Vosstanovlenie produktsii sobstvennogo testosterona u patsienta 60 let pri ispol'zovanii kletochnykh tekhnologiy

Cover Page

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

Full Text

Restricted Access

References


Copyright (c) 2015 Pecherskiy A.V., Pecherskiy V.I., Smolyaninov A.B., Vil'yaninov V.N., Adylov S.F., Semiglazov V.F.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies