Samartsev, I N

Issue Section Title Abstract File
Vol 20, No 3S (2018) Articles PROBLEMNYE VOPROSY DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKI I RATsIONAL'NOY TERAPII SINDROMA KARPAL'NOGO KANALA Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles DIFFERENTsIATsIYa OSTROGO PRISTUPA GOLOVOKRUZhENIYa V KLINIChESKOY PRAKTIKE Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles INDUKTsIYa NEYROPLASTIChNOSTI V KOMPLEKSNOM LEChENII STATODINAMIChESKIKh NARUShENIY U PATsIENTOV S KhRONIChESKOY NEDOSTATOChNOST'Yu MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles EPIDEMIOLOGIYa OSTRYKh PRISTUPOV NARUShENIYa RAVNOVESIYa V NEVROLOGIChESKOY PRAKTIKE Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies