Gorbunkov, D A

Issue Section Title Abstract File
Vol 18, No 7 (2010) Articles RAZRABOTKA TEKhNOLOGII MONTAZhA I DEMONTAZhA SUKhAREY KLAPANOV DVIGATELYa VNUTRENNEGO SGORANIYa V MAGNITOSTATIChESKOM POLE RABOChEGO ORGANA RASSUKhARIVATELYa Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies