Copyright (c) 2017 Ivchenko E.V., Ovchinnikov D.V., Karpushenko E.G., Ermakov V.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.