Vol 20, No 3S (2018)

Articles

MIKhAIL NIKOLAEVICh ZhUKOVSKIY (K 150-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa)

Litvinenko I.V., Mikhaylenko A.A., Anoshina E.A., Khlystov Y.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):5-8
pages 5-8 views

MIKROBIOTA KIShEChNIKA PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE - NOVAYa PATOGENETIChESKAYa MIShEN'?

Abdurasulova I.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):8-10
pages 8-10 views

NEMOTORNYE SIMPTOMY TsERVIKAL'NOY DISTONII

Avseytseva T.Y., Ivolgin A.F.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):10-13
pages 10-13 views

BOLEZN' VIL'SONA-KONOVALOVA I EPILEPSIYa

Bazilevich S.N., Prokudin M.Y., Dyskin D.E.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):13-18
pages 13-18 views

AGONIST RETsEPTOROV VAZOPRESSINA 2 TIPA, 1-DEZAMINO-8-D-ARGININ-VAZOPRESSIN (DDAVP), VOSSTANAVLIVAET ChUVSTVITEL'NOST' U BOL'NYKh, PERENESShIKh INSUL'T

Belokoskova S.G., Tsikunov S.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):18-20
pages 18-20 views

VOZMOZhNOST' PRIMENENIYa GENOMNOGO REDAKTIROVANIYa V LEChENII NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY

Vetchinova A.S., Abramycheva N.Y., Fedotova E.Y., Illarioshkin S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):20-23
pages 20-23 views

SRAVNITEL'NYY ANALIZ VOZRASTNYKh IZMENENIY SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY PRIShLOGO DETSKO-YuNOShESKOGO NASELENIYa YuGRY

Vilenskiy M.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):23-25
pages 23-25 views

VKLAD VOZRASTNOGO GIPOGONADIZMA V RAZVITIE KhRONIChESKOGO NARUShENIYa MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa

Gayfutdinov R.T., Perminova S.K.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):25-27
pages 25-27 views

NEKOTORYE MEKhANIZMY PROLONGATsII REMISSII RASSEYaNNOGO SKLEROZA

Golovkin V.I., Pozdnyakov A.V., Sagiyan A.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):27-30
pages 27-30 views

PROLAKTIN KAK FAKTOR PROTEKTsII TsNS U EKSPERIMENTAL'NYKh ZhIVOTNYKh MODELEY RASSEYaNNOGO SKLEROZA

Guzev A.K., Predtechenskaya E.V., Sorokina I.V., Aydagulova S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):30-33
pages 30-33 views

PATOGENETIChESKIE PODKhODY K TERAPII KOGNITIVNYKh NARUShENIY AL'TsGEYMEROVSKOGO TIPA - REALII I PERSPEKTIVY

Emelin A.Y., Lobzin V.Y., Naumov K.M., Polukhina E.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):33-36
pages 33-36 views

PROBLEMNYE VOPROSY DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKI I RATsIONAL'NOY TERAPII SINDROMA KARPAL'NOGO KANALA

Zhivolupov S.A., Samartsev I.N., Nazhmudinov R.Z., Vorob'eva M.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):36-39
pages 36-39 views

ENDOTELIAL'NAYa DISFUNKTsIYa I VOZMOZhNOSTI EE MEDIKAMENTOZNOY KORREKTsII PRI MODELIROVANII NARUShENIY TsEREBRAL'NOY PERFUZII V EKSPERIMENTE

Zelenenko M.A., Trashkov A.P., Tsygan N.V., Pechatnikova V.A., Verlov N.A., Gagloeva T.D.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):39-41
pages 39-41 views

VYYaVLENIE NARUShENIY V ENTERAL'NOY NERVNOY SISTEME MYShEY PRI MODELIROVANII RANNEY STADII BOLEZNI PARKINSONA

Ivanov M.V., Kutukova K.A., Voronkov D.N., Stavrovskaya A.V., Gushchina A.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):41-44
pages 41-44 views

SOVREMENNAYa NEYROMEDIATORNAYa TERAPIYa PRI KhRONIChESKOY IShEMII GOLOVNOGO MOZGA (OBZOR LITERATURY)

Ivolgin A.F., Avseytseva T.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):44-47
pages 44-47 views

SOVREMENNYE PODKhODY K MOLEKULYaRNOY I PERSONALIZIROVANNOY TERAPII BOLEZNI PARKINSONA

Illarioshkin S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):47-50
pages 47-50 views

BOLI V SPINE PRI SAKhARNOM DIABETE VTOROGO TIPA

Iskra D.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):50-52
pages 50-52 views

FARMAKOTERAPIYa MIGRENI. NASTOYaShchEE I BUDUShchEE

Iskra D.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):52-54
pages 52-54 views

ROL' METALLOPROTEINAZY-9 V RAZVITII KOGNITIVNYKh NARUShENIY POSLE INSUL'TA

Kalinskiy D.P., Lobzin V.Y., Khlystov Y.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):54-57
pages 54-57 views

GLAZODVIGATEL'NYE NARUShENIYa V DIAGNOSTIKE I DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKE NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY

Klyushnikov S.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):57-60
pages 57-60 views

OTsENKA ROLI SEREBRA V PATOGENEZE I PROGNOZE GEMORRAGIChESKOGO INSUL'TA

Koychakaeva A.S., Malikova A.G., Magomedova R.M., Akhmedova P.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):60-62
pages 60-62 views

FAKTORY RISKA SVOEVREMENNOY DIAGNOSTIKI VNUTRIGOSPITAL'NOGO IShEMIChESKOGO INSUL'TA

Kolomentsev S.V., Voznyuk I.A., Tsygan N.V., Naumov K.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):62-64
pages 62-64 views

OSOBENNOSTI KOPING-STRATEGIY BOL'NYKh S BOLEZN'Yu PARKINSONA

Kotsyubinskaya Y.V., Dmitrova E.A., Safonova N.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):64-66
pages 64-66 views

FAKTORY RISKA RAZVITIYa POSLEOPERATsIONNOY KOGNITIVNOY DISFUNKTsII

Litvinenko I.V., Ivolgin A.F.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):66-68
pages 66-68 views

TsEREBRAL'NYE NARUShENIYa OBMENA ZhELEZA KAK OSNOVA RAZVITIYa I PROGRESSIROVANIYa NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY

Litvinenko I.V., Krasakov I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):68-78
pages 68-78 views

NEYROVIZUALIZATsIONNYE FAKTORY RISKA RAZVITIYa EPILEPSII U BOL'NYKh S NEYROEPITELIAL'NYMI I METASTATIChESKIMI OPUKhOLYaMI GOLOVNOGO MOZGA

Litvinenko I.V., Martynov B.V., Prokudin M.Y., Bazilevich S.N., Dyskin D.E., Bushurov S.E., Murzakanova D.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):78-81
pages 78-81 views

TYaZhELYE INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa PRI VNUTRIMOZGOVOM KROVOIZLIYaNII: KLINIChESKOE NABLYuDENIE

Luneva I.E., Polishchuk R.V., Sergeev D.V., Anufriev P.L., Gulevskaya T.S., Shabalina A.A., Ryabinkina Y.V., Piradov M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):81-83
pages 81-83 views

DIFFERENTsIAL'NAYa DIAGNOSTIKA ESSENTsIAL'NOGO I PARKINSONIChESKOGO VIDOV TREMORA

Magzhanov R.V., Ibatullin R.A., Davletova A.I.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):83-85
pages 83-85 views

NEKOTORYE DISKUSSIONNYE VOPROSY TOPIChESKOY DIAGNOSTIKI V KLINIChESKOY NEVROLOGII

Mikhaylenko A.A., Guseva N.A., Anoshina E.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):85-87
pages 85-87 views

VLIYaNIE LOKALIZATsII, SROKOV RAZVITIYa, KLINIChESKOY KARTINY NA VYYaVLYaEMOST' IShEMIChESKOGO INSUL'TA PRI NEYROVIZUALIZATsII

Musin R.S., Makarova Y.I., Akhatova Z.A., Stulin I.D.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):87-89
pages 87-89 views

OSOBENNOSTI I TIPY VEGETATIVNOGO OBESPEChENIYa PRI NEYROREFLEKTORNYKh SINKOPAL'NYKh SOSTOYaNIYaKh

Naumov K.M., Zolotareva N.A., Glukhovskoy D.V., Chepcheruk O.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):89-91
pages 89-91 views

ZABOLEVANIYa VEGETATIVNOY NERVNOY SISTEMY. SOSTOYaNIE PROBLEMY

Naumov K.M., Kolomentsev S.V., Sukhoroslov M.V., Tafintsev V.A., Simarev A.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):91-93
pages 91-93 views

NARUShENIYa SNA PRI NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIYaKh

Nodel' M.R.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):93-97
pages 93-97 views

GIPERGOMOTsISTEINEMIYa I PORAZhENIE BELOGO VEShchESTVA GOLOVNOGO MOZGA U BOL'NYKh EPILEPSIEY: ANALIZ DVUKh SLUChAEV

Noskova T.Y., Shvedkov V.V., Krasnikov A.V., Shabalina A.A., Kostyreva M.V., Abaimov D.A., Fedin P.A., Krotenkova M.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):97-99
pages 97-99 views

VKLAD OTEChESTVENNOY NEYRONAUKI V PROBLEMU IZUChENIYa KOGNITIVNYKh FUNKTsIY I IKh NARUShENIY

Odinak M.M., Emelin A.Y., Vorob'ev S.V., Lobzin V.Y., Kashin A.V., Kolmakova K.A., Lupanov I.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):99-101
pages 99-101 views

DINAMIKA MORFOLOGIChESKIKh IZMENENIY TsNS U EKSPERIMENTAL'NYKh ZhIVOTNYKh MODELEY RASSEYaNNOGO SKLEROZA RAZNOGO POLA

Predtechenskaya E.V., Sorokina I.V., Aydagulova S.V., Guzev A.K.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):101-104
pages 101-104 views

VYYaVLENIE NEMOTORNYKh NARUShENIY NA KLASSIChESKOY MODELI BOLEZNI PARKINSONA

Stavrovskaya A.V., Ol'shanskiy A.S., Yamshchikova N.G., Gushchina A.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):104-107
pages 104-107 views

EFFEKTIVNOST' ANESTEZII PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME

Stepanov Y.A., Erdniev L.P., Mokshanov I.V., Mikshta A.Y., Nel'ga I.A., Ivashev I.P., Litvinenko I.V., Tsygan N.V., Stepanova N.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):107-109
pages 107-109 views

KhRONIChESKAYa TAZOVAYa BOL' U ZhENShchIN RAZLIChNYKh VOZRASTNYKh GRUPP NA PRIMERE G. MAKhAChKALA

Khanmurzaeva S.B., Khanmurzaeva N.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):109-112
pages 109-112 views

OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa I POSLEOPERATsIONNOE ULUChShENIE KOGNITIVNYKh FUNKTsIY V ONKOKhIRURGII

Tsygan N.V., Yakovleva V.A., Eleskhanov I.R., Gunyat R.Y., Fufaev E.E., Gagloeva T.D., Gavrilov P.S., Dzidzava I.I., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):112-114
pages 112-114 views

PASSIVNAYa ORTOSTATIChESKAYa PROBA V DIAGNOSTIKE SINKOPAL'NYKh SOSTOYaNIY

Chepcheruk O.G., Glukhovskoy D.V., Naumov K.M., Zolotareva N.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):114-116
pages 114-116 views

SOVREMENNYE TEKhNOLOGII IZUChENIYa POSTURAL'NYKh NARUShENIY PRI BOLEZNI PARKINSONA

Chigaleychik L.A., Karabanov A.V., Poleshchuk V.V., Illarioshkin S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):116-118
pages 116-118 views

SOVREMENNYE VOZMOZhNOSTI MAGNITNO-REZONANSNOY TOMOGRAFII PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME

Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):118-121
pages 118-121 views

PROFILAKTIKA KARDIOEMBOLIChESKOGO INSUL'TA, KONSENSUS EFFEKTIVNOSTI I BEZOPASNOSTI

Yanishevskiy S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):121-124
pages 121-124 views

SAKhAROSNIZhAYuShchAYa TERAPIYa I PROFILAKTIKA INSUL'TA, ChTO NAM SEGODNYa IZVESTNO?

Yanishevskiy S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):124-127
pages 124-127 views
pages 127-128 views

KORREKTsIYa NARUShENIY SNA U BOL'NYKh S BOLEZN'Yu PARKINSONA V SOChETANII S KhRONIChESKOY IShEMIEY MOZGA

Antonen E.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):128-129
pages 128-129 views

PRIMENENIE KSENONOTERAPII PRI ABUZUSNOY GOLOVNOY BOLI

Ardashev V.N., Baziy N.I., Stebletsov S.V., Kurbangaliev R.I., Kovalenko P.A., Sharipova S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):129-129
pages 129-129 views

PROGRESSIRUYuShchIY NAD\"YaDERNYY PARALICh S TsEREBELLYaRNOY ATAKSIEY (KLINIChESKOE NABLYuDENIE)

Artem'eva D.V., Farkhutdinova A.I.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):129-130
pages 129-130 views

MAGNITNO-REZONANSNYE MARKERY NEYRODEGENERATsII PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE

Blinov D.S., Donets D.A., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):130-131
pages 130-131 views

OPTIChESKAYa KOGERENTNAYa TOMOGRAFIYa SETChATKI V RANNEY DIAGNOSTIKE RASSEYaNNOGO SKLEROZA

Blinov D.S., Donets D.A., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):131-131
pages 131-131 views

PSIKhOLOGIChESKAYa ADAPTATsIYa K KhRONIChESKOY IShEMII MOZGA U ZhITELEY RESPUBLIKI KARELIYa

Burkin M.M., Molchanova E.V., Khyanikyaynen I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):131-132
pages 131-132 views

OSOBENNOSTI I VZAIMOSVYaZ' KOGNITIVNYKh FUNKTsIY I VEGETATIVNOY REGULYaTsII U LITs MOLODOGO VOZRASTA

Vetsler M.V., Kovalev M.A., Cherkasova V.G., Murav'ev S.V., Chaynikov P.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):132-133
pages 132-133 views

PROFIL' KLINIChESKOY KARTINY KOGNITIVNYKh NARUShENIY U LITs, PERENESShIKh ChEREPNO-MOZGOVUYu TRAVMU

Vorob'ev S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):133-133
pages 133-133 views

OSOBENNOSTI KLINIChESKOY KARTINY POSTTRAVMATIChESKIKh KOGNITIVNYKh NARUShENIY I PATOGENEZ IKh FORMIROVANIYa PO REZUL'TATAM SOVREMENNYKh METODOV NEYROVIZUALIZATsII

Vorob'ev S.V., Sokolov A.V., Fokin V.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):133-134
pages 133-134 views

ANALIZ DIAGNOSTIChESKOY TsENNOSTI ShKALY INPH RADSCALE PRI RAZLIChNYKh VIDAKh GIDROTsEFALII

Gavrilov G.V., Radkov M.N., Gaydar B.V., Svistov D.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):134-135
pages 134-135 views

MIKROSTRUKTURNYE IZMENENIYa VEShchESTVA GOLOVNOGO MOZGA PRI IDIOPATIChESKOY NORMOTENZIVNOY GIDROTsEFALII (SINDROME KhAKIM-ADAMSA)

Gavrilov G.V., Stanishevskiy A.V., Gaydar B.V., Paramonova N.M., Gaykova O.N., Svistov D.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):135-136
pages 135-136 views

NEKOTORYE POKAZATELI TsEREBRAL'NOGO METABOLIZMA PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE (RS)

Golovkin V.I., Pozdnyakov A.V., Sagiyan A.S., Novikov V.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):136-136
pages 136-136 views

OTsENKA KOGNITIVNOY DISFUNKTsII U PATsIENTOV S RASSEYaNNYM SKLEROZOM

Donets D.A., Blinov D.S., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):136-137
pages 136-137 views
pages 137-138 views

FUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE NEYTROFILOV PRI BOLEZNI AL'TsGEYMERA I MYaGKOM KOGNITIVNOM SNIZhENII: PILOTNOE ISSLEDOVANIE

Ivanov P.A., Shmakova A.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):138-138
pages 138-138 views

ELEKTRIChESKAYa AKTIVNOST' NEOKORTEKSA KRYS, PERENESShIKh PRENATAL'NUYu GIPOKSIYu, POSLE PENTILENTETRAZOLOVOGO KINDLINGA

Kalinina D.S., Amakhin D.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):138-139
pages 138-139 views

VLIYaNIE REKONSTRUKTIVNYKh OPERATsIY NA SONNYKh ARTERIYaKh NA DINAMIKU KOGNITIVNYKh FUNKTsIY U PATsIENTOV SO STENOZIRUYuShchIM PORAZhENIEM BRAKhIOTsEFAL'NYKh ARTERIY

Karpova O.S., Tsygan N.V., Malyshok D.E., Kitachev K.V., Andreev R.V., Vvedenskiy M.I., Odinak M.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):139-140
pages 139-140 views

LAZERNAYa SKANIRUYuShchAYa OFTAL'MOSKOPIYa S LIGANDOM BETA-AMILOIDA KAK NOVYY METOD DIAGNOSTIKI BOLEZNI AL'TsGEYMERA

Kilivaeva G.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y., Mal'tsev D.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):140-141
pages 140-141 views

OPTIChESKAYa KOGERENTNAYa TOMOGRAFIYa SETChATKI PRI BOLEZNI AL'TsGEYMERA

Kilivaeva G.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y., Mal'tsev D.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):141-141
pages 141-141 views

KLINIChESKIY SLUChAY AGRAMMATIChESKOGO VARIANTA PROGRESSIRUYuShchEY AFAZII PRI KORTIKO-BAZAL'NOY DEGENERATsII

Kolmakova K.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):141-142
pages 141-142 views

VOZMOZhNOST' DIAGNOSTIKI SINDROMA POZVONOChNOY ARTERII S POMOShch'Yu UL'TRAZVUKOVOGO ISSLEDOVANIYa SOSUDOV ShEI

Kunel'skaya N.L., Tardov M.V., Klyasov A.V., Baybakova E.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):142-143
pages 142-143 views

ISSLEDOVANIE NEYRONSPETsIFIChESKOY ENOLAZY U PATsIENTOV S MENINGIOMAMI

Kurakina A.S., Shchelchkova N.A., Mukhina I.V., Grigor'eva V.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):143-143
pages 143-143 views

KLINIChESKOE ZNAChENIE FARMAKOKINETIChESKOGO PROFILYa AEP TRET'EGO POKOLENIYa

Lipatova L.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):143-144
pages 143-144 views

KhRONIChESKIY BOLEVOY SINDROM U PATsIENTOV S KRANIOVERTEBRAL'NYMI ANOMALIYaMI

Lobzin S.V., Yurkina E.A., Goldobin V.V., Lobzina A.S., Mirzaeva L.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):144-145
pages 144-145 views

STRUKTURA KOMORBIDNOSTI I MORFOFUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa ATEROSKLEROTIChESKIKh BLYaShEK PRI ATEROSKLEROZE BRAKhIOTsEFAL'NYKh SOSUDOV

Luzina T.V., Urvantseva I.A., Almazova E.G., Migunova S.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):145-145
pages 145-145 views

EPIDEMIOLOGIYa, LABORATORNAYa DIAGNOSTIKA I NEVROLOGIChESKIE POSLEDSTVIYa GERPESVIRUSNOY INFEKTsII U VZROSLYKh

Malyshev V.V., Sidorchik M.S., Mardanly S.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):145-146
pages 145-146 views

OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa PRI SIMUL'TANNYKh OPERATsIYaKh KORONARNOGO ShUNTIROVANIYa I KAROTIDNOY ENDARTEREKTOMII

Malyshok D.E., Savintseva A.I., Tsygan N.V., Karpova O.S., Balandina E.V., Boyarkin A.A., Shorokhov K.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):146-147
pages 146-147 views

OSOBENNOSTI DIAGNOSTIKI SINDROMA ZAPYaSTNOGO KANALA

Nazhmudinov R.Z., Zhivolupov S.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):147-147
pages 147-147 views

SOSTOYaNIE KLETOChNOGO IMMUNITETA U PATsIENTOV S ChMT RAZLIChNOY STEPENI TYaZhESTI I VOZMOZhNOSTI KLINIKO-IMMUNOLOGIChESKOGO PROGNOZA TEChENIYa ZABOLEVANIYa

Norka A.O., Vorob'ev S.V., Kuznetsova R.N., Kudryavtsev I.V., Kovalenko S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):147-148
pages 147-148 views

ISPOL'ZOVANIE PREPARATOV SUL'FONILMOChEVINY U PATsIENTOV S NELAKUNARNYM IShEMIChESKIM INSUL'TOM I SAKhARNYM DIABETOM 2 TIPA

Petukhova O.V., Yanishevskiy S.N., Shcherbak S.G., Sarana A.M., Makarenko S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):148-149
pages 148-149 views

RANEE PRIMENENIE BOTULINOTERAPII V LEChENII SPASTIChNOSTI VERKhNEY KONEChNOSTI V OSTROM PERIODE INSUL'TA

Polyakova A.V., Tokareva D.V., Voznyuk I.A., Zabirov S.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):149-149
pages 149-149 views

NEOBKhODIMOST' MEZhVEDOMSTVENNOGO VZAIMODEYSTVIYa PRI REABILITATsII BOL'NYKh RASSEYaNNYM SKLEROZOM

Pomnikov V.G., Kritskaya L.A., Prokhorov A.A., Delokyan G.A., Sen'kina A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):149-150
pages 149-150 views

KOGNITIVNYE NARUShENIYa VNE OSTROGO PERIODA LAKUNARNYKh INSUL'TOV NA FONE KhRONIChESKOY IShEMII MOZGA

Pomnikov V.G., Makhtibekova Z.M., Dorofeeva V.V., Koroleva L.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):150-151
pages 150-151 views

ISPOL'ZOVANIE PROTONNOY MAGNITNO-REZONANSNOY SPEKTROSKOPII V DIAGNOSTIKE OPUKhOLEY GOLOVNOGO MOZGA

Prokudin M.Y., Murzakanova D.A., Tafintsev V.A., Dzhabaildaeva G.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):151-151
pages 151-151 views
pages 151-152 views

FAKTORY RISKA I OSOBENNOSTI PATOGENEZA PERIOPERATsIONNOGO INSUL'TA U PATsIENTOV TRAVMATOLOGIChESKOGO PROFILYa

Proskuryakov A.A., Tsygan N.V., Evtukhov S.I., Nikishin V.O., Chizh G.A., Kudyashev A.L., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):152-153
pages 152-153 views

POSLEOPERATsIONNAYa MOZGOVAYa DISFUNKTsIYa PRI REKONSTRUKTIVNYKh KhIRURGIChESKIKh OPERATsIYaKh NA BRYuShNOM OTDELE AORTY

Ryabtsev A.V., Tsygan N.V., Kitachev K.V., Andreev R.V., Pomet'ko D.V., Khubulava G.G., Odinak M.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):153-154
pages 153-154 views

DIFFERENTsIATsIYa OSTROGO PRISTUPA GOLOVOKRUZhENIYa V KLINIChESKOY PRAKTIKE

Samartsev I.N., Zhivolupov S.A., Yakovlev E.V., Butakova Y.S., Bodrova T.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):154-154
pages 154-154 views

INDUKTsIYa NEYROPLASTIChNOSTI V KOMPLEKSNOM LEChENII STATODINAMIChESKIKh NARUShENIY U PATsIENTOV S KhRONIChESKOY NEDOSTATOChNOST'Yu MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa

Samartsev I.N., Zhivolupov S.A., Yakovlev E.V., Butakova Y.S., Bodrova T.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):154-155
pages 154-155 views

EPIDEMIOLOGIYa OSTRYKh PRISTUPOV NARUShENIYa RAVNOVESIYa V NEVROLOGIChESKOY PRAKTIKE

Samartsev I.N., Zhivolupov S.A., Yakovlev E.V., Butakova Y.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):155-155
pages 155-155 views

ISSLEDOVANIE POKAZATELYa SREDNEY DIFFUZIVNOSTI SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM

Sandalov S.A., Buryak A.B., Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):155-156
pages 155-156 views

OSOBENNOSTI IZMENENIYa FRAKTsIONNOY ANIZOTROPII SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM

Sandalov S.A., Buryak A.B., Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):156-157
pages 156-157 views

KOGNITIVNYY DEFITsIT I KONTsENTRATsIYa AL'FA-SINUKLEINA V CD45+ KLETKAKh KROVI U PATsIENTOV S BOLEZN'Yu PARKINSONA I DEMENTsIEY S TEL'TsAMI LEVI

Senkevich K.A., Bel'tseva Y.A., Milyukhina I.V., Nikolaev M.A., Emel'yanov A.K., Gracheva E.V., Kopytova A.E., Dorofeykova M.V., Zalutskaya N.M., Pchelina S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):157-158
pages 157-158 views

INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa U PATsIENTOV C TYaZhELYM INSUL'TOM V USLOVIYaKh NEYROREANIMATsIONNOGO OTDELENIYa

Sergeev D.V., Luneva I.E., Prokazova P.R., Anufriev P.L., Ryabinkina Y.V., Piradov M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):158-158
pages 158-158 views

KLINIKO-LABORATORNAYa DIFFERENTsIAL'NAYa DIAGNOSTIKA RASSEYaNNOGO SKLEROZA, DISSEMINIROVANNYKh ENTsEFALOMIELITOV I ENTsEFALITOV U DETEY

Skripchenko E.Y., Ivanova G.P., Skripchenko N.V., Surovtseva A.V., Murina E.A., Zheleznikova G.F., Alekseeva L.A., Karev V.E.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):158-159
pages 158-159 views

NOVYE VOZMOZhNOSTI TERAPII FOKAL'NOY EPILEPSII U PODROSTKOV. KLINIChESKIY SLUChAY

Snegova E.V., Ledentsova D.V., Sosnina I.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):159-160
pages 159-160 views

SLUChAY RANNEGO VYYaVLENIYa ORFANNOGO NEYRODEGENERATIVNOGO ZABOLEVANIYa

Snegova E.V., Marchenko I.A., Sosnina I.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):160-161
pages 160-161 views

NEYROMETABOLIZM MOZGA PRI DODEMENTNYKh KOGNITIVNYKh RASSTROYSTVAKh

Sokolova L.P., Shmyrev V.I.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):161-161
pages 161-161 views

LUChEVYE METODY V PERVIChNOY DIAGNOSTIKE ATEROSKLEROZA SONNYKh ARTERIY

Stulin I.D., Boytsov S.A., Buziashvili Y.I., Vasil'ev A.Y., Lezhnev D.A., Gusev E.I., Martynov M.Y., Bochkareva E.V., Dzhuvalyakov P.G., Shamalov N.A., Sadikov P.V., Solonskiy D.S., Trukhanov S.A., Lyseyko N.V., Lochan N.V., Matskeplishvili M.T., Lebedeva A.V., Znayko G.G., Gusev A.P.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):161-162
pages 161-162 views

TsEREBRAL'NAYa VENOZNAYa DISGEMIYa U PATsIENTOV V PERIOPERATsIONNOM PERIODE LEChENIYa KhRONIChESKOY VENOZNOY NEDOSTATOChNOSTI

Stulin I.D., Seleznev F.A., Trukhanov S.A., Kovalenko G.A., Lyseyko N.V., Lochan N.V., Matskeplishvili M.T., Sazonova A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):162-163
pages 162-163 views

ALEKSANDR GEORGIEVICh GLAUROV - VYDAYuShchIYSYa NEVROLOG KRYMA

Sukhareva I.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):163-164
pages 163-164 views

PROSTRANSTVA VIRKhOVA-ROBINA V GOLOVNOM MOZGE: FUNKTsIONAL'NYE I MORFOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI (OBZOR LITERATURY)

Tsoroev M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):164-164
pages 164-164 views
pages 164-165 views

ROL' NEYROPEPTIDOV OKSITOTsINA I VAZOPRESSINA V PATOFIZIOLOGII MIGRENI

Shakirzyanova A.V., Koroleva K.S., Mitrukhina O.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):165-166
pages 165-166 views

DEMENTsIYa. OSOBENNOSTI DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKI NORMOTENZIVNOY GIDROTsEFALII

Shakhnovich V.A., Shakhnovich R.V., Shakhnovich A.R., Trukhanov P.A., Dolganov M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):166-166
pages 166-166 views

SRAVNENIE STRUKTURY POSLEOPERATsIONNOY MOZGOVOY DISFUNKTsII PRI ONKOLOGIChESKIKh I KARDIOKhIRURGIChESKIKh OPERATsIYaKh

Yakovleva V.A., Tsygan N.V., Andreev R.V., Nechiporuk V.M., Gunyat R.Y., Krotov M.Y., Mirnaya D.A., Kyal'viyaynen I.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):166-167
pages 166-167 views

AFFEKTIVNYE I POVEDENChESKIE NARUShENIYa PRI KOGNITIVNYKh RASSTROYSTVAKh U BOL'NYKh EPILEPSIEY

Yakunina O.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):167-168
pages 167-168 views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies