Litvinenko, I V

Issue Section Title Abstract File
Vol 20, No 3 (2018) Articles Clinical and instrumental characteristics of traumatic lesions of peripheral nerves of limbs Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3 (2018) Articles M.I. Astvatsaturov - the founder of the biogenetic concept in the domestic clinical neurology (on the 140th anniversary of his birth) Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles MIKhAIL NIKOLAEVICh ZhUKOVSKIY (K 150-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa) Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles FAKTORY RISKA RAZVITIYa POSLEOPERATsIONNOY KOGNITIVNOY DISFUNKTsII Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles TsEREBRAL'NYE NARUShENIYa OBMENA ZhELEZA KAK OSNOVA RAZVITIYa I PROGRESSIROVANIYa NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles NEYROVIZUALIZATsIONNYE FAKTORY RISKA RAZVITIYa EPILEPSII U BOL'NYKh S NEYROEPITELIAL'NYMI I METASTATIChESKIMI OPUKhOLYaMI GOLOVNOGO MOZGA Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles EFFEKTIVNOST' ANESTEZII PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa I POSLEOPERATsIONNOE ULUChShENIE KOGNITIVNYKh FUNKTsIY V ONKOKhIRURGII Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles SOVREMENNYE VOZMOZhNOSTI MAGNITNO-REZONANSNOY TOMOGRAFII PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles MAGNITNO-REZONANSNYE MARKERY NEYRODEGENERATsII PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles OPTIChESKAYa KOGERENTNAYa TOMOGRAFIYa SETChATKI V RANNEY DIAGNOSTIKE RASSEYaNNOGO SKLEROZA Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles OTsENKA KOGNITIVNOY DISFUNKTsII U PATsIENTOV S RASSEYaNNYM SKLEROZOM Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles FAKTORY RISKA I OSOBENNOSTI PATOGENEZA PERIOPERATsIONNOGO INSUL'TA U PATsIENTOV TRAVMATOLOGIChESKOGO PROFILYa Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles ISSLEDOVANIE POKAZATELYa SREDNEY DIFFUZIVNOSTI SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 3S (2018) Articles OSOBENNOSTI IZMENENIYa FRAKTsIONNOY ANIZOTROPII SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM Abstract PDF
(Rus)
Vol 21, No 2 (2019) Articles Multipattern botulinum toxin therapy of post-comatose long-term consciousness disorders: central effects Abstract PDF
(Rus)
Vol 21, No 2 (2019) Articles Analysis of diagnostic and tactical errors in the management of patients with traumatic limb neuropathies Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies