Vol 62, No 1 (2013)

Articles
K 85-letiyu so dnya rozhdeniya akademika RAMN, zasluzhennogo deyatelya nauki RF, professora SAVEL'EVOY GALINY MIKhAYLOVNY
- -.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):3-4
views161
PDF
(Rus)
To what classification of gestosis (preeclampsia) should adhere a doctor in daily work?
Savelyeva G.M., Krasnopolskiy V.I., Strizhakov A.N., Radzinskiy V.Y., Shalina R.I., Kurtser M.A.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):5-9
views471
PDF
(Rus)
Demographic situation and development of perinatal psychology in Russia today
Ailamazyan E.K., Dobryakov I.V.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):10-15
views205
PDF
(Rus)
EFFICACY OF GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE AGONISTS TREATMENT OF THE SIMPLE ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH OBESITY
Artymuk N.V., Shakirova Y.A.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):16-21
views226
PDF
(Rus)
The tocography variants of uterine activity hyperstimulation
Voskresenskiy S.L., Tesakova M.L., Shilkina Y.V.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):23-31
views280
PDF
(Rus)
CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF THE LABORATORY DIAGNOSTICS OF UROGENITAL TRICHOMONIASIS
Grigoryev A.N.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):32-41
views315
PDF
(Rus)
ROLE OF MYOMECTOMY IN INFERTILITY TREATMENT
Dolinskiy A.K.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):42-47
views398
PDF
(Rus)
Perinatal outcomes after ART with transfer of cryopreserved embryos
Kravchuk Y.N., Kalugina A.S.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):48-54
views193
PDF
(Rus)
Diagnosis and a choice of tactics of patients with Dysplastic changes squamous epithelium of the cervix
Protasova A.E., Bezhenar V.F., Tsypurdeeva A.A., Antonova A.L., Dzyubiy T.I.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):55-63
views374
PDF
(Rus)
Combined therapy of extensive genital endometriosis with aromatase inhibitors
Yarmolinskaya M.I., Molotkov A.S., Durnova A.O., Polyakova V.O., Kvetnoy I.M., Bezhenar V.F.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):64-70
views304
PDF
(Rus)
Endometriosis as systemic genetic problem
Baranov V.S.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):71-78
views274
PDF
(Rus)
Modern aspects of pregnancy planning in women with diabetes
Grigoryan O.R., Andreyeva Y.N.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):79-89
views224
PDF
(Rus)
The modern approach to the problem of adhesive disease in women of reproductive age
Shatova Y.S.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):90-101
views322
PDF
(Rus)