Anoshina, E A, ВМедА им. С.М. Кирова

Issue Section Title Abstract File
Vol 37, No 3S (2018) Articles MIKhAIL NIKOLAEVICh ZhUKOVSKIY (K 150-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa) Abstract PDF
(Rus)
Vol 37, No 3S (2018) Articles NEKOTORYE DISKUSSIONNYE VOPROSY TOPIChESKOY DIAGNOSTIKI V KLINIChESKOY NEVROLOGII Abstract PDF
(Rus)