Karpova, N E

Issue Section Title Abstract File
Vol 18, No 7 (2010) Articles Sravnitel'nyy analiz metodov izmereniya srednekvadraticheskikh znacheniy po otdel'nym mgnovennym znacheniyam signalov Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies