... % пациентов. Конверсия у 2 %, несостоятельность анастомоза у 8 %, плексит плечевого сустава у 2 %, положи ..."
Vol 7 (2017): Special issue VEDENIE POSLEOPERATsIONNOGO PERIODA REZEKTsII POChKI V USLOVIYaKh SNIZhENIYa FUNKTsIONAL'NOGO REZERVA PEChENI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Los' M.S.
"... нефропротективное действие ингибитора АПФ - эналаприла и Леспенефрила на послеоперационный период резекции почки ..."
Vol 7 (2017): Special issue NARUShENIYa URODINAMIKI U PATsIENTOV S NEOTsISTISOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Fadeev V.A., Sergeev A.V., Savashinskiy Y.S., Kas'yanenko S.S., Ul'yanov A.Y.
"... сравнительных данных о состоянии пациентов в отдаленном послеоперационном периоде, а частота осложнений все еще ..."
Vol 9, No 1S (2019) Klinicheskoe techenie tuberkuleza pochki, oslozhnennogo tuberkuleznym tsistitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Khakimov M.A., Abdurakhmonov D.K., Khalilov S.M., Nabiev S.R.
"... исследования - изучить клиническое течение различных форм туберкулеза почек, осложненного развитием ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATY PRIMENENIYa FERMENTNOY TERAPII V KOMPLEKSNOM LEChENII PATsIENTOV S OBSTRUKTIVNOY AZOOSPERMIEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Fesenko V.N., Kalinina S.N., Koren'kov D.G., Fesenko S.V., Volkova M.V.
"... патологии является наложение анастомоза между сохранившим проходимость отделом придатка яичка и интактным ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pyatiletniy opyt vypolneniya robotassistirovannoy radikal'noy prostatektomii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mosoyan M.S., Al'-Shukri S.K., Semenov D.Y., Esayan A.M., Il'in D.M., Mamsurov M.E.
"... осложнения, послеоперационный койко-день, а также онкологические и неонкологические результаты лечения ..."
Vol 7 (2017): Special issue OSOBENNOSTI MIKROBNOY FLORY V MOChEVYVODYaShchIKh PUTYaKh U BOL'NYKh MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vlasov V.V., Krupin V.N., Pochtin D.P., Strel'tsova O.S.
"... возбудителей из конкрементов для более рациональной фармакотерапии воспаления в послеоперационном периоде. ..."
Vol 7 (2017): Special issue OPTIMIZATsIYa VYBORA SPOSOBA URETROPLASTIKI PRI STRIKTURAKh PEREDNEY URETRY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestaev A.Y., Protoshchak V.V., Kushnirenko N.P., Rassvetaev A.V., Kharitonov N.N., Snel'nikov L.M., Yantsev A.A.
"... выбор метода оперативного лечения (анастомоз или заместительная уретропластика ) результаты МРТ повлияли ..."
Vol 9, No 1S (2019) Opyt primeneniya laparoskopicheskogo dostupa pri lechenii zabolevaniy udvoennoy pochki u detey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Filatova N.A., Kuchinskiy M.P., Solntseva E.A., Dobroserdov D.A.
"... пиелоуретеральном сегменте с отсутствием или резким снижением функции сегмента. Послеоперационные осложнения у ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pozdnie oslozhneniya distantsionnoy udarno-volnovoy litotripsii u bol'nykh nefrolitiazom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Rizan A., Tkachuk I.N.
"... Под наблюдением находилось 192 пациента, у которых была изучена частота поздних осложнений ДУВЛ в ..."
Vol 5, No 1 (2015) Primenenie metodiki distantsionnoy litotripsii u bol'nykh urolitiazom, oslozhnennym pochechnoy kolikoy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Kapustin N.G., Gayvoronskiy E.A.
"... возможность использования ее при таком осложнении МКБ, как почечная колика. За период с 2010 по 2015 годы ..."
Vol 5, No 2 (2015) Urodynamics recovery in pregnant patients with complicated forms of pyelonephritis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Hodzhamurodov A.M., Solikhov D.N., Kosimov M.M., Umarova Z.I.
"... гестации [3, 6]. Пиелонефрит неблагоприятно влияет на течение беременности. К наиболее частым осложнениям ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRIChINY OSLOZhNENIY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY U ZhITELEY REGIONA ROSSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.Y., Dudarev V.A., Koshmelev A.A.
"... частоту осложнений ГПЖ: острую задержку мочеиспускания (ОЗМ) с развитием вторичного уретерогидронефроза и ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sluchay uspeshnoy autotransplantatsii torakal'no distopirovannoy pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bokovoy S.P., Bykov V.P., Gorshkov M.G., Fedoseev V.F.
"... , наложены анастомозы между почечной и наружной подвздошной венами, почечной и внутренней подвздошной ..."
Vol 5, No 1 (2015) Otdalennye rezul'taty zameshcheniya mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Fadeev V.A., Savashinskiy Y.S., Kas'yanenko S.S.
"... послеоперационных осложнений и улучшения результатов цистопластики в целом. Материал и методы. С 1998 по 2014 гг. в ..."
Vol 3, No 3 (2013) The experience of contact laser lithotripsy in treatment of patients with urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Ryvkin A.Y., Budylev S.A., Selivanov A.N., Gorbachev M.I.
"... метод лечения оказался успешным у 99,5 % оперированных пациентов. У 6,2 % больных в послеоперационном ..."
Vol 5, No 4 (2015) Laparoscopic nerve-sparing cystoprostatectomy with intracorporeal orthotopic sigmoid neobladder formation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Zaharenko A.A., Al-Shukri A.S., Nevirovich Y.S., Dubinskiy V.Y., Potapova M.K.
"... -прежнему связана со значительными интраоперационными и послеоперационными осложнениями [4-6]. В связи с ..."
Vol 4, No 1 (2014) Diagnosis and treatment of infectious and inflammatory complications in the urinary and genital organs of the patients with concomitant injury
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solikhov D.N., Umanov I.G.
"... органов. Инфекционно-воспалительные осложнения со стороны мочевых и половых органов существенно ухудшают ..."
Vol 3, No 2 (2013) Endovideokhirurgicheskoe lechenie nefroptoza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... послеоперационного ведения больных. ..."
Vol 5, No 1 (2015) Pyatiletniy opyt robot-assistirovannoy rezektsii pochki i nefrektomii v Sankt-Peterburge
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mosoyan M.S., Al'-Shukri S.K., Semenov D.Y., Esayan A.M., Il'in D.M., Mamsurov M.E.
"... кровопотери - 213 (100-450) мл. Переливание крови потребовалось в 17,4 % случаев. Средний послеоперационный ..."
Vol 6, No 4 (2016) The use of laparoscopic nephrectomy in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Reznik O.N., Ananiev A.N., Nevirovich E.S., Dayneko V.S., Skvortsov A.E., Shiganov M.Y., Kuzmin D.O., Kutenkov A.A.
"... послеоперационных осложнений в первой и второй группах составил 43,75 и 12,5 % случаев соответственно. Имел место 1 ..."
Vol 2, No 2 (2012) Substitute urethroplasty using free oral mucosa grafts in treatment of long strictures of anterior urethra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Perekalin P.V., Korneyev I.A., Ilin D.M.
"... обследования и послеоперационного наблюдения двух мужчин, оперированных по поводу протяженных стриктур ..."
Vol 3, No 2 (2013) The experience of 100 robotic assisted operations in da Vinci complex inSt.-Petersburg: resection of kidney,nephrectomy, prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Mosoyan M.S., Semenov D.Y., Tiktinskiy N.O., Danilin V.N., Mamsurov M.E., Ilin D.M.
"... послеоперационные осложнения, послеоперационный койко-день, а также онкологические и неонкологические результаты ..."
Vol 7 (2017): Special issue ZAVISIT LI STEPEN' FRAGMENTATsII DNK SPERMATOZOIDOV OT POKAZATELEY SPERMOGRAMMY I MAR-TESTA?
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Borovets S.Y., Al'-Shukri S.K., Osetnik V.K.
"... везикоуретрального анастомоза). Средний возраст пациентов был ≥ 46 (32–75) лет. Результаты. Средний срок ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NYY ANALIZ STAnDARTNOY ChRESKOZhNOY I MINI-PERKUTANNOY NEFROLITOLAPAKSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Martov A.G., Kolpatsinidi F.G., Kyzlasov P.S., Kazhera A.A., Bokov A.I., Abdulkhamidov A.N.
"... послеоперационного периода, уменьшить количество интра- и послеоперационных осложнений. Продолжительность лечения ..."
Vol 2, No 3 (2012) Transvesical endovideosurgical approach for ureteroneocystostomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Nevirovich E.S., Al-Shukri A.S., Sukhanov Y.A.
"... удовлетворительной проходимости. Развивающиеся в послеоперационном периоде рубцевание области анастомоза и пузырно ..."
Vol 7 (2017): Special issue PSIKhOTERAPIYa I PSIKhOSOMATIChESKAYa MEDITsINA V VOPROSAKh REPRODUKTsII: PERSPEKTIVY ISSLEDOVANIY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vykhodtsev S.V., Tregubenko I.A.
"... конференции урологов северо-Западного федерального округа рФ ной плазмы крови. Ранние послеоперацион- ные ..."
Vol 5, No 1 (2015) Funktsional'noe sostoyanie detruzora u patsientov s DGPZh, oslozhnennoy khronicheskoy zaderzhkoy mochi
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Ukharskiy A.V., Ryzhkov A.I., Kostyuchenko K.V.
"... функцию мочевого пузыря у пациентов с ДГПЖ, осложненной хронической задержкой мочи. Материалы и методы ..."
Vol 5, No 1 (2015) Blizhayshie i otdalennye rezul'taty dvukh variantov antibiotikoterapii oslozhnennoy infektsii verkhnikh mochevykh putey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kogan M.I., Naboka Y.L., Mitusova E.V., Gudima I.A.
"... Введение. Этиотропная антибиотическая терапия (АБТ) осложненной инфекции верхних мочевых путей ..."
Vol 9, No 1S (2019) Opyt Respublikanskogo spetsializirovannogo nauchno-prakticheskogo meditsinskogo tsentra urologii pri lechenii protyazhennykh striktur bul'barnogo otdela uretry
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Akilov F.A., Abbosov S.A., Shomarufov A.B.
"... стриктуры с последующим созданием анастомоза конец в конец и аугментационная анастомотическая уретропластика ..."
Vol 3, No 2 (2013) The experience of robot-assisted and laparoscopic resection of kidney in condition of regional ischemia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mosoyan M.S., Al-Shukri S.H., Semenov D.Y., Ilin D.M.
"... . Конверсий не было. Послеоперационных осложнений не было. Уровень креатинина до и после оперативного ..."
Vol 5, No 1 (2015) Funktsional'nye rezul'taty intestinal'noy i appendikulyarnoy plastiki mochetochnikov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Ochelenko V.A., Gaziev A.K., Mkhanna K.M.
"... обсуждение. Среди всех оперированных нами больных осложнения выявлены у 34 (24,1 %) и потребовали повторных ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRIMENENIE PARANEFROSTOMIChESKOY INFIL'TRATsII RASTVOROM MESTNOGO ANESTETIKA DLYa SNIZhENIYa BOLEVOGO SINDROMA POSLE PERKUTANNOY NEFROLITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Obidnyak V.M., Gadzhiev N.K.
"... ; больным группы Б (n = 29), контрольной группы, местное обезболивание не выполнялось. В послеоперационном ..."
Vol 8, No 4 (2018) Surgical treatment of blunt trauma (fracture) of the penis with damage to the urethra
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Basok S.M., Kyzlasov P.S., Kobzarev A.P., Sagradov S.K., Dolbilkina E.Y.
"... . Послеоперационный период осложнился некрозом кожи полового члена, что потребовало повторного оперативного ..."
Vol 7 (2017): Special issue MESTNYE RETsIDIVY POSLE RADIKAL'NOY TsISTEKTOMII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Fadeev V.A., Sergeev A.V., Ul'yanov A.Y., Ismailov K.I.
"... - нительных данных о  состоянии пациентов в  отдаленном послеоперационном периоде, а  частота осложнений ..."
Vol 7, No 1 (2017) Results of surgical treatment of Peyroni’s disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moscaleva Y.S., Korneyev I.A.
"... больных оказались эффективными в ближайший и отдаленный послеоперационные периоды. Эти методы позволили ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NAYa OTsENKA PRIMENENIYa KOLLAGENOVOGO MATERIALA I SINTETIChESKOGO MATERIALA V KORREKTsII STRESSOVOGO NEDERZhANIYa MOChI U ZhENShchIN REPRODUKTIVNOGO VOZRASTA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Musin I.I., Gaysina K.A.
"... . Поздние послеоперационные осложнения в виде пролабирования протеза, эрозий стенки влагалища были у 11 (19 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Endovideokhirurgicheskie rekonstruktivnye operatsii pri strikturakh mochetochnika
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Ochelenko V.A., Al-Attar T.K., Aliev R.V.
"... была сделана двум и илеоуретеропластика слева трем больным. Межкишечный анастомоз формировали с помощью ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vybor operatsionnogo dostupa pri germinogennykh opukholyakh yaichka
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosov A.K., Gafton G.I., Petrov S.B., Mamizhev E.M.
"... ), торакотомии/стернотомии 375 мл (минимум 100 - максимум 400). Проведен анализ ранних послеоперационных ..."
Vol 7 (2017): Special issue SRAVNITEL'NYY ANALIZ METODOV LEChENIYa ADENOMY PREDSTATEL'NOY ZhELEZY SVYShE 100 SM3
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Malevich S.M., Sushina I.V., Grin' E.A., Zhuravskiy D.A.
"... катетеризации, пребывания в стационаре (послеоперационное), оценка симптомов IPSS, урофлоуметрия, осложнения ..."
Vol 2, No 1 (2012) Advantages of laser coagulation for bladder leukoplakia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaja M.N., Sokolov A.V., Zarkih A.V.
"... , отсутствие интраоперационных осложнений, быстрое очищение (до 1 месяца) слизистой мочевого пузыря от струпа ..."
Vol 7 (2017): Special issue ENDOPROTEZIROVANIE YaIChKA V PODROSTKOVOY ANDROLOGII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shchedrov D.N.
"... авторами с целью профилактики послеоперационных осложнений, прежде всего - формирования послеоперационных ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA EFFEKTIVNOSTI BESTROAKARNOY METODIKI REKONSTRUKTsII PEREDNEGO I APIKAL'NOGO KOMPARTMENTOV TAZOVOGO DNA ENDOPROTEZOM «PELVIKS PEREDNIY»PRI PROLAPSE TAZOVYKh ORGANOV
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gorelov A.I., Peshkov N.O.
"... одно кровотечение объемом 400 мл в области сакроспинальной фиксации. В раннем послеоперационном периоде ..."
Vol 2, No 4 (2012) Evaluating the effectiveness of Tranexam by transurethral resection of the prostate in patients with BPH
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov Y.T., Lukichev G.B., Nevirovich Y.S., Kuzmin I.V., Ignashov Y.A.
"... группой было существенно меньше время послеоперационной гематурии (4,6 ± 0,3 ч и 18,6 ± 1,3 ч ..."
Vol 7 (2017): Special issue IMMUNOGISTOKhIMIChESKOE OBOSNOVANIE SROKOV FALLOPROTEZIROVANIYa PATsIENTAM, PERENESShIM KhIRURGIChESKOE LEChENIE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Martov A.G., Paklina O.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Kazhera A.A., Setdikova G.R.
"... пациентов, успешно перенесших оперативное пособие. Одним их основных осложнений в послеоперационном периоде ..."
Vol 9, No 1 (2019) Gasless laparoscopic nephrectomy in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Dajneko V.S., Nevirovich E.S., Anan’ev A.N., Ul’yankina I.V., Reznik O.N.
"... . Частота послеоперационных осложнений в исследуемой группе оказалась равна 16,6 % (2), в группе сравнения ..."
Vol 5, No 1 (2015) Klinicheskoe nablyudenie - zameshchenie protyazhennoy striktury mochetochnika cherveobraznym otrostkom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Lyublinskaya A.A., Avazkhanov Z.P.
"... послеоперационном периоде на фоне некупирующейся почечной колики и пиелоэктазии справа (лоханка - 45 мм), выполнена ..."
Vol 7 (2017): Special issue MALOINVAZIVNYE METODIKI V LEChENII GNOYNYKh FORM PIELONEFRITA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Krivoshlyk D.V., Spiridonov I.S.
"... послеоперационных осложнений. В настоящее время отмечается прогрессивное развитие малоинвазивных методик, при ..."
Vol 7 (2017): Special issue ONKOLOGIChESKIE I FUNKTsIONAL'NYE REZUL'TATY OTKRYTOY I LAPAROSKOPIChESKOY NEFREKTOMII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Guliev B.G., Musaev M.M.
"... . Результаты. Достоверных различий в количестве интра- и послеоперационных осложнений после лапароскопических и ..."
Vol 7 (2017): Special issue MUL'TIDISTsIPLINARNYY PODKhOD V LEChENII SLOZhNYKh FORM NEFROLITIAZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Suleymanov S.I., Borisenko G.G., Kadyrov Z.A., Ramishvili V.S., Abramyan T.R., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"... отметить, что частота интра- и послеоперационных осложнений при выполнении ЧНЛТ составила 18,6 % (6 ..."
Vol 8, No 2 (2018) Lohg-term results of cystectomy and bilateral ureterosigmoidostomy in patients with bladder eхstrophy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Kapustin N.G., Erokhina N.D., Kuzmin I.V.
"... от метода оперативного вмешательства по поводу экстрофии мочевого пузыря в позднем послеоперационном ..."
Vol 9, No 1S (2019) Analiz rezul'tatov perkutannoy nefrolitolapaksii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Savel'ev M.V., Buzinov D.R., Bokovoy S.P., Bud'ko M.V.
"... что накоплен значительный опыт проведения данных операций, количество послеоперационных осложнений ..."
Vol 9, No 1S (2019) Organosokhranyayushchie operatsii pri slozhnykh opukholyakh pochek
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Pozdnyakov K.V., Rakul S.A.
"... ). Классификацию послеоперационных осложнений проводили по системе Clavien-Dindo. Результаты. Медиана длительности ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROGNOZIROVANIE EFFEKTIVNOSTI ENDOSKOPIChESKIKh METODOV LEChENIYa NEFROLITIAZA S INFEKTsIEY MOChEVOGO TRAKTA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Imomov S.S.
"... поколения, которая была продолжена в течение 3-7 дней в послеоперационном периоде. Вмешательства выполнялись ..."
Vol 5, No 2 (2015) Our experience of laparoscopic pyeloplasty by left transmesenteric approach
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri A.S., Nevirovich E.S., Ignashov Y.A.
"... , лучший косметический эффект, сокращение послеоперационного койко-дня. Лапароскопическая пиелопластика ..."
Vol 5, No 1 (2015) Perkutannaya nefrolitotripsiya pod ul'trazvukovym kontrolem
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O.
"... , количество интра- и послеоперационных осложнений, объем кровопотери и сроки госпитализации. Результаты ..."
Vol 9, No 1S (2019) Vypolnenie transuretral'noy bipolyarnoy enukleatsii predstatel'noy zhelezy u patsientov pozhilogo vozrasta
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Shpilenya E.S., Burlaka O.O., Peshekhonov K.S.
"... 8,3 ± 3,3 дня. Среди возникших осложнений на послеоперационном этапе отмечены острая задержка мочи ..."
Vol 9, No 1S (2019) Zheludochno-kishechnaya rekonstruktsiya mochevykh putey: opyt 502 operatsiy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Fadeev V.A., Guliev B.G., Ochelenko V.A., Al-Attar T.K., Sergeev A.V., Tarasov V.A.
"... обсуждение. Ранние послеоперационные осложнения развились у 106 (21,1 %) больных. Основным осложнением, не ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rezul'taty ekstraperitoneal'noy tsistektomii pri radikal'nom khirurgicheskom lechenii raka mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tillyashaykhov M.N., Parpieva N.N., Abdurakhmonov D.K., Khalilov S.M., Nabiev S.R.
"... ± 6 мин. Послеоперационные осложнения в виде нагноения операционной раны в I группе отмечены у 3 (10 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sravnenie otkrytykh operatsiy pri opukholyakh pochki iz mezhmyshechnogo abdominal'no-torakal'nogo mini dostupa i laparoskopicheskoy rezektsii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosov A.K., Lushina P.S., Dzhalilov I.B., Mamizhev E.M., Samartseva E.E., Petrov S.B.
"... . Как осложнение лапароскопической резекции длительное истечение мочи по дренажам отмечено у 7 (7 ..."
Vol 7 (2017): Special issue GIBRIDNAYa METODIKA REKONSTRUKTsII TAZOVOGO DNA NA OSNOVE APIKAL'NOGO SLINGA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kubin N.D., Shkarupa D.D., Shapovalova E.A., Zaytseva A.O.
"... получить у 57 (88,5 %) пациенток I группы и 140 (91,5 %) II группы. Сравнение до- и послеоперационных ..."
Vol 5, No 3 (2015) Reconstructive surgery of the long urethral strictures in patients with penile sclerotic lichen
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Solichov D.N., Gafurov A.G., Rizoev H.H.
"... продолжительность операции составила 110 мин. Интраоперационных осложнений со стороны уретры и ротовой полости не ..."
Vol 7 (2017): Special issue VOSSTANOVLENIE SEKSUAL'NOY FUNKTsII U PATsIENTOV, PERENESShIKh RADIKAL'NUYu PROSTATEKTOMIYu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Pomeshkin E.V., Shamin M.V., Sergeev V.P., Pogosyan R.R.
"... повышения качества жизни. Установлено, что РПЭ сопровождается рядом осложнений, значительно снижающих ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOVREMENNYE ASPEKTY KLINIChESKOY EFFEKTIVNOSTI DISTANTsIONNOY LITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rudenko V.I.
"... осложнений. Наибольший клинический интерес представляют гематомы (1-4 %) и обструкции мочеточника фрагментами ..."
Vol 5, No 1 (2015) Radiochastotnaya termoablatsiya pri laparoskopicheskoy rezektsii pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shevtsov I.V., Shkol'nik M.I., Prokhorov D.G., Lisitsyn I.Y.
"... тяжесть интра- и послеоперационных осложнений по сравнению с открытыми резекциями почек. По радикальности ..."
Vol 7 (2017): Special issue NOVYY STANDART LEChENIYa STRESSOVOGO NEDERZhANIYa MOChI U ZhENShchIN: REGULIRUEMYY TRANSOBTURATORNYY SUBURETRAL'NYY SLING
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shkarupa D.D., Kubin N.D., Zaytseva A.O., Shapovalova E.A., Starosel'tseva O.Y.
"... осложненных случаях. Целью нашего исследования явилась оценка объективных и субъективных результатов ..."
Vol 8, No 3 (2018) Urine cytokine profile and nephroprotective effect of lercanidipine in patients with urolithiasis with obstructive uropathy before and after nephrostomy
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Popkov V.M., Zakharova N.B., Polozov A.B., Khotko A.I., Khotko D.N., Durnov D.A.
"... (нефростомия). Пациентам 1-й группы (n = 33) для предотвращения развития инфекционных осложнений в ..."
Vol 9, No 1S (2019) Laparoskopicheskaya chrespuzyrnaya adenomektomiya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich E.S., Tkachuk I.N.
"... анализ показателей до-, интра- и послеоперационного периодов, включая уровень симптоматики по шкале IPSS ..."
Vol 7 (2017): Special issue TRANSURETERAL'NYE METODY LEChENIYa MOChEKAMENNOY BOLEZNI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Suleymanov S.I., Kadyrov Z.A., Ramishvili V.S., Bezuglyy O.N., Gigiadze O.V.
"... больных показал, что осложнения отмечены у 26 пациентов, это составило 7,4 %, причем частота ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rezul'taty lecheniya bol'nykh rakom predstatel'noy zhelezy pri pomoshchi vysokodoznoy brakhiterapii v kachestve monoterapii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Novikov S.N., Kanaev S.V., Novikov R.V., Il'in N.D.
"... , сопоставимая с радикальной операцией. При этом частота серьезных осложнений, оказывающих влияние на качество ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rentgenangiokhirurgicheskoe lechenie varikotsele
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Osipov I.B., Lebedev D.A., Komissarov M.I., Aleshin I.Y., Rikhsiboev Z.R.
"... , осложнения, встречающиеся у определенной части оперированных подростков, определяют необходимость применения ..."
Vol 7 (2017): Special issue OPYT LAPAROSKOPIChESKOY NEFREKTOMII U BOL'NYKh POLIKISTOZOM I TERMINAL'NOY POChEChNOY NEDOSTATOChNOST'Yu
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gubanov E.S., Nizamova R.S., Boryaev E.A., Ivanchikov A.L.
"... выраженная гипотензия, на фоне чего развился тромбоз AV-фистулы. В раннем послеоперационном периоде у 4 ..."
Vol 7 (2017): Special issue REDKIY KLINIChESKIY SLUChAY POSTTRAVMATIChESKOGO ARTERIAL'NOGO PRIAPIZMA U REBENKA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Osipov I.B., Lebedev D.A., Sarychev S.A., Komissarov M.I., Aleshin I.Y.
"... эмболизации. Гемодинамических осложнений, нарушений микроциркуляции в сосудах полового члена после операции не ..."
Vol 9, No 1S (2019) Opyt embolizatsii prostaticheskikh arteriy v lechenii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gorelov D.S., Gadzhiev N.K., Ovcharenko D.V., Ivanov A.O., Radomskiy Y.A., Mishchenko A.A., Movsisyan A.T., Petrov S.B.
"... анестезии, минимальном риске послеоперационных осложнений, снижении длительности пребывания в стационаре. К ..."
Vol 7 (2017): Special issue NOVYY METOD VIZUALIZATsII POLOZhENIYa SUBURETRAL'NOGO SLINGA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shkarupa D.D., Kubin N.D., Zaytseva A.O., Starosel'tseva O.Y., Shapovalova E.A.
"... трансобтураторного и 30,51 ± 6,14 мин для позадилонного доступов. Случаев интра- и послеоперационных осложнений не ..."
Vol 5, No 1 (2015) Maloinvazivnoe lechenie obstruktivnogo megauretera
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Osipov I.B., Lebedev D.A., Komissarov M.I., Osipov A.I., Aleshin I.Y., Safroshina E.V.
"... развития послеоперационных осложнений, таких как пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) и рецидив обструкции ..."
Vol 8, No 4 (2018) Disruptions of spermatogenic function after testicle torsion in childhood and adolescence
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Shormanov I.S., Shchedrov D.N., Morozov E.V.
"... хуже, чем при выполнении первичной орхэктомии, что свидетельствует о функциональной несостоятельности ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rezektsiya levoy pochki v usloviya ee intrakorporal'noytsirkulyatornoy kholodovoy ishemii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Shlomin V.V., Zamyatnin S.A., Gonchar I.S.
"... методика имеет множество недостатков и сопровождается большим количеством осложнений. С целью снижения ..."
Vol 7 (2017): Special issue OPTIMIZATsIYa DIAGNOSTIKI MUZhSKOGO GIPOGONADIZMA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestaev A.Y., Protoshchak V.V., Iglovikov N.Y., Gorbunov A.E.
"...  пациентам, заместительная — 22. На выбор метода опера- тивного лечения (анастомоз или заместитель- ная ..."
Vol 9, No 1S (2019) Opyt laparoskopicheskogo lecheniya konkrementov mochetochnika
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nikol'skiy A.V., Burlaka O.O., Shabuldov K.V.
"... была выполнена хирургическая конверсия. В послеоперационном периоде осложнения наблюдались у 6 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Maloinvazivnye metodiki v lechenii korallovidnogo nefrolitiaza
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Nikolaychuk V.N., Bavsunovskiy D.A., Kapustin N.G.
"... осложнения, по данным различных авторов, наблюдаемые в 10,6-15,2 % случаев. Среди них наиболее опасными ..."
Vol 2, No 4 (2012) Liquid tumors of the retroperitoneum: diagnosis and treatment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... определяется при кистах большого размера. Осложнения кист делят на две группы: связанные с патологическим ..."
Vol 7 (2017): Special issue EKSKRETsIYa KAMNEOBRAZUYuShchIKh VEShchESTV I FORMIROVANIE METABOLIChESKOGO TIPA MOChEVOGO KAMNYa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Anokhin N.V., Golovanov S.A., Sivkov A.V., Drozhzheva V.V., Prosyannikov M.Y.
"... поСлеоперационныХ оСлоЖнений малоинваЗивныХ меТодов лечениЯ крупныХ камней верХниХ оТделов мочеТочников © А ..."
Vol 9, No 1S (2019) Osobennosti operativnogo vmeshatel'stva u detey so strikturoy lokhanochno-mochetochnikovogo segmenta pri nalichii kamney v polostyakh pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nuriddinov K.Z., Nadzhimitdinov Y.S.
"... удаляли при наличии проходимости созданного анастомоза. Множественные камни были у двух больных, которые ..."
Vol 5, No 1 (2015) Primenenie lazernoy fototermoterapii v lechenii nederzhaniya mochi u zhenshchin
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gomberg V.G., Nad' Y.T., Kireev R.V., Levanova E.P.
"... % - ургентная, как осложнение гиперактивности мочевого пузыря (ГАМП), и у 29 % - смешанный тип недержания мочи ..."
Vol 9, No 1S (2019) Lazernaya ablyatsiya parauretral'nykh kistoznykh obrazovaniy uretry u zhenshchin
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Al'-Shukri S.K., Sokolov A.V., Kuz'min I.V.
"... периода позволяет предотвратить развитие послеоперационных осложнений. ..."
Vol 9, No 1S (2019) Operatsiya Marmara pri varikotsele u podrostkov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gasanova E.N., Grigor'eva M.V., Sarukhanyan O.O., Teleshov N.V., Batunina I.V.
"... рецидив варикоцеле. Послеоперационные осложнения развились у 10 (3,2 %) пациентов на этапе внедрения ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' [-2]proPSA I INDEKSA ZDOROV'Ya PROSTATY V DIAGNOSTIKE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY U BOL'NYKh S UROVNEM PSA MENEE 4 NG/ML
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Yakovlev V.D., Al'-Shukri A.S., Rybalov M.A., Borovets S.Y., Boriskin A.G., Nevirovich E.S.
"... мошонки, что выполняется некоторыми авторами с  целью профилактики послеоперационных осложне- ний ..."
Vol 7, No 4 (2017) Surgical treatment of right-sized visceroptosis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Bokovoj S.P.
"... данным операциям, а также особенности послеоперационного ведения таких больных. Приведены отдаленные ..."
Vol 8, No 3 (2018) Psychological mechanisms in the formation of attitude toward the disease among patients with prostate cancer after radical prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Vagaytseva M.V., Karavaeva T.A., Vasileva A.V., Chulkova V.A., Nosov A.K.
"... высокую частоту послеоперационных осложнений со стороны половой и мочевой систем. Данные, полученные по ..."
Vol 5, No 1 (2015) Nash opyt laparoskopicheskogo lecheniya patologii urakhusa
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Mal'nev D.A.
"... благополучного послеоперационного периода у больного остро развился разлитой гнойный перитонит, выполнена ..."
Vol 7, No 2 (2017) Pavel Naumovich Pevzner(k 80-letiyu so dnya rozhdeniya)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
"... «Профилактика кровотечений, воспалительных и обструктивных осложнений чреспузырной аденомэктомии». Им написано ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vybor taktiki lecheniya leykoplakii mochevogo puzyrya u zhenshchin s khronicheskim tsistitom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V.
"... послеоперационном периоде не было отмечено осложнений. Средний послеоперационный койко-день после лазерной ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt khirurgicheskogo lecheniya erektil'noy deformatsii polovogo chlena
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Malyshev V.A., Kunil'skiy S.E., Malyshev E.V.
"... операции - 110 минут. Интра- и послеоперационных осложнений не было. Средний срок госпитализации составил ..."
Vol 7 (2017): Special issue MIKROBIOLOGIChESKIE OSNOVY RATsIONAL'NOY ANTIMIKROBNOY TERAPII GONOKOKKOVOY INFEKTsII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Badikov V.D., Zakharova O.G., Eliseeva T.A., Krasnykh N.G.
"... . Наибольшее количество ранних послеоперационных осложнений наблюдается в группах ДУВЛ и КУЛТ и имеет ..."
Vol 7 (2017): Special issue OB\"EMNAYa NAVIGATsIYa V DIAGNOSTIKE ONKOUROLOGIChESKIKh ZABOLEVANIY, COVMEShchENNAYa (FUSION) UZI/MRT-BIOPSIYa V VYYaVLENII RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kakheli M.A., Komyakov B.K., Burulev A.L., Gorelov A.I., Popov S.V., Shchukin V.L.
"... -Петербург 47 и  правосторонним у 4  (1,9 %) пациентов. В  послеоперационном периоде у 5  пациен- тов (2 ..."
Vol 9, No 1S (2019) Minimal'no invazivnaya khirurgiya v lechenii oligometastaticheskogo raka prostaty
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Reva S.A., Nosov A.K., Berkut M.V., Petrov S.B.
"... осложнений не отмечено. В раннем послеоперационном периоде осложнения 1-й степени (все - лимфокиста таза ..."
Vol 9, No 1S (2019) Urologicheskaya pomoshch' lyudyam pozhilogo vozrasta s razlichnoy patologiey mocheispuskaniya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gomberg V.G.
"... заключаются в отсутствии необходимости общей анестезии, минимальном риске послеоперационных осложнений ..."
Vol 7 (2017): Special issue ANATOMIChESKIE I TEKhNIChESKIE OSOBENNOSTI PROVEDENIYa MIKROKhIRURGIChESKOY VARIKOTsELEKTOMII IZ PODPAKhOVOGO DOSTUPA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kulikov S.N., Kurenkov A.V.
"... послеоперационном периоде. Материалы и методы. Нами ретроспективно оценивалась группа из 12 пациентов в возрасте 27 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Ureteropieloskopiya na fone pochechnoy koliki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V., Lyublinskaya A.A.
"... лазерным литотриптером непосредственно во время манипуляции. В этой группе неудач и осложнений не было. В ..."
Vol 9, No 1S (2019) Primenenie metoda ballonnoy dilatatsii v lechenii ishemicheskikh striktur mochetochnikov
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Zhuykov V.N., Prokhorov D.G., Shkol'nik M.I., Polekhin A.G., Belov A.D., Belova E.A.
"... пациентов с выраженной соматической патологией и высоким риском возникновения послеоперационных осложнений ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rezul'taty operativnogo lecheniya megauretera u detey
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rumyantseva G.N., Kartashev V.N., Medvedev A.A., Avrasin A.L.
"... ,1 %). Характер послеоперационных осложнений зависел от способа вмешательства и состояния мочевой системы: после ..."
Vol 9, No 1S (2019) Rezul'taty lecheniya detey s dvustoronney i abdominal'noy formami retentsii gonad
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kartashev V.N., Rumyantseva G.N., Yusufov A.A., Kuznetsov V.N.
"... , значительным риском развития осложнений, среди которых ведущими являются бесплодие и рак яичка. В последние ..."
Vol 8, No 1 (2018) Combined (citrate and herbal) drug uriklar in extracorporeal shock wave lithotripsy and metaphylaxis of urolithiasis
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shestaev A.Y., Protoshchak V.V., Paronnikov M.V., Kiselev A.O.
"... устраняет инфекционно-воспалительные осложнения мочекаменной болезни, характеризуется хорошей переносимостью ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vliyanie aktivnoy dispanserizatsii na organosokhranyayushchuyu taktiku u bol'nykh s rakom pochki
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Alferov S.M., Grishin M.A.
"... интраоперационого гемостаза. Интраоперационых осложнений мы не наблюдали. Летальность в ближайшем послеоперационном ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kliniko-rentngenologicheskie patterny u bol'nykh pochechno-kletochnym rakom v protsesse bioterapii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rozengauz E.V., Molchanov O.E., Shkol'nik M.I.
"... контролем компьютерной томографии. Результаты. Осложнений в послеоперационном периоде не отмечено. Сроки ..."
Vol 7 (2017): Special issue PROSTATOTROPNYY EFFEKT BETAMIDA V MODELI ABAKTERIAL'NOGO PROSTATITA U KRYS
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nizomov S.A., Zhukova N.A., Sorokina I.V.
"... конференции урологов северо-Западного федерального округа рФ ми осложнениями, обусловленными как пря- мым ..."
Vol 9, No 1S (2019) Effektivnost' retroperitoneoskopicheskoy dekortikatsii kist pochek
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kadyrov K., Nadzhimitdinov Y.S.
"... мл). Интра- и послеоперационных осложнений, требующих дополнительных вмешательств, не было ..."
Vol 7, No 3 (2017) Our own method of combined treatment of acute purulent pyelonephritis: first results
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Anan’ev V.A., Antonov A.V.
"... развитием тяжелых, зачастую летальных осложнений, особенно при его гнойных формах [3, 4]. Лечение острого ..."
Vol 5, No 1 (2015) Diagnostika mochekamennoy bolezni na doklinicheskoy stadii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Gus'kova E.N., Maslyaeva O.N., Steklova E.A., Fedyaeva S.N., Demicheva A.A.
"... оперированных больных. Послеоперационные осложнения (обострение хронического пиелонефрита, макрогематурия ..."
Vol 7 (2017): Special issue PERKUTANNOE LEChENIE KORALLOVIDNOGO NEFROLITIAZA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Guliev B.G., Stetsik E.O., Zaikin A.Y.
"... анатрофическая нефролитотомия при КК. Однако, несмотря на высокий риск инфекционных и геморрагических осложнений ..."
Vol 7, No 1 (2017) Microsurgical testicular sperm extraction (MicroTESE)in patients with non-obstructive azoospermia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kurenkov A.V., Kulikov S.N.
"... отдаленных послеоперационных осложнений в сравнении с традиционной биопсией (TESE) [7, 8]. Преимущества в ..."
Vol 9, No 1S (2019) Maloinvazivnoe lechenie mochekamennoy bolezni u detey. Shestiletniy opyt kliniki SPbGPMU
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Osipov I.B., Sarychev S.A., Osipov A.I., Lebedev D.A., Alekseeva L.A., Komissarov M.I., Aleshin I.Y., Grigor'ev V.G., Agenosov M.P.
"... . Во всех случаях удалось отказаться от «открытой» хирургической операции. Жизнеугрожающих осложнений ..."
Vol 9, No 1S (2019) Slozhnosti diagnostiki zabolevaniy mochevogo puzyrya. Klinicheskiy sluchay endometrioza mochevogo puzyrya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sadykova G.K., Olina A.A.
"... экстрагенитальные локусы (6-8 %), например, пупок, послеоперационные рубцы, кишечник, мочевой пузырь, мочеточники ..."
Vol 3, No 1 (2013) Minimally invasive treatments forkidney stones desease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... мочеточника количество острых обструктивных и воспалительных осложнений значительно превышает аналогичные ..."
Vol 5, No 1 (2015) Tselesoobraznost' otsenki mocheispuskaniya pered operatsiey u bol'nykh khirurgicheskogo profilya
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Dundyakov A.A., Shevyrin A.A.
"... хирургического профиля перед планируемой операцией и в послеоперационном периоде. В рамках данной цели были ..."
Vol 6, No 4 (2016) Electrical stimulation of the pelvic floor in the treatment of patients with urinary incontinence after radical prostatectomy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Ananiy I.A., Amdiy R.E., Kuzmin I.V.
"... данной операции, однако послеоперационные осложнения РПЭ продолжают оставаться существенной социально ..."
Vol 7 (2017): Special issue OTsENKA DIAGNOSTIChESKIKh VOZMOZhNOSTEY DVUKhENERGETIChESKOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII I EE POTENTsIAL V IDENTIFIKATsII UROLITOV IN VIVO
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nazarov T.K., Rychkov I.V., Agagyulov M.U.
"... -Петербург 75 Интраоперационные осложнения были в виде кровопотери более 150 мл — в 5 (8,8 %) случаях ..."
Vol 9, No 1 (2019) Surgical treatment of benign prostatic hyperplasia: the past and the present
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Mustafaev A.T., Kyzlasov P.S., Dianov M.P., Martov A.G., Ergakov D.V., Sevryukov F.A.
"... пространством, поскольку это было сопряжено с высоким риском послеоперационных инфекционных осложнений. Но после ..."
Vol 7 (2017): Special issue LAPAROSKOPIChESKAYa REZEKTsIYa POChKI BEZ IShEMII, BEZ NALOZhENIYa GEMOSTATIChESKOGO ShVA PRI OPUKhOLYaKh POChKI V STADII T1b-2a
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosov A.K., Lushina P.A., Reva S.A., Petrov S.B., Mishchenko A.V., Kalinin P.S.
"... функционирующей паренхимы почки до и после операции. В послеоперационный период всем пациентам выполнялась КТ с ..."
Vol 2, No 1 (2012) Partial nephrectomy in patient with T3aN0M0 clear cell kidney cancer (case report and review of literature)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Lukichev G.B., Sukhanov Y.A.
"... [7, 14], а вероятность осложнений, в том числе и со стороны сердечно-сосудистой системы, ниже при ..."
Vol 4, No 1 (2014) Penile cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich E.S., Ananiy I.A.
"... лимфаденэктомии отмечена высокая частота послеоперационных осложнений (до 60 %), особенно в виде незаживающих ран ..."
Vol 7, No 3 (2017) Low intensity shock wave therapy for erectile dysfunction: 6 months followup results
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Telegin I.V., Davydov I.V., Matveev A.V., Rubanov D.V., Al-Shukri S.H.
"... осложнений УВТ зарегистрировано не было. Увеличение МИЭФ после 5-го сеанса и через 1, 3 и 6 мес. после курса ..."
Vol 8, No 3 (2018) Pathological anatomy of reparative processes in the resected kidney treated with α-tocopherol acetate in experiment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shormanov I.S., Los M.S., Shormanova N.S.
"... . В послеоперационном периоде животные были разделены на две группы — контрольную (n = 30) и ..."
Vol 8, No 2 (2018) Surgical treatment of Peyronie disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Fesenko V.N., Nikolskii A.V., Burlaka O.O.
"... . Послеоперационных осложнений не наблюдалось. Повторно пациент осмотрен через 6 месяцев после операции, жалобы ..."
Vol 8, No 4 (2018) Sergey Romanovich Mirotvortsev (1878–1949) – urologist-outstanding innovator and clinician (140th anniversary of his birth)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Morgoshiia T.S.
"... его просвета), и кишкой формируют анастомоз по типу конец в бок. Проксимальный конец мочеточника ..."
Vol 5, No 1 (2015) Laparoskopicheskaya nefropeksiya ksenoperikardom
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nikol'skiy A.V., Demidov D.A., Aleksandrov M.S.
"... На сегодняшний день основным методом лечения нефроптоза и связанных с ним осложнений является ..."
Vol 4, No 1 (2014) Experience of using fluorescence cystoscopy in the diagnosis of superficial bladder cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V.
"... свете. Результаты наблюдения за больными в послеоперационном периоде не выявили каких-либо побочных ..."
Vol 6, No 4 (2016) Photodynamic therapy for nonhealing wound of scrotum
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V.
"... по методу Бергмана. Послеоперационный период протекал с раневыми послеоперационными осложнениями. На ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE KOPULYaTIVNOY FUNKTsII U PATsIENTOV, PERENESShIKh TRANSURETRAL'NYE I ENDOVIDEOKhIRURGIChESKIE VMEShATEL'STVA PO POVODU DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Malevich S.M., Sushina I.V., Kyzlasov P.S., Grin' E.A.
"... пациентов. Касательно эректильной дисфункции было отмечено снижение ее удельного веса в послеоперационном ..."
Vol 7, No 4 (2017) Long-term results of surgical treatment of solitary kidney cysts
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Kiselev A.O., Ishutin E.J., Radomskij J.A., Al-Shukri S.H.
"... способствовать развитию не связанных со злокачественной трансформацией осложнений, требующих оперативного лечения ..."
Vol 3, No 1 (2013) Penile cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Korneyev I.A., Giorgobiani T.G., Ageyev M.N., Batmayev D.B.
"... . Постхирургический гистопатологический диагноз: pТ2 Nх Mх. Течение послеоперационного периода было осложнено некрозом ..."
Vol 2, No 3 (2012) PARTIAL NEPHRECTOMY IN 28 WEEKS PREGNANT WOMAN WITH T1bM0N0 CLEAR CELL RENAL CARCINOMA(CASE REPORT)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Vorontsova E.V., Malnev D.A.
"... дифференцировки. Край резекции отрицательный. Послеоперационный период протекал без осложнений, рана зажила ..."
Vol 7, No 4 (2017) Peculiarities of clinical course of urolithiasis in patients of elderly and senile age
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Agenosov M.P., Kagan O.F., Kheyfets V.K.
"... послеоперационных рубцовых изменений [21, 38]. Поскольку одним из наиболее частых осложнений ДУВЛ в старшей ..."
Vol 5, No 1 (2015) Kombinirovannaya bipolyarnaya khirurgiya v lechenii dobrokachestvennoy giperplazii predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Komyakov B.K., Shpilenya E.S., Kurenkov A.V., Gaziev A.K.
"... минимизируя осложнения. При больших размерах предстательной железы возможно эффективное комбинированное ..."
Vol 7 (2017): Special issue UROGENITAL'NYY SINDROM U PATsIENTOK POSTMENOPAUZAL'NOGO VOZRASTA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sukhikh S.O., Gvozdev M.Y., Pushkar' D.Y.
"... послеоперационном периоде (1 месяц). Результаты. В группе пациенток, принимавших исследуемый препарат, было отмечено ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROBOT-ASSISTIROVANNAYa UROGINEKOLOGIYa: SOVREMENNYY VZGLYaD
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Sukhikh S.O., Kolontarev K.B., Vasil'ev A.O., Pushkar' D.Y.
"... существенных преимуществ, таких как минимальная интраоперационная кровопотеря, незначительный послеоперационный ..."
Vol 8, No 2 (2018) Arteryovenous conflicts in men with urological pathology
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A.
"... левой подвздошной вены и отсутствие коллатерального кровообращения. Послеоперационное ведение больного ..."
Vol 5, No 2 (2015) Surgical management for the children testis torsion
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Shchedrov D.N.
"... названных осложнений может привести к неоправданному удалению органа, когда не исчерпаны ресурсы его ..."
Vol 5, No 1 (2015) Rol' opredeleniya urovnya ustoychivykh izoform prostatspetsificheskogo antigena i rascheta indeksa zdorov'ya prostaty v ranney diagnostike raka predstatel'noy zhelezy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nevirovich E.S., Al'-Shukri A.S., Boriskin A.G., Yakovlev V.D., Yakovenko A.A.
"... ран- нем послеоперационном периоде умер 1 пациент (0,5 %). Причиной смерти в этих случаях послужи- ла ..."
Vol 5, No 1 (2015) IFDE-5 pri revaskulyarizatsii polovogo chlena
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Bokov A.I.
"... пациентов с оценкой ближайших и отдаленных исходов и осложнений после оперативного вмешательства, период ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vosstanovlenie produktsii sobstvennogo testosterona u patsienta 60 let pri ispol'zovanii kletochnykh tekhnologiy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Pecherskiy A.V., Pecherskiy V.I., Smolyaninov A.B., Vil'yaninov V.N., Adylov S.F., Semiglazov V.F.
"... . Среднее время операции — 110 ми- нут. Интра- и послеоперационных осложнений не было. Средний срок ..."
Vol 3, No 4 (2013) Atypical clinical symptoms of kidney cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Goloshchapov Y.T., Kolesnikov D.A., Gidrash I.M., Surmin A.Y.
"... надпочечник. Выполнена нефроадреналэктомия справа. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациент в ..."
Vol 2, No 1 (2012) Peculiarities of hemostasisin transurethral resection of prostatic gland using fybrinolysis inhibitor
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Sukhanov Y.A.
"... K. H. Kurth (1997), между лечебными учреждениями существуют достоверные различия послеоперационной ..."
Vol 3, No 4 (2013) Photosensitizer in diagnostic and treatment of oncourological diseses
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Slesarevskaya M.N., Sokolov A.V., Kuzmin I.V.
"... осложнения не выявлено ни у одного больного [7]. Известен способ ФДТ поверхностного РМП, при котором опухоль ..."
Vol 2, No 3 (2012) Extraperitoneal approach to retroperitoneum in endovideosurgery
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Antonov A.V.
"... люмбоскопического доступа по сравнению с лапароскопическим. По количеству осложнений, кровопотере и другим критериям ..."
Vol 7 (2017): Special issue VOZMOZhNOSTI DVUKhENERGETIChESKOY KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII V DIAGNOSTIKE MOChEKAMENNOY BOLEZNI
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Rudenko V.I., Serova N.S., Kapanadze L.B.
"... учетом плотности (HU) in vivo. В послеоперационном периоде камни или их фрагменты были подвергнуты ..."
Vol 7, No 3 (2017) The use of prostatic peptides in the treatment of prostate diseases
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Uchvatkin G.V., Tatarinceva M.B.
"... снижением качества жизни пациентов, а также возможным развитием осложнений — острой задержки мочеиспускания ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt primeneniya laparolifta pri laparoskopicheskoy radikal'noy prostatektomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al'-Shukri S.K., Nevirovich E.S., Al'-Shukri A.S., Boriskin A.G., Tyurina Y.V.
"... послеоперационного периода безгазовой лапароскопической радикальной простатэктомии (БЛРПЭ) со стандартной ЛРПЭ ..."
Vol 9, No 1S (2019) Terapiya nederzhaniya mochi posle radikal'noy prostatektomii ekstrakorporal'noy magnitnoy stimulyatsiey myshts tazovogo dna
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Amdiy R.E., Al'-Shukri S.K., Kuz'min I.V., Krotova N.O., Moskaleva Y.S., Kvichidze L.G., Parkhomenko A.S., Giorgobiani T.G.
"... Введение. Послеоперационное недержание мочи встречается у 5-26 % пациентов, перенесших радикальную ..."
Vol 9, No 1S (2019) Analiz sochetannogo vozdeystviya vozrasta i dlitel'nosti besplodiya na effektivnost' varikotselektomii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Akilov F.A., Shomarufov A.B., Abbosov S.A.
"... послеоперационном периоде. Результаты. У больных 1-й и 3-й групп в послеоперационном периоде (через 3-12 месяцев ..."
1 - 200 of 348 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)