Nemchenko, V I

Issue Section Title Abstract File
Vol 18, No 7 (2010) Articles SISTEMNYY ANALIZ REGULIROVANIYa TEPLOVOY NAGRUZKII POVYShENIE EFFEKTIVNOSTI TEPLOSNABZhENIYa MIKRORAYONA g. SAMARY Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies