Tsygan, N V

Issue Section Title Abstract File
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles SIMPTOMATIChESKIY DELIRIY RANNEGO POSLEOPERATsIONNOGO PERIODA PRI KhIRURGIChESKOM LEChENII PATOLOGII KLAPANOV SERDTsA: RASPROSTRANENNOST', OSOBENNOSTI PATOGENEZA, FAKTORY RISKA Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles FAKTORY RISKA PERIOPERATsIONNOGO IShEMIChESKOGO INSUL'TA U PATsIENTOV OBShchEKhIRURGIChESKOGO PROFILYa Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles SINDROM OSMOTIChESKOY DEMIELINIZATsII U PATsIENTOV S METABOLIChESKIMI NARUShENIYaMI Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles STRUKTURA POSLEOPERATsIONNOY MOZGOVOY DISFUNKTsII PRI OPERATsIYaKh ENDOPROTEZIROVANIYa TAZOBEDRENNOGO SUSTAVA Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles ALGORITM VYBORA TAKTIKI REPERFUZIONNOGO LEChENIYa PRI IShEMIChESKOM PERIOPERATsIONNOM INSUL'TE Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles PERIOPERATsIONNYY INSUL'T I POSLEOPERATsIONNAYa MOZGOVAYa DISFUNKTsIYa: EPIDEMIOLOGIYa, OSOBENNOSTI PATOGENEZA, SOVREMENNYE VOZMOZhNOSTI INTENSIVNOY TsEREBROPROTEKTsII V PREDOPERATsIONNOM «PROFILAKTIChESKOM» OKNE Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles STRUKTURA POSLEOPERATsIONNOY MOZGOVOY DISFUNKTsII I FAKTORY RISKA RAZVITIYa EE KLINIChESKIKh TIPOV PRI PLANOVYKh RADIKAL'NYKh OPERATsIYaKh PO POVODU ZLOKAChESTVENNYKh NOVOOBRAZOVANIY LEGKOGO I ZhELUDKA Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles OSOBENNOSTI KOGNITIVNOGO PROFILYa PATsIENTOV DO I POSLE KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa PO POVODU ZLOKAChESTVENNYKh NOVOOBRAZOVANIY GRUDI I ZhIVOTA Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles OSTREYShIY PERIOD IShEMIChESKOGO INSUL'TA: TAKTIKA DIAGNOSTIKI I LEChENIYa - OBNOVLENIE DANNYKh 2019 Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles OTDALENNYE KLINIKO-INSTRUMENTAL'NYE ISKhODY STENTIROVANIYa SONNYKh ARTERIY Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles OTDALENNYE ISKhODY KAROTIDNOY ENDARTEREKTOMII Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles PERVIChNAYa I VTORIChNAYa PROFILAKTIKA ATEROTROMBOTIChESKOGO INSUL'TA Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles POSLEOPERATsIONNAYa MOZGOVAYa DISFUNKTsIYa I POSLEOPERATsIONNOE KOGNITIVNOE ULUChShENIE PRI REKONSTRUKTIVNYKh OPERATsIYaKh NA SONNYKh ARTERIYaKh Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles VOZMOZhNOSTI PRIMENENIYa PODKhODA “DRIP, SHIP AND RETRIEVE” V LEChENII VNUTRIGOSPITAL'NOGO IShEMIChESKOGO INSUL'TA Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles ChASTOTA NEBLAGOPRIYaTNYKh ISKhODOV V BLIZhAYShIM I OTDALENNOM PERIODAKh VNUTRIGOSPITAL'NOGO IShEMIChESKOGO INSUL'TA Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles STRUKTURA POSLEOPERATsIONNOY MOZGOVOY DISFUNKTsII PRI SIMUL'TANNYKh OPERATsIYaKh KORONARNOGO ShUNTIROVANIYa I KAROTIDNOY ENDARTEREKTOMII Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles PATOFIZIOLOGIChESKIE ASPEKTY VOZNIKNOVENIYa IShEMIChESKOGO INSUL'TA U PATsIENTOV S ADENOKARTsINOMOY RAZLIChNOY LOKALIZATsII Abstract
Vol 38, No 3 (Прил) (2019) Articles PERIOPERATsIONNYY INSUL'T PRI KhIRURGIChESKOM LEChENII V USLOVIYaKh MESTNOY ANESTEZII Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies