Vol 1, No 1 (2013)

Articles
Ot glavnogo redaktora
- -.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):3-3
views162
PDF
(Rus)
Children's injuries and special care service for children of St. Petersburg
Baindurashvili A.G., Solovyova K.S., Zaletina A.V., Dolzhenko N.V., Lapkin Y.A.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):4-9
views389
PDF
(Rus)
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL DEFORMATION OF THORACOLUMBAR SPINE IN CHILDREN
Vissarionov S.V., Kokushin D.N., Belyanchikov S.M., Murashko V.V., Kartavenko K.A.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):10-15
views416
PDF
(Rus)
ORTHOPEDIC AID TO CHILDREN WITH SEQUELAE OF HEMATOGENOUS OSTEOMYELITIS OF LONG BONES IN THE TURNER ORTHOPEDIC INSTITUTE
Garkavenko Y.E., Pozdeev A.P.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):16-20
views276
PDF
(Rus)
ALGORITHM OF TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN CHILDREN OF YOUNGER AGE GROUP
Klychkova I.Y., Kenis V.M., Stepanova Y.A., Sapogovskiy A.V., Kovalenko-Klychkova N.A., Ivanov S.V.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):21-25
views407
PDF
(Rus)
THE SYSTEM OF TREATMENT OF HIP DYSPLASIA IN CHILDREN (CONCEPTION OF SRICO N.A. H.I. TURNER)
Kamosko M.M., Krasnov A.I., Baskov V.E., Voloshin S.Y., Pozdnikin I.Y., Barsukov D.B., Baskaeva T.V., Lyapina O.V.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):26-35
views485
PDF
(Rus)
THE MAIN DIRECTIONS IN THE COMPLEX REHABILITATION OF CHILDREN WITH CLEFT LIP AND PALATE
Stepanova Y.V., Tsyplakova M.S.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):36-43
views339
PDF
(Rus)
ROBOTIC MECHANOTHERAPY IN REHABILITATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY AFTER COMBINED ORTHOPEDIC SURGERY
Ikoeva G.A., Kivoenko O.I.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):44-47
views337
PDF
(Rus)
FEATURES OF THE X-RAY ANATOMICAL CONDITIONS OF THE FOOT AND ANKLE IN CHILDREN WITH FIBULAR APLASIA
Buklaev D.S.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):48-52
views278
PDF
(Rus)
THE OCCURRENCE OF THE RADIAL CLUB HAND IN CHILDREN WITH DIFFERENT SYNDROMES
Golyana S.I., Avdeychik N.V., Safonov A.V., Prokopovych V.S.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):53-60
views233
PDF
(Rus)
IDIOPATHIC SCOLIOSIS. /LECTURE, PART I. «PARADOXES»/
Dudin M.G., Pinchuk D.Y.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):61-65
views1037
PDF
(Rus)
STABILOMETRICAL ESTIMATING METHOD OF FUNCTIONAL RESULTS OF TREATMENT IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLUBFOOT
Nikityuk I.E., Klychkova I.Y.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):66-71
views252
PDF
(Rus)
THE HISTORY OF THE METHOD OF DISTRACTION OSTEOSYNTHESIS IN HAND SURGERY, ITS DEVELOPMENT AND CURRENT STATE
Zavarukhin V.I., Golyana S.I., Govorov A.V.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):72-76
views256
PDF
(Rus)
Nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Aktual'nye voprosy diagnostiki i lecheniya vrozhdennogo vyvikha bedra i priobretennoy patologii tazobedrennogo sustava», posvyashchennaya pamyati professora Egora Seliverstovicha Tikhonenkova
- -.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):77-80
views232
PDF
(Rus)
Pravila dlya avtorov
- -.
Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2013;1(1):81-83
views199
PDF
(Rus)