Browse Title Index

Issue Title File
Vol 23, No 3 (2021) 180 years of serving The Homeland (for the anniversary of the department and сlinic of faculty surgery of S.P. Fedorov)
Maistrenko N.A., Romashchenko P.N.
Vol 22, No 1 (2020) 3D printing technologies in the treatment of patients with injuries and diseases of the forearm and hand PDF
(Rus)
Khominets V.V., Peleshok S.A., Volov D.A., Titova M.V., Eliseeva M.I., Kushnarev S.V., Shirshin A.V., Adamenko V.N., Nebylitsa Y.I.
Vol 21, No 1 (2019) 3D- SIMULATION AS THE METHOD OF TOPICAL DIAGNOSTICS IN THE SURGICAL TREATMENT OF GIPERPARATIREOZA PDF
(Rus)
Makarov I.V., Zhirov V.V., Kolsanov A.V., Galkin R.A., Sidorov A.Y.
Vol 20, No 4 (2018) 60 years on the front lines of aviation and space medical support PDF
(Rus)
Blaginin A.A., Sinelnikov S.N.
Vol 19, No 4 (2017) A CLINICAL CASE OF COMBINATION OF KONN’S DISEASE AND MULTIPLE NEOPLASIA PDF
(Rus)
Arapkhanova M.M., Starodubtsev Y.V., Aksenov V.V., Serdyukov S.V., Salikova S.P., Grinevich V.B.
Vol 21, No 2 (2019) A comparative evaluation of the effectiveness of aspiration and automatic systems for percutaneous liver biopsy in experimental rats PDF
(Rus)
Zhdanov K.V., Saulevich A.V., Karev V.E., Kozlov K.V., Zakharkiv Y.F., Zakharenko S.M., Lyashenko Y.I., Ivanov K.S., Sukachev V.S., Shakhmanov D.M., Popov D.V., Kariakin S.S., Bedarev A.V., Chernenok M.G., Gemst I.I., Tashimov M.M.
Vol 23, No 2 (2021) A new molecular-genetic panel in the algorithm of diagnosis and treatment in patients with tiroid nodules
Romashchenko P.N., Maistrenko N.A., Krivolapov D.S., Simonova M.S.
Vol 19, No 3 (2017) A NEW STRATEGY TO IMPROVE THE PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION PDF
(Rus)
Cherkashin D.V., Makiev R.G., Kirichenko P.Y., Alanichev A.E., Gornov V.V.
Vol 24, No 3 (2022) A rare clinical case of household gas leak leading to severe asphixia
Kryukov E.V., Gaiduk S.V., Goverdovskiy Y.B., Kuzmich V.G., Bogomolov A.B., Shapovalov I.D., Mihailov A.A., Lyanginen T.V., Vlasov S.S., Ivanov A.A.
Vol 23, No 2 (2021) Abdominal obesity and adipocyte metabolic activity: criteria for "health" and "neutrality"
Serdyukov D.Y., Gordiyenko A.V., Sokolov D.A., Dydyshko V.T., Zhirkov I.I.
Vol 19, No 1 (2017) ABOUT THE CONDITIONS OF THE MEDICAL SERVICE OF THE TANK ARMY IN A REGIONAL WAR PDF
(Rus)
Kulnev S.V., Shelepov A.M., Tsogoev V.E., Latypov I.F.
Vol 22, No 3 (2020) About the effectiveness of cell technologies in extensive soft tissue defects plasty
Fistal E.Y., Popandopulo A.G., Soloshenko V.V., Movchan K.N., Romanenkov N.S., Yakovenko O.I., Gedgafov R.M.
Vol 22, No 1 (2020) About the prognosis of breast reconstruction quantity after mastectomy in cancer cases PDF
(Rus)
Romanenkov N.S., Movchan K.N., Hizha V.V., Zharkov A.V., Morozov U.M., Yakovenko O.I., Gedgafov R.M., Zheleznyj E.V.
Vol 24, No 4 (2022) Academician Nikolay Anatolyevich Maistrenko (to the 70th anniversary of his birthday)
Romashchenko P.N., Kurygin A.A., Dovganyuk V.S.
Vol 24, No 1 (2022) Academician of the Russian academy of sciences Yu.L. Shevchenko and his contribution to the development of the Military Medical Academy and health care of the Russian Federation (on his 75th anniversary)
Kryukov E.V., Khubulava G.G.
Vol 24, No 2 (2022) Academician V.N. Tonkov: outstanding domestic anatomist, teacher, scientist and organizer of medical service
Gaivoronskiy I.V., Nichiporuk G.I., Gaivoronskaya M.G., Kirillova M.P., Goryacheva I.A.
Vol 22, No 1 (2020) Activators hemorrhagic fevers and them epidemiology PDF
(Rus)
Moskalev A.V., Gumilevskiy B.Y., Astapenko P.V., Apchel V.Y., Solov’yev A.I.
Vol 21, No 4 (2019) Actual issues of military medical expertise of citizens in the reserve of the Armed Forces PDF
(Rus)
Sanakoeva E.G., Nikolenko S.L., Brovkin S.G., Ignatov Y.G.
Vol 20, No 3 (2018) Acupuncture correction of homeostasis in boundary mental conditions of the military personnel and penal system officers in extreme conditions PDF
(Rus)
Serov V.I.
Vol 21, No 3 (2019) Acute bronchitis: answers to key questions. PDF
(Rus)
Zaitsev A.A., Budoragin I.E., Likhodii V.I., Savushkina O.I.
Vol 24, No 3 (2022) Acute kidney injury in severe pneumonia associated with COVID-19
Magomedaliev M.O., Korabelnikov D.I., Khoroshilov S.E.
Vol 25, No 1 (2023) Admiral Cornelius Kruis, the foundation of the Baltic Fleet and the Naval Hospital of St. Petersburg
Milasheva N.V., Ovchinnikov D.V., Samoilov V.O.
Vol 21, No 3 (2019) A.D.Shaikov - a military doctor, a scientist, a chancellor. PDF
(Rus)
Korneev A.G., Aminev R.M., Shevlyuk N.N., Lantsov E.V.
Vol 20, No 3S (2018) AFFEKTIVNYE I POVEDENChESKIE NARUShENIYa PRI KOGNITIVNYKh RASSTROYSTVAKh U BOL'NYKh EPILEPSIEY PDF
(Rus)
Yakunina O.N.
Vol 20, No 1 (2018) Age features of the teething of wisdom at persons of military age PDF
(Rus)
Korovin N.V., Grebnev G.A., Iordanishvili A.K.
Vol 20, No 3S (2018) AGONIST RETsEPTOROV VAZOPRESSINA 2 TIPA, 1-DEZAMINO-8-D-ARGININ-VAZOPRESSIN (DDAVP), VOSSTANAVLIVAET ChUVSTVITEL'NOST' U BOL'NYKh, PERENESShIKh INSUL'T PDF
(Rus)
Belokoskova S.G., Tsikunov S.G.
Vol 20, No 3S (2018) ALEKSANDR GEORGIEVICh GLAUROV - VYDAYuShchIYSYa NEVROLOG KRYMA PDF
(Rus)
Sukhareva I.A.
Vol 19, No 2 (2017) ALEXEY IVANOVICH VASIL’EV - THE ARCHITECT OF THE MODERN SYSTEM OF MILITARY MEDICAL EDUCATION: THE 275th ANNIVERSARY OF BIRTH PDF
(Rus)
Ivchenko E.V., Ovchinnikov D.V., Karpushenko E.G., Ermakov V.V.
Vol 21, No 3 (2019) Algorithm for diagnosing bronchial asthma in citizens of military age. PDF
(Rus)
Zakrevskii Y.N., Arkhangelskii D.A., Balakhnov D.O., Lemeshko P.N.
Vol 22, No 3 (2020) Allen Whipple. American Knight of surgery (to the 80th anniversary of the first successful one-stage pancreatoduodenal resection)
Sigua B.V., Zemlyanoy V.P., Lataria E.L., Zakharov E.A., Rakita S.Y., Lee K.A.
Vol 24, No 1 (2022) Alphaviruses: a modern view on the problem
Stepanov A.V., Yudnikov I.V., Kvardakov A.V.
Vol 20, No 2 (2018) Alternative anatomy of a gastrolic trunk of Genle and her applied value in surgery PDF
(Rus)
Gajvoronskij I.V., Kotiv B.N., Kovalenko N.A., Pelipas’ J.V., Amelina I.D., Fandeeva O.M.
Vol 20, No 3S (2018) ANALIZ DIAGNOSTIChESKOY TsENNOSTI ShKALY INPH RADSCALE PRI RAZLIChNYKh VIDAKh GIDROTsEFALII PDF
(Rus)
Gavrilov G.V., Radkov M.N., Gaydar B.V., Svistov D.V.
Vol 20, No 3S (2018) ANALIZ «GEOGRAFII» RASPROSTRANENIYa I STEPENI VYRAZhENNOSTI ATEROSKLEROTIChESKOGO PROTsESSA BRAKhIOTsEFAL'NYKh ARTERIY U BOL'NYKh S VPERVYE VOZNIKShIM IShEMIChESKIM INSUL'TOM PDF
(Rus)
Zhivolupov S.A., Butakova Y.S.
Vol 22, No 3 (2020) Analysis of airmen disadaption factors after combat stress exposure
Schegol’kov A.M., Blaginin A.A., Fisun A.Y., Cherkashin D.V., Makiev R.G., Gornov S.V., Kutelev G.G.
Vol 21, No 2 (2019) Analysis of clinikal and morphological features of missed abortions, associated with chromosomal abnormalities of the chorion PDF
(Rus)
Romanova O.A., Pechenikova V.A., Kartashova T.S., Klyukovkina A.S., Ellinidi V.N.
Vol 20, No 2 (2018) Analysis of decreased bioelectric activity of a brain with pharmacoresistant epilepsy PDF
(Rus)
Arkhipova N.B., Ulitin A.Y., Alexandrov M.V.
Vol 21, No 2 (2019) Analysis of diagnostic and tactical errors in the management of patients with traumatic limb neuropathies PDF
(Rus)
Litvinenko I.V., Zhivolupov S.A., Bulatov A.R., Kuzina E.E., Rashidov N.A., Ivanov V.S., Trufanov A.G.
Vol 22, No 2 (2020) Analysis of incidence of tibia stress fractures among the militaries PDF
(Rus)
Omarov G.J., Paltushev A.A., Panov S.A., Iontsev V.I., Apchel V.Y.
Vol 25, No 1 (2023) Analysis of mortality among patients suffering from heart failure, using the example of a megalopolis
Koltsov A.V., Tyrenko V.V., Kachnov V.A.
Vol 21, No 1 (2019) ANALYSIS OF OUTCOMES SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH NEUROENDOCRINE TUMORS PDF
(Rus)
Romashchenko P.N., Maistrenko N.A., Lysyuk V.M.
Vol 23, No 2 (2021) Analysis of statistical indicators of the population of Saint Petersburg with malignant neoplasms of pancreas
Moiseenko V.E., Pavlovsky A.V., Granov D.A., Kochorova L.V., Dodonova I.V., Khizha V.V., Yazenok A., Yakovenko T.V.
Vol 24, No 2 (2022) Analysis of the association between professional development and the official growth of military pharmacists in modern conditions
Miroshnichenko Y.V., Kononov V.N., Lobachev I.V., Perfiliev A.B.
Vol 24, No 2 (2022) Analysis of the incidence of COVID-19 in organized military collectives of various types
Gorenchuk A.N., Zhogolev S.D., Kuzin A.A., Kulikov P.V., Zhogolev K.D., Ustinov A.E., Kuznetsova R.Y.
Vol 22, No 2 (2020) Analysis of the provision of paradontology in the Armed forces of the Russian Federation PDF
(Rus)
Nikitenko V.V., Grebnev G.A., Chernysh V.F., Kovalevsky A.M., Sheenko L.I.
Vol 22, No 4 (2020) Anatomycal features of the ethmoidal labyrinth and nasal cavity structures in childhood
Markeeva M.V., Aleshkina O.Y., Tarasova N.V., Gaivoronsky I.V.
Vol 24, No 1 (2022) Anniversary of the scientist: to the 60th anniversary of Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Andrey Nikolaevich Belskikh
Kryukov E.V., Ivchenko E.V., Ovchinnikov D.V.
Vol 21, No 4 (2019) Anniversary scientific-practical conference «Actual issues of medical support of the Navy». PDF
(Rus)
Chernikov O.G., Chernyi V.S., Kupriyanov S.A.
Vol 22, No 2 (2020) Anti-epidemic protection of military from malaria in South-East Asia (for the 15th anniversary of the humanitarian operation to eliminate the consequences of the tsunami in Indonesia) PDF
(Rus)
Solovev A.I., Kovalenko A.N., Tokmakov V.S., Vasilev V.V.
Vol 24, No 4 (2022) Antithrombotic therapy in patients with diabetes mellitus
Kryukov E.V., Kuchmin A.N., Umanskaya E.P., Nagorny M.B., Shevelev A.A., Rozhkova A.M.
Vol 22, No 1 (2020) Anton Wolfler - forgotten genius of surgery PDF
(Rus)
Sigua B.V., Zemlyanoy V.P., Danilov A.M., Mavidi I.P., Zakharov E.A., Nesvit E.M., Melnikov V.A., Kalandarova D.K., Zemlyanskay A.Y.
Vol 24, No 2 (2022) Apothecary order, Robert Erskine and the Letter of Peter I
Milasheva N.V., Ovchinnikov D.V., Samoilov V.O.
Vol 23, No 4 (2021) Application aspects of medications for inhalation at the prehospital stage of medical evacuation
Ivanov I.M., Ivchenko E.V., Yudin M.A., Vengerovich N.G., Nikiforov A.S., Drachev I.S., Stepanov A.V.
Vol 19, No 1 (2017) APPLICATION FEATURES OF CAFFEINE-CONTAINING COMPLEX BY OPERATORS IN DAILY DUTY PDF
(Rus)
Ganapolsky V.P., Grinchuk S.S., Bolekhan V.N., Izvozchikova O.V., Luchnikova O.V., Rzhepetskaya M.K., Shchukina N.A.
Vol 24, No 4 (2022) Application of augmented reality technology in the surgical treatment of patients with primary and recurrent pelvic tumors
Grebenkov V.G., Rumyantsev V.N., Ivanov V.M., Surov D.A., Strelkov S.V., Korzhuk M.S., Balura O.V., Svyatnenko A.V., Dymnikov D.A., Demko A.E.
Vol 22, No 4 (2020) Application of autologous multipotent mesenchymal stromal cells for correction of liver function in patients suffering from alcoholic liver cirrhosis
Kotkas I.E., Masurov V.I., Bakulin I.G., Enukashvili N.I., Asadulayev S.M.
Vol 21, No 2 (2019) Application of early necrectomy of a deep skin burn on rats with acute radiation syndrome of mild severity PDF
(Rus)
Kozyaev V.A., Chmyrev I.V., Seleznev A.B., Legeza V.I., Ivchenko E.V., Kondakov A.Y., Zubov N.N., Nosov A.M., Beldymenko E.L., Kuznetsova A.A.
Vol 21, No 3 (2019) Application of laboratory express diagnostics in a multidisciplinary medical hospital and at the stages of the evacuation of patients PDF
(Rus)
Stets V.V., Lyubimov M.D.
Vol 21, No 1 (2019) APPLICATION OF MODIFIED NICKELIDE TITANIUM IMPLANTS TO REPLACE ABDOMINAL WII DEFECTS IN EXPERIMENT PDF
(Rus)
Cherepanova T.V.
Vol 22, No 3 (2020) Application of new approaches in the organization and conduct of classes on combat and special training of military medical personnel
Kasimov R.R., Zavrazhnov A.A., Blinda I.V., Puchin K.S.
Vol 23, No 4 (2021) Application of remote mobile monitoring using the “ECG-DONGLE” electrocardiograph in patients with chronic heart failure
Frolov D.S., Salukhov V.V., Izilyaeva E.A., Stepanenko I.A., Sveklina T.S.
Vol 21, No 2 (2019) Application of telemedicine technologies in military innovative technopolis «Era»: the first experience and prospects PDF
(Rus)
Kachnov V.A., Rudchenko I.V., Tyrenko V.V., Fisun A.Y.
Vol 23, No 2 (2021) Approaches to antihypertensive therapy in patients predisposed to symptomatic hypotension and syncope
Barsukov A.V., Glukhovskoy D.V., Emelyanova K.E., Vasilyeva I.A.
Vol 24, No 1 (2022) Approaches to isolating and purifying nucleic acids from blood for genotyping human leukocytic antigen
Baranov O.A., Bayran D.A., Markin I.V., Shchelkanova E.S., Zhurbin E.A.
Vol 23, No 3 (2021) Approaches to the justification of targeted subsidies for drugs in providing medical care in ambulatory conditions in military medical organizations
Miroshnichenko Y.V., Shcherba M.P., Merkulov A.V.
Vol 24, No 2 (2022) Arterial hypertension or hypertension type of neurocirculatory asthenia in persons of military age
Korneeva N.V., Khabibrahman E.P., Dyakonova E.V., Patsuk S.V.
Vol 23, No 1 (2021) Artificial intelligence using for medical diagnosis via implementation of expert systems
Kotiv B.N., Budko I.A., Ivanov I.A., Trosko I.U.
Vol 19, No 4 (2017) ASPECTS OF THE FORMATION AND IMPROVEMENT OF STATE SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION PDF
(Rus)
Aminev R.M., Kuzin A.A., Zobov A.E., Golubkov A.V.
Vol 22, No 2 (2020) Assesment of premarure death in patients with pulmonary tuberculosis and chronic obstructive pulmonary disease PDF
(Rus)
Katicheva A.V., Brazhenko N.A., Brazhenko O.N., Chuikova A.G., Zheleznyak S.G., Tsygan N.V., Nikolau A.V.
Vol 24, No 2 (2022) Assessment of post-vaccination collective immunity against new coronavirus infection (COVID-19) among servicemen of the Armed Forces of the Russian Federation
Azarov I.I., Ovchinnikov D.V., Kuzin A.A., Lantsov E.V., Bulankov Y.I., Artebyakin S.V., Zharkov D.A., Kulikov P.V.
Vol 20, No 1 (2018) Assessment of skin condition by the modern non-invasive methods in the process of age-related changes correction using the erbium and neodymium lasers PDF
(Rus)
Shanina N.A., Patrushev A.V., Samtsov A.V., Kravtsova N.S.
Vol 22, No 2 (2020) Assessment of the prospects for introducing drug insurance into military healthcare as part of project activities PDF
(Rus)
Fisun A.Y., Miroshnichenko Y.V., Shcherba M.P., Golubenko R.A.
Vol 23, No 1 (2021) Assessment of the working conditions under exposed to noise and infrason
Mironov V.G., Khasiev N.D., Isachenko V.S., Korolevа K.Y.
Vol 20, No 1 (2018) Assessment of еnergy expenditure and energy intake of the military institute of physical training cadets associated with their academic and professional activities PDF
(Rus)
Apchel V.Y., Borisova O.O., Golubev V.N., Korolev Y.N., Romanov K.V.
Vol 22, No 3 (2020) Association of arterial hypertension gene polymorphisms with the risk of sudden cardiac death in young people
Kachnov V.A., Tyrenko V.V., Kolubaeva S.N., Cherkashin D.V., Kutelev G.G., Myakoshina L.A., Buntovskaya A.S.
Vol 25, No 1 (2023) Associations of polymorphisms of the ACE and ACE2 genes with clinical manifestations and cardiovascular complications of the coronavirus infection
Bogdanov D.S., Cherkashin D.V., Efimov S.V., Zakharova A.I.
Vol 20, No 2 (2018) At the origins of the native medical aviation accidents study (to the 110th anniversary of the birth of A.G. Shishov) PDF
(Rus)
Blaginin A.A., Afon’kin S.V., Annenkov O.A.
Vol 22, No 1 (2020) At the origins of the organization of trauma care to the population of the Soviet Union PDF
(Rus)
Morgoshiia T.S., Apchel V.Y., Ryzhova A.M.
Vol 22, No 2 (2020) Attitude of Ophthalmologists to the Problems of Organizing Corneal Transplantation in Russia PDF
(Rus)
Konstantinova P.I.
Vol 22, No 1 (2020) Atypical rolandic epilepsy spectrum and related conditions PDF
(Rus)
Sofronov A.G., Zaytsev D.E., Titov N.A., Zaytsev I.D.
Vol 19, No 4 (2017) AUTOAGGRESSIVE BEHAVIOR IN YOUNG PERSONS PDF
(Rus)
Ulyukin I.M., Emel’yanov V.N., Bolekhan V.N., Orlova E.S.
Vol 19, No 3 (2017) AUTOIMMUNOLOGY: NEW BRANCH OF MEDICINE PDF
(Rus)
Churilov L.P., Shoenfeld Y.
Vol 23, No 4 (2021) Berylliosis
Khalimov Y.S., Tsepkova G.A., Vlasenko A.N.
Vol 24, No 3 (2022) Biophysical parameters of the greater omentum after experimental extended liver resection
Leonov S.D., Panchenkov D.N., Rodin A.V.
Vol 20, No 3S (2018) BOLEZN' VIL'SONA-KONOVALOVA I EPILEPSIYa PDF
(Rus)
Bazilevich S.N., Prokudin M.Y., Dyskin D.E.
Vol 20, No 3S (2018) BOLI V SPINE PRI SAKhARNOM DIABETE VTOROGO TIPA PDF
(Rus)
Iskra D.A.
Vol 21, No 4 (2019) Carbuncle - the actual problem of modern surgery (Literature review) PDF
(Rus)
Lipatov K.V., Cherkasov Y.E., Khrupkin V.I., Lysenko M.V., Dekhissi E.I.
Vol 24, No 1 (2022) Cardiovascular complications in patients after coronavirus DISEASE-2019
Mirzoev N.T., Kutelev G.G., Pugachev M.I., Kireeva E.B.
Vol 20, No 2 (2018) Case of surgical treatment of the heavy nonspecific ulcer colitis complicated by massive bleeding PDF
(Rus)
Solovyov I.A., Pershko A.M., Surov D.A., Balura O.V., Shotik A.V., Babkov O.V., Svyatnenko A.V., Savchenkov D.K., Martynova G.V., Kurilo D.P.
Vol 20, No 1 (2018) Cases of amyloidosis with diabetic encephalopathy PDF
(Rus)
Golovkin V.I., Gulak D.A., Garan T.A., Magonov I.P.
Vol 24, No 4 (2022) Cellular and humoral factors of innate antiviral immunity
Moskalev A.V., Gumilevsky B.Y., Apchel A.V., Tsygan V.N.
Vol 22, No 1 (2020) Centenary on the protection of the health of military communication workers PDF
(Rus)
Klimzov A.G., Shalkayev E.D., Lemeshkin R.N.
Vol 20, No 3 (2018) Change in homeostasis of the body and the outcome of tuberculosis in the treatment of antituberculous medicines PDF
(Rus)
Loshakova A.I., Tsygan N.V., Zheleznyak S.G., Brazhenko N.A., Brazhenko O.N.
Vol 20, No 2 (2018) Changes in the composition of proteins in the blood during the period of ischemia-reperfusion syndrome, modeled by a violation of blood flow in the liver PDF
(Rus)
Garayev G.S., Gafarova J.R., Jafarova R.E.
Vol 20, No 2 (2018) Characteristics of imported malaria in the Astrakhan region PDF
(Rus)
Arakelyan R.S., Galimzyanov H.M., Hasanova E.D., Noskov L.N., Shendo G.L., Postnova V.F.
Vol 20, No 2 (2018) Characteristics of psychophysiological indicators of students with different interhemispheric asymmetry PDF
(Rus)
Kisina A.A., Filippova E.B.
Vol 22, No 1 (2020) Characteristics of the etiological structure of infection associated with the provision of medical care in a multi-specialty hospital PDF
(Rus)
Kotiv B.N., Gumilevsky B.Y., Kolosovskaya E.N., Kaftyreva L.A., Orlova E.S., Ivanov F.V., Solov’yev A.I.
Vol 19, No 2 (2017) CHARACTERISTICS OF THE TUBERCULOSIS RISK GROUP AMONG MILITARY SERVICEMEN AND DETERMINATION OF THE PATHS FOR THE FURTHER IMPROVEMENT OF ANTI-TUBERCULOSIS MEASURES IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION PDF
(Rus)
Muchaidze R.D., Dantsev V.V., Beznosik R.V., Grishin V.K., Shitov Y.N., Spitsyn M.G.
Vol 23, No 2 (2021) Characterological profile of cadets of the naval educational institution as an indicator of their professional adaptation
Zaitsev A.G., Soshkin P.A., Zabrodsky D.S.
Vol 20, No 1 (2018) Chemokines’ role in immunopathogenesis of atherosclerosis PDF
(Rus)
Moskalev A.V., Sboychakov V.B., Tsygan V.N., Apchel A.V.
1 - 100 of 936 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies