Gagloeva, T D

Issue Section Title Abstract File
Vol 20, No 3S (2018) Articles ENDOTELIAL'NAYa DISFUNKTsIYa I VOZMOZhNOSTI EE MEDIKAMENTOZNOY KORREKTsII PRI MODELIROVANII NARUShENIY TsEREBRAL'NOY PERFUZII V EKSPERIMENTE Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa I POSLEOPERATsIONNOE ULUChShENIE KOGNITIVNYKh FUNKTsIY V ONKOKhIRURGII Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies