Vol 1, No 1 (2008)

Articles

BIOETIKA I MEDITsINA - SOYuZ RADI ZhIZNI

Petrov V.I.
Bioethics. 2008;1(1):3-11
pages 3-11 views

O SOSTOYaNII NRAVSTVENNOGO SAMOSOZNANIYa VRAChEBNOGO SOOBShchESTVA

Siluyanova I.V.
Bioethics. 2008;1(1):11-15
pages 11-15 views

ETIChESKIE GARANTII DOKAZATEL'NOSTI KLINIChESKIKh ISPYTANIY

Sedova N.N.
Bioethics. 2008;1(1):16-21
pages 16-21 views
pages 21-26 views
pages 27-33 views
pages 34-39 views
pages 39-41 views

DISKUSSIYa PO PROBLEME VRAChEBNOY OShIBKI: REZUL'TATY FOKUS-GRUPPY

Sverdlin D.S., Shlyapnikova M.N.
Bioethics. 2008;1(1):42-49
pages 42-49 views

Sluchai konfliktnykh situatsiy v sudebno-meditsinskoy ekspertize.

Poplavskiy A.E.
Bioethics. 2008;1(1):50-52
pages 50-52 views

Eticheskie problemy v stomatologicheskoy praktike

Vargina S.A., Filimonov A.V., Proshin P.V.
Bioethics. 2008;1(1):53-55
pages 53-55 views
pages 55-57 views

Eticheskie problemy neotlozhnykh sostoyaniy v khirurgii

Chebotareva O.A.
Bioethics. 2008;1(1):58-59
pages 58-59 views
pages 60-66 views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies