Vol 62, No 1 (2013)

Articles
K 85-letiyu so dnya rozhdeniya akademika RAMN, zasluzhennogo deyatelya nauki RF, professora SAVEL'EVOY GALINY MIKhAYLOVNY
- -.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):3-4
views183
PDF
(Rus)
To what classification of gestosis (preeclampsia) should adhere a doctor in daily work?
Savelyeva G.M., Krasnopolskiy V.I., Strizhakov A.N., Radzinskiy V.Y., Shalina R.I., Kurtser M.A.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):5-9
views582
PDF
(Rus)
Demographic situation and development of perinatal psychology in Russia today
Ailamazyan E.K., Dobryakov I.V.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):10-15
views220
PDF
(Rus)
EFFICACY OF GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE AGONISTS TREATMENT OF THE SIMPLE ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH OBESITY
Artymuk N.V., Shakirova Y.A.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):16-21
views245
PDF
(Rus)
The tocography variants of uterine activity hyperstimulation
Voskresenskiy S.L., Tesakova M.L., Shilkina Y.V.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):23-31
views305
PDF
(Rus)
CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF THE LABORATORY DIAGNOSTICS OF UROGENITAL TRICHOMONIASIS
Grigoryev A.N.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):32-41
views334
PDF
(Rus)
ROLE OF MYOMECTOMY IN INFERTILITY TREATMENT
Dolinskiy A.K.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):42-47
views412
PDF
(Rus)
Perinatal outcomes after ART with transfer of cryopreserved embryos
Kravchuk Y.N., Kalugina A.S.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):48-54
views214
PDF
(Rus)
Diagnosis and a choice of tactics of patients with Dysplastic changes squamous epithelium of the cervix
Protasova A.E., Bezhenar V.F., Tsypurdeeva A.A., Antonova A.L., Dzyubiy T.I.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):55-63
views391
PDF
(Rus)
Combined therapy of extensive genital endometriosis with aromatase inhibitors
Yarmolinskaya M.I., Molotkov A.S., Durnova A.O., Polyakova V.O., Kvetnoy I.M., Bezhenar V.F.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):64-70
views320
PDF
(Rus)
Endometriosis as systemic genetic problem
Baranov V.S.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):71-78
views289
PDF
(Rus)
Modern aspects of pregnancy planning in women with diabetes
Grigoryan O.R., Andreyeva Y.N.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):79-89
views243
PDF
(Rus)
The modern approach to the problem of adhesive disease in women of reproductive age
Shatova Y.S.
Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(1):90-101
views341
PDF
(Rus)