STIMULYaTsIYa TsITOTOKSIChESKOGO OTVETA V KUL'TURE MONONUKLEARNYKh KLETOK BOL'NYKh RAKOM MOLOChNOY ZhELEZY S POMOShch'Yu DENDRITNYKh KLETOK, TRANSFETsIROVANNYKh POLIEPITOPNOY DNK-KONSTRUKTsIEY

AbstractFull Text

Restricted Access

About the authors

Yu N Khantakova

V V Kurilin

Yu A Shevchenko

Email: shevcen@ngs.ru

Yu A Lopatnikova

S V Sidorov

A Z Maksyutov

R A Maksyutov

E V Gavrilova

S A Zaytsev

S V Sennikov

Statistics

Views

Abstract - 19

PDF (Russian) - 0

Cited-By


PlumX

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2012 Khantakova Y.N., Kurilin V.V., Shevchenko Y.A., Lopatnikova Y.A., Sidorov S.V., Maksyutov A.Z., Maksyutov R.A., Gavrilova E.V., Zaytsev S.A., Sennikov S.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies