Osobennosti vozbuzhdeniya korkovogo zvena zritel'nogo analizatora pri transkranial'noy magnitnoy stimulyatsii u bol'nygkh s chastichnoy atrofiey zritel'nyk nervovCite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Full Text

Restricted Access

About the authors

S. M Korytin

Zh. V Gimranova

References


Copyright (c) 2009 Eco-Vector

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: № 01975 от 30.12.1992.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies