Author Details

Litvinenko, I V

Issue Section Title File
Vol 20, No 3 (2018) Articles Clinical and instrumental characteristics of traumatic lesions of peripheral nerves of limbs PDF
(Rus)
Vol 20, No 3 (2018) Articles M.I. Astvatsaturov - the founder of the biogenetic concept in the domestic clinical neurology (on the 140th anniversary of his birth) PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles MIKhAIL NIKOLAEVICh ZhUKOVSKIY (K 150-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa) PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles FAKTORY RISKA RAZVITIYa POSLEOPERATsIONNOY KOGNITIVNOY DISFUNKTsII PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles TsEREBRAL'NYE NARUShENIYa OBMENA ZhELEZA KAK OSNOVA RAZVITIYa I PROGRESSIROVANIYa NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles NEYROVIZUALIZATsIONNYE FAKTORY RISKA RAZVITIYa EPILEPSII U BOL'NYKh S NEYROEPITELIAL'NYMI I METASTATIChESKIMI OPUKhOLYaMI GOLOVNOGO MOZGA PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles EFFEKTIVNOST' ANESTEZII PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa I POSLEOPERATsIONNOE ULUChShENIE KOGNITIVNYKh FUNKTsIY V ONKOKhIRURGII PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles SOVREMENNYE VOZMOZhNOSTI MAGNITNO-REZONANSNOY TOMOGRAFII PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles MAGNITNO-REZONANSNYE MARKERY NEYRODEGENERATsII PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles OPTIChESKAYa KOGERENTNAYa TOMOGRAFIYa SETChATKI V RANNEY DIAGNOSTIKE RASSEYaNNOGO SKLEROZA PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles OTsENKA KOGNITIVNOY DISFUNKTsII U PATsIENTOV S RASSEYaNNYM SKLEROZOM PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles FAKTORY RISKA I OSOBENNOSTI PATOGENEZA PERIOPERATsIONNOGO INSUL'TA U PATsIENTOV TRAVMATOLOGIChESKOGO PROFILYa PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles ISSLEDOVANIE POKAZATELYa SREDNEY DIFFUZIVNOSTI SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles OSOBENNOSTI IZMENENIYa FRAKTsIONNOY ANIZOTROPII SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM PDF
(Rus)
Vol 21, No 2 (2019) Articles Multipattern botulinum toxin therapy of post-comatose long-term consciousness disorders: central effects PDF
(Rus)
Vol 21, No 2 (2019) Articles Analysis of diagnostic and tactical errors in the management of patients with traumatic limb neuropathies PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies