Vol 5, No 1 (2014)

Articles
Notes on the phenology of fungi in ombrotrophic bog
Filippova N.V., Mourgues A., Philippe F.
Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2014;5(1):3-16
views249
PDF
(Rus)
Oxidoreductase activities in eutrophic peat bogs
Porohina E.V., Golubina O.A.
Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2014;5(1):17-25
views221
PDF
(Rus)
Methane fluxes from south tundra ecosystems of West Siberia
Krivenok L.A., Glagolev M.V., Fastovets I.A., Smolentsev B.A., Maksyutov S.S.
Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2014;5(1):26-42
views194
PDF
(Rus)
Otvet na «Otkrytoe obrashchenie» A.V. Naumova: II. Ob annotirovannom spiske
Glagolev M.V.
Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2014;5(1):43-56
views198
PDF
(Rus)
Kommentarii k diskussii mezhdu A.V. Naumovym i M.V. Glagolevym, razvernutoy v zhurnale «Dinamika okruzhayushchey sredy i global'nye izmeneniya klimata»
Sabrekov A.F.
Environmental Dynamics and Global Climate Change. 2014;5(1):57-71
views143
PDF
(Rus)