Vol 20, No 2 (2017)

Articles

VKLAD PROFESSORA R.S. BABAYaNTsA V OTEChESTVENNUYu DERMATOVENEROLOGIYu

Olisova O.Y., Kochergin N.G., Belousova T.A., Novoselov V.S.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):69-71
pages 69-71 views

TEZISY DOKLADOV XXXIV VSEROSSIYSKOY NAUChNO-PRAKTIChESKOY KONFERENTsII S MEZhDUNARODNYM UChASTIEM

- -.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):72-72
pages 72-72 views

KRASNYY PLOSKIY LIShAY S TOChKI ZRENIYa MEZhDISTsIPLINARNOGO PODKhODA

Abramova V.A.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):73-73
pages 73-73 views

IZVESTNYE BELORUSSKIE DERMATOLOGI - VYPUSKNIKI ROSSIYSKIKh MEDITsINSKIKh AKADEMIY I UNIVERSITETOV

Adaskevich V.P.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):73-74
pages 73-74 views

PERVIChNAYa RUBTsOVAYa ALOPETsIYa - NEOTLOZhNOE SOSTOYaNIE V TRIKhOLOGII

Adaskevich V.P.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):74-74
pages 74-74 views

EVOLYuTsIYa METODOV PATOMORFOLOGII V DERMATOVENEROLOGII

Ayvazyan A.A.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):75-75
pages 75-75 views

NASLEDIE ShKOLY TsKVI V SOVREMENNOY OTEChESTVENNOY DERMATOLOGII

Akimov V.G., Sukolin G.I., Trofimova I.B., Khamaganova I.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):76-76
pages 76-76 views

BULLEZNYE DERMATOZY I BOLEZNI SOEDINITEL'NOY TKANI: OT TRADITsIONNYKh PODKhODOV TsNIKVI K SOVREMENNOY DIAGNOSTIKE I TERAPII

Akimov V.G., Sukolin G.I., Trofimova I.B., Khamaganova I.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):77-78
pages 77-78 views

NEKOTORYE ASPEKTY RISKOVANNOGO POVEDENIYa BOL'NYKh IPPP

Andreev S.V., Plakatina N.V., Kuznetsova E.K.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):78-78
pages 78-78 views

VZAIMOSVYaZ' ANTIMIKROBNYKh PEPTIDOV, SEKRETORNYKh IMMUNOGLOBULINOV I MIKROBIOTY KOZhI PRI AKNE

Arzumanyan V.G., Masyukova S.A., Grebenyuk D.V., Il'ina I.V., Vartanova N.O., Shmeleva O.A.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):79-80
pages 79-80 views

RANNYaYa DIAGNOSTIKA ONKOLOGIChESKIKh ZABOLEVANIY KOZhI NA PERVIChNOM PRIEME DERMATOVENEROLOGA

Vertieva E.Y., Teplyuk N.P., Smirnov K.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):80-80
pages 80-80 views

ROL' UROGENITAL'NYKh INFEKTsIY V RAZVITII SUSTAVNOGO SINDROMA

Voronina L.G., Postrelko M.D., Kuznetsova E.K., Zakharkina V.D.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):81-81
pages 81-81 views

DVA SLUChAYa AKTINOMIKOZA KOZhI

Gadzhimuradov M.N.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):82-82
pages 82-82 views
pages 83-83 views

OPYT PRIMENENIYa KISLORODNO-OZONOVOY SMESI V LEChENII VITILIGO

Gereykhanova L.G., Lomonosov K.M.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):84-84
pages 84-84 views

POVYShENIE EFFEKTIVNOSTI TERAPII MELAZMY

Glad'ko V.V., Sharukhanova A.A., Masyukova S.A., Flaks G.A., Il'ina I.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):85-85
pages 85-85 views

PUTI RAZVITIYa I SOVERShENSTVOVANIYa APPARATNO-LABORATORNOY IDENTIFIKATsII MIKROSPORII I TRIKhOFITII

Gluzmin M.I., Shevchenko A.G., Egorova E.V., Shevchenko G.A., Chakryan A.A., Fedorov R.G.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):86-86
pages 86-86 views

REDKIE PERVIChNYE MUTsINOZY KOZhI: SLUChAI IZ KLINIChESKOY PRAKTIKI

Gordeykin M.I.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):87-87
pages 87-87 views

KOMP'YuTERNYY METOD AVTOMATIChESKOY PREDSEGMENTATsII IZOBRAZhENIY IMMUNOFLYuORESTsENTNOY MIKROSKOPII TKANEY KOZhI (PREDVARITEL'NOE SOOBShchENIE)

Dovganich A.A., Nasonov A.V., Krylov A.S., Makhneva N.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):88-88
pages 88-88 views

FAKTORY PROGNOZA GRIBOVIDNOGO MIKOZA

Zhukov A.S.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):89-90
pages 89-90 views

SIFILIS I RAK

Zemlyakova S.S., Andronova N.V., Loseva O.K., Glad'ko V.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):90-90
pages 90-90 views

SLOZhNOSTI DIAGNOSTIKI I LEChENIYa BULLEZNYKh DERMATOZOV

Znamenskaya L.F., Butareva M.M., Kappusheva I.A., Prokof'eva Y.A., Nefedova M.A.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):91-91
pages 91-91 views

POKAZATELI ZhIROVOGO OBMENA U BOL'NYKh PSORIAZOM ZhITELEY SREDNEI VYSOKOGOR'Ya

Isaeva M.S., Dadabaev R.D., Mukhamadieva K.M., Abdukhamidova Z.A.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):92-92
pages 92-92 views

ChASTOTA REGISTRATsII PIODERMIY U ZhITELEY RAZNYKh KLIMATOGEOGRAFIChESKIKh ZON TADZhIKISTANA

Isaeva M.S., Mukhamadieva K.M., Kurbonbekova P.K., Abdukhamidova Z.A.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):93-93
pages 93-93 views

MORFOLOGIChESKIE KRITERII DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKI PERVIChNYKh RUBTsOVYKh ALOPETsIY

Kanina A.D., Smirnova I.O., Petunova Y.G.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):94-95
pages 94-95 views

SOVREMENNYE OSOBENNOSTI EPIDEMIOLOGII GENITAL'NOGO GERPESA

Kolova I.S., Smirnova I.O., Telichko I.N., Il'ina V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):95-95
pages 95-95 views

KLINIChESKIE MARKERY PREZhDEVREMENNOGO STARENIYa U ZhENShchIN S NEDIFFERENTsIROVANNOY DISPLAZIEY SOEDINITEL'NOY TKANI

Kononova N.Y., Zagrtdinova R.M.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):96-97
pages 96-97 views

OSOBENNOSTI REPERTUARA T-KLETOChNYKh RETsEPTOROV PRI PSORIAZE

Kochergin N.G., Paramonov A.A.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):97-97
pages 97-97 views

EKSPRESSIYa GENA TOLL-PODOBNOGO RETsEPTORA 7-GO TIPA V KOZhE BOL'NYKh PUZYRChATKOY

Kubanov A.A., Abramova T.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):98-98
pages 98-98 views

OTsENKA REPRODUKTIVNOGO SOSTOYaNIYa MUZhChIN, PERENESShIKh UROGENITAL'NYE INFEKTsII

Letyaeva O.I., Frantseva O.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):99-99
pages 99-99 views

PORAZhENIE AORTAL'NOGO KLAPANA PRI POZDNEM KARDIOVASKULYaRNOM SIFILISE (PO DANNYM MOSKVY I MOSKOVSKOY OBLASTI)

Loseva O.K., Kvizhinadze G.N., Zalevskaya O.V., Bokhonovich D.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):100-100
pages 100-100 views

RATsIONAL'NYY PODKhOD K LEChENIYu GERPETIChESKOY INFEKTsII S GENITAL'NOY LOKALIZATsIEY

Lukashov M.I., Olisova O.Y., Pis'mennaya E.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):101-101
pages 101-101 views

MIKROBIOLOGIChESKIY LANDShAFT ONIKhIY U BOL'NYKh PSORIAZOM

Maksimov I.S., Novoselov V.S.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):102-102
pages 102-102 views

DINAMIKA IMMUNOLOGIChESKIKh POKAZATELEY GUMORAL'NOGO ZVENA IMMUNITETA U ZhENShchIN I MUZhChIN IZ SEMEYNYKh PAR S PVI V PROTsESSE PROVEDENNOY TERAPII

Markeeva D.A., Telesheva L.F., Lysenko O.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):103-104
pages 103-104 views
pages 104-104 views

MOZhNO LI SPRAVIT'SYa S MIKOZAMI STOP, ZABYVAYa OB IKh LIChNOY PROFILAKTIKE?

Montes Rosel' K.V., Sokolova T.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):105-106
pages 105-106 views

VLIYaNIE EPIGENETIChESKIKh MEKhANIZMOV NA RAZVITIE DOBROKAChESTVENNYKh OBRAZOVANIY KOZhI I SLIZISTYKh, VYZVANNYKh VIRUSOM PAPILLOMY ChELOVEKA

Nazarova M.N., Kiselev V.I., Masyukova S.A., Poloznikov A.A., Babkina I.O., Akhtyamov S.N., Tarasenko E.N.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):106-106
pages 106-106 views

GONOKOKKOVAYa INFEKTsIYa: SOVREMENNYE OSOBENNOSTI KLINIChESKOY KARTINY I VOZMOZhNOSTI TERAPII

Nefed'eva Y.V., Ziganshin O.R., Dolgushin I.I.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):107-107
pages 107-107 views

MUL'TIPLIKATIVNAYa GENETIChESKAYa MODEL' GNEZDNOY ALOPETsII

Nikolaeva T.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):108-108
pages 108-108 views

SOVREMENNYE PODKhODY K LEChENIYu RUBTsOV

Novosartyan M.G., Orlova E.V., Sevidova L.Y.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):109-109
pages 109-109 views

LEKARSTVENNYY RESURS DLYa LEChENIYa KRASNOGO PLOSKOGO LIShAYa

Ovod A.I., Silina L.V., Ganzyuk A.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):110-110
pages 110-110 views

EPIDEMIOLOGIChESKIE ASPEKTY KOZhNOGO LEYShMANIOZA V RESPUBLIKE TADZhIKISTAN (2009-2014 GG.)

Olisova O.Y., Kochergin N.G., Isaeva M.S., Saidinova T.O.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):111-111
pages 111-111 views

BOLEZN' DEVERZhI: ETIOLOGIYa, PATOGENEZ, KLINIKA, LEChENIE

Olisova O.Y., Fedina A.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):112-112
pages 112-112 views
pages 113-114 views

SRAVNITEL'NAYa KhARAKTERISTIKA PATOGISTOLOGIChESKOY KARTINY NA FONE IMMUNOSUPRESSIVNYKh METODOV LEChENIYa VUL'GARNOGO PSORIAZA

Okhlopkov V.A., Mel'nichenko D.S., Gorodilov R.V., Repina T.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):114-114
pages 114-114 views

VLIYaNIE UZKOPOLOSNOY TERAPII 311 NM NA UROVEN' POVREZhDENNOSTI DNK MONONUKLEARNYKh KLETOK KROVI U BOL'NYKh PSORIAZOM

Okhlopkov V.A., Poleshchuk E.I., Repina T.V., Chermoshentsev A.A.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):115-115
pages 115-115 views

EFFEKTIVNOST' PLAZMY, OBOGAShchENNOY TROMBOTsITAMI, V LEChENII ANDROGENETIChESKOY ALOPETsII

Pakhomova E.E., Smirnova I.O., Voloshich E.I.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):116-116
pages 116-116 views
pages 117-117 views

ROL' OChAGOV KhRONIChESKOY INFEKTsII V RAZVITII LOKALIZOVANNOY SKLERODERMII

Plakatina N.V., Myl'nikova O.O., Kuznetsova E.K.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):117-118
pages 117-118 views

SKLEROATROFIChESKIY LIKhEN, BULLEZNAYa FORMA

Plieva L.R., Shestakova L.A., Sevidova L.Y., Saulova D.P.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):118-118
pages 118-118 views

KLINIChESKOE NABLYuDENIE SEMEYNOGO SLUChAYa MIKROSPORII SREDI VZROSLYKh PATsIENTOV

Selyutina O.V.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):119-119
pages 119-119 views

KLINIKO-EPIDEMIOLOGIChESKIY ANALIZ ZABOLEVAEMOSTI SIFILISOM V MOSKOVSKOY OBLASTI NA FONE EMIGRATsIONNYKh POTOKOV NASELENIYa

Snarskaya E.S., Fetisova N.V., Struchkova O.S.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):119-121
pages 119-121 views

K VOPROSU OB AKTIVNOSTI VYYaVLENIYa VRAChAMI MIKOZOV STOP

Sokolova T.V., Montes Rosel' K.V., Malyarchuk A.P.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):121-122
pages 121-122 views

OSOBENNOSTI EPIDEMIOLOGIChESKOY SITUATsII PO SIFILISU V VITEBSKOY OBLASTI

Spiridonov V.E., Maystrenok A.M.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):122-123
pages 122-123 views

OTsENKA FAKTOROV RISKA MELANOMY KOZhI U PATsIENTOV, OBRAShchAYuShchIKhSYa K DERMATOLOGU

Tkachenko Y.A., Oganesyan M.V., Smirnova I.O., Petunova Y.G., Dudko V.Y.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):123-124
pages 123-124 views

K VYKhODU FEDERAL'NYKh KLINIChESKIKh REKOMENDATsIY. DERMATOLOGIYa, 2016

Chebotarev V.V., Askhakov M.S.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):124-124
pages 124-124 views

ROL' BELKOV, REGULIRUYuShchIKh ROST NERVNYKh VOLOKON, V FORMIROVANII ZUDA U BOL'NYKh ATOPIChESKIM DERMATITOM

Chikin V.V., Smol'yannikova V.A., Nefedova M.A.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):125-125
pages 125-125 views

OTKLONENIYa V BIOFIZIChESKIKh POKAZATELYaKh KOZhI U BOL'NYKh MELAZMOY

Sharukhanova A.A., Glad'ko V.V., Masyukova S.A., Flaks G.A.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):126-126
pages 126-126 views

MIGRIRUYuShchAYa ERITEMA KAK PROYaVLENIE LAYM-BORRELIOZA

Shkil'na M.I., Vasil'eva N.A., Bodnarchuk N.Y.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):126-127
pages 126-127 views

RANNEE NAChALO ANDROGENNOY ALOPETsII KAK MARKER METABOLIChESKOGO SINDROMA

Yazlyuk V.S.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):127-127
pages 127-127 views

SUKOLIN GENNADIY IVANOVICh: ZhIZN' ZAMEChATEL'NOGO ChELOVEKA

Yakovlev A.B., Kruglova L.S., Novoselov V.S.
Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2017;20(2):127-128
pages 127-128 views


This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies