Morozov, A P

Issue Section Title Abstract File
Vol 18, No 7 (2010) Articles ISSLEDOVANIE IZMENENIYa MAKROSTRUKTURY METALLA UPROChNENNYKh TsILINDRIChESKIKh OBRAZTsOV IZ SPLAVOV V95 I D16T VSLEDSTVIE TEMPERATURNYKh VYDERZhEKI MNOGOTsIKLOVYKh USTALOSTNYKh ISPYTANIY Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies