SRAVNITEL'NAYa OTsENKA PRIMENENIYa KOLLAGENOVOGO MATERIALA I SINTETIChESKOGO MATERIALA V KORREKTsII STRESSOVOGO NEDERZhANIYa MOChI U ZhENShchIN REPRODUKTIVNOGO VOZRASTA

Cover Page
  • Authors: Musin II1, Gaysina KA1
  • Affiliations:
    1. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ
  • Issue: Vol 7 (2017): Special issue
  • Pages: 74-75
  • Section: Articles
  • URL: https://journals.eco-vector.com/uroved/article/view/6626

Abstract


-


I I Musin

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ

Author for correspondence.
Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

K A Gaysina

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ

Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

Views

Abstract - 58

PDF (Russian) - 54

Cited-ByCopyright (c) 2017 Musin I.I., Gaysina K.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.