Order results by:     
Issue Title
Vol 7, No 2 (2017) Azoospermia after testosterone gel treatment
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Zasseev R.D.
"... A case report presented azoospermia in 30 y.o. man after 4 months of 50 mg daily dose testosterone ..."
Vol 7, No 1 (2017) Microsurgical testicular sperm extraction (MicroTESE)in patients with non-obstructive azoospermia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kurenkov A.V., Kulikov S.N.
"... Modern methods of treating infertility in men with non-obstructive azoospermia (NOA ..."
Vol 7 (2017): Special issue REZUL'TATY PRIMENENIYa FERMENTNOY TERAPII V KOMPLEKSNOM LEChENII PATsIENTOV S OBSTRUKTIVNOY AZOOSPERMIEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Fesenko V.N., Kalinina S.N., Koren'kov D.G., Fesenko S.V., Volkova M.V.
"... Введение. Азооспермия встречается у 15 % мужчин, обратившихся с жалобами на бесплодие в браке. При ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sluchay ostrogo orkhoepididimita, vyzvannogo gel'mintom (Dirofilaria repens)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kocherov A.A., Lobanov A.V., Chuprynin A.V.
Vol 6, No 1 (2016) Violation of spermatogenesis and outcomesof assisted reproductive technologies in various forms of hypogonadism
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Borovets S.Y., Toropov V.A.
"... обусловлено нарушениями репродуктивной функции мужчины. Распространенность азооспермии в популяции всех мужчин ..."
Vol 7 (2017): Special issue PREDIKTORY REZUL'TATIVNOSTI TESE (SOZDANIE ALGORITMA «DEREVO REShENIY»)
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Toropov V.A., Borovets S.Y., Al'-Shukri S.K.
"... Введение. Биопсия яичка показана во всех случаях азооспермии, то есть как при необструктивной (НОА ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vosstanovlenie produktsii sobstvennogo testosterona u patsienta 60 let pri ispol'zovanii kletochnykh tekhnologiy
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Pecherskiy A.V., Pecherskiy V.I., Smolyaninov A.B., Vil'yaninov V.N., Adylov S.F., Semiglazov V.F.
"... снижению продукции тестостерона примерно на 1 % в год (Печерский А. В. и соавт., 2008). Пациенту 60 лет ..."
Vol 7 (2017): Special issue ROL' SNIZhENIYa PRODUKTsII TESTOSTERONA U STAREYuShchIKh MUZhChIN V PATOGENEZE RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Pecherskiy A.V.
"... физиологически необходимого уровня тестостерона. Недостаточность образования тестостерона приводит к нарушению ..."
Vol 7 (2017): Special issue INTsIDENTALOMA YaIChKA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosov A.K., Petrov S.B., Mamizhev E.M., Khashirov K.A.
"... года (28-45 лет). При анализе спермограммы у 2 пациентов выявлена нормоспермия, у 1 - азооспермия, у 1 ..."
Vol 7, No 4 (2017) Experimental justification of laser therapy efficiency of men's infertility
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moskvin S.V., Borovets S.J., Toropov V.A.
"... указания на истинную причину: идиопатическая олиго-, астено-, терато- и азооспермия. Причины снижения ..."
Vol 7, No 4 (2017) Morphologic features of benign prostatic hyperplasia depending on the size of intravesical prostatic protrusion
Abstract PDF
(Rus)
PDF
(Eng)
similar documents
Krivoborodov G.G., Raksha A.P., Efremov N.S., Bolotov A.D., Sotnikova T.N.
"... catalyzes the conversion of testosterone to dihydrotestosterone, which is responsible for stromal growth ..."
Vol 7 (2017): Special issue LAPAROSKOPIChESKAYa REZEKTsIYa POChKI BEZ IShEMII, BEZ NALOZhENIYa GEMOSTATIChESKOGO ShVA PRI OPUKhOLYaKh POChKI V STADII T1b-2a
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosov A.K., Lushina P.A., Reva S.A., Petrov S.B., Mishchenko A.V., Kalinin P.S.
"... ). При анализе спермограм- мы у 2  пациентов выявлена нормоспермия, у  1  —  азооспермия, у 1 ..."
Vol 5, No 2 (2015) PDE5 inhibitors in treatment of erectile dysfunction and cardiovascular safety
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A.
"... . et al. Does sildenafil com-9.  bined  with  testosteronegel  improve  erectile  dysfunction  in  hy ..."
Vol 7 (2017): Special issue UROLOGIChESKAYa PATOLOGIYa U PATsIENTOV S TRAVMATIChESKOY BOLEZN'Yu SPINNOGO MOZGA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Palatkin P.P., Filatov E.V.
"...   меньшей степени  — инфекции моче- выводящих путей. роль СниЖениЯ продукции ТеСТоСТерона у СТареЮЩиХ ..."
Vol 7 (2017): Special issue DIAGNOSTIKA I LEChENIE REPRODUKTIVNYKh NARUShENIY U MUZhChIN POSLE PERENESENNYKh ZABOLEVANIY, PEREDAVAEMYKh POLOVYM PUTEM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Fesenko V.N., Koren'kov D.G.
"... находился в пределах нормы, а уровень тестостерона у половины обследуемых пациентов был на нижней границе ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE VNUTRIORGANNOGO KROVOTOKA V PREDSTATEL'NOY ZhELEZE U BOL'NYKh DGPZh NA FONE LEChENIYa DUTASTERIDOM
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N., Tkachuk I.N., Iziev M.M.
"... во всех случаях азооспермии, то есть как при необ- структивной (НОА), так и при обструктивной (ОА ..."
Vol 3, No 3 (2013) Male infertility risk factors in men seeking care in art center
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Nosova G.G., Fedortsova Y.V., Morev V.V., Korneyev I.A.
"... ,3 %) человек, при этом азооспермия, олигозооспермия, астенозооспермия и тератозооспермия были выявлены у 61 (26 ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE KOPULYaTIVNOY FUNKTsII U PATsIENTOV, PERENESShIKh TRANSURETRAL'NYE I ENDOVIDEOKhIRURGIChESKIE VMEShATEL'STVA PO POVODU DOBROKAChESTVENNOY GIPERPLAZII PREDSTATEL'NOY ZhELEZY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Topuzov T.M., Malevich S.M., Sushina I.V., Kyzlasov P.S., Grin' E.A.
"... , уровень общего тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ). Пациенты подвергались ..."
Vol 7 (2017): Special issue PRIMENENIE PARANEFROSTOMIChESKOY INFIL'TRATsII RASTVOROM MESTNOGO ANESTETIKA DLYa SNIZhENIYa BOLEVOGO SINDROMA POSLE PERKUTANNOY NEFROLITOTRIPSII
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Popov S.V., Orlov I.N., Obidnyak V.M., Gadzhiev N.K.
"... конференции урологов северо-Западного федерального округа рФ превышать количество тестостерона, которое ..."
Vol 7 (2017): Special issue NASh OPYT LAPAROSKOPIChESKOGO LEChENIYa GIDRONEFROZA U DETEY
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Filatova N.A., Kuchinskiy M.P., Kotin A.N., Solntseva E.A.
"... 3000 МЕ (внутримышечные инъекции) в  комплексном лечении больных с  обструк- тивной азооспермией ..."
Vol 7 (2017): Special issue SOSTOYaNIE MOChEPOLOVOGO VENOZNOGO SPLETENIYa U PATsIENTOV S VARIKOTsELE
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kapto A.A., Vinogradov I.V.
"...   которого при обследовании по- ловых гормонов уровень тестостерона нахо- дился на нижней границе нормы (12 ..."
Vol 5, No 1 (2015) Sovremennye podkhody k lecheniyu erektil'noy disfunktsii
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneev I.A.
"... . Мужчинам с ЭД и гипогонадизмом показана нормализация уровня тестостерона. Фармакологическое лечение ..."
Vol 5, No 1 (2015) Opyt khirurgicheskogo lecheniya erektil'noy deformatsii polovogo chlena
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Malyshev V.A., Kunil'skiy S.E., Malyshev E.V.
"... иссечения бляшки с пластикой дефекта белочной ВоССТАНоВЛЕНИЕ ПРоДУКцИИ СоБСТВЕННоГо ТЕСТоСТЕРоНА У ..."
Vol 6, No 3 (2016) Selective serotonin reuptake inhibitor and fertility potential of the men. Psychiatry and Urology. At the junction of related disciplines
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korshunov M.N., Korshunova E.S.
"... низкий уровень общего тестостерона и высокий уровень ФСГ и ЛГ в сыворотке крови. Параметры спермограммы ..."
Vol 7, No 2 (2017) The infertility overcoming in men with retrograde ejaculation and anejaculation
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korneyev I.A., Zasseev R.D.
"... мочевого пузыря. Следует отметить, что у некоторых мужчин причиной азооспермии может быть обструкция ..."
Vol 2, No 1 (2012) Prostate cancer: some aspects of epidemiology, etiology and carcinogenesis for prostate cancer
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.K., Borovets S.Y.
"... зависимости от синтеза тестостерона. На этой же стадии происходит превращение тестостерона при участии 5-α ..."
Vol 5, No 1 (2015) IFDE-5 pri revaskulyarizatsii polovogo chlena
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kyzlasov P.S., Bokov A.I.
"... показана нормализация уровня тестостерона. Фармакологическое лечение таблетированными ин- гибиторами ..."
Vol 5, No 1 (2015) Vozmozhnosti intrakavernoznoy terapii u bol'nykh s erektil'noy disfunktsiey i patologiey serdechnoy deyatel'nosti
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Startsev V.Y., Kurinov A.N., Konorov A.A., Pavlov V.V., Turgunov B.T., D'yakonov V.G., Gushchin S.G., Kiselev E.A.
"... -5 ФДЭ и ИК-тесты. Определены уровни сывороточного тестостерона (СТ), липидов крови, ПСА, выполнены ..."
Vol 7 (2017): Special issue ANATOMIChESKIE I TEKhNIChESKIE OSOBENNOSTI PROVEDENIYa MIKROKhIRURGIChESKOY VARIKOTsELEKTOMII IZ PODPAKhOVOGO DOSTUPA
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kulikov S.N., Kurenkov A.V.
"... тестостерона, снижению ДНК-фрагментации сперматозоидов с увеличением шансов зачать ребенка естественным путем ..."
Vol 3, No 3 (2013) Megatone 2080 — new remedy for the treatment of erectile dysfunction
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Tkachuk V.N.
"... injectable Testosterone of 1438 men // J. Sex Med. 2013. Vol. 10, N 2. P. 579–588. Таблица 2 Динамика ..."
Vol 5, No 4 (2015) Acupuncture in the treatment of patients with interstitial cystitis/painful bladder syndrome
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Ignashov Y.A., Kuzmin I.V., Deng B., Slesarevskaya M.N.
"... .  nipulation  on  plasma  estradiol,  testosterone  and  cortisol  in  patients  with kidney deficiency // J ..."
Vol 2, No 3 (2012) PROSTAGUT-FORTE IN BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA THERAPY: IS PATHOGENIC APPROACH?
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kuzmin I.V., Al-Shukri S.H.
"... содержания в ней дигидротестостерона (ДГТ). ДГТ является активным метаболитом тестостерона и образуется из ..."
Vol 7, No 1 (2017) Results of surgical treatment of Peyroni’s disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moscaleva Y.S., Korneyev I.A.
"... , характерных для мужчин пожилого возраста, и дефицита тестостерона, а у двоих (22,2 %) и троих (33 ..."
Vol 3, No 2 (2013) The diagnostics of the superficialtransitional cell bladder carcinoma
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Al-Shukri S.H., Korneyev I.A.
"... -analysis: does lidocaine gel before flexible cystoscopy provide pain relief? // BJU Int. 2009 ..."
Vol 5, No 3 (2015) Retarded ejaculation is a rare form of sexual dysfunction
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Korshunov M.N., Korshunova E.S.
"... дефицита андрогенов назначается заместительная терапия с использованием препаратов тестостерона (сустанон ..."
Vol 8, No 1 (2018) Сlinical justification of laser therapy efficiency of men’s infertility
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moskvin S.V., Borovets S.J., Toropov V.A.
"... ) — на 17 %, пролактина (ПРЛ) — на 38 %, дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) — на 18 %, тестостерона ..."
Vol 5, No 4 (2015) Peyronie’s disease
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Moskaleva Y.S., Ostapchenko A.Y., Korneyev I.A.
"... ., Badwan K., Parker M., Mulhall J. P. Transdermal ap-44.  plication of verapamil gel to the penile shaft ..."
Vol 8, No 1 (2018) Diagnosis and treatment of lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction in patients with benign prostate hyperplasia
Abstract PDF
(Rus)
similar documents
Kalinina S.N., Burlaka O.O., Aleksandrov M.S., Vydryn P.S.
"... , микроскопию секрета предстательной железы, исследование половых и гонадотропных гормонов крови (тестостерона ..."
1 - 38 of 38 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)