Author Details

-, -

Issue Section Title File
No 1 (2003) Articles Elana Konstantinovna Yanenko (on the occasion of her 70th birthday)
No 2 (2003) Articles Akhmetshin Zakiya Khasanovich (70th anniversary of birth)
No 1 (2004) Articles Nikolai Alexeevich Lopatkin is 80
No 1 (2004) Articles Margarita Fedorovna Trapeznikova
No 4 (2003) Articles Vera Sergeevna Smirnova - the 80th anniversary of birth
No 4 (2003) Articles Oleg Borisovich - the 60th anniversary of birth
No 5 (2003) Articles Viktor Stepanovich Karpenko (the 80th anniversary of birth)
No 6 (2003) Articles Nikolai Ivanovich Tarasov (the 70th anniversary of birth)
No 2 (2004) Articles Golubchikov Vladimir Alexandrovich (the 70th anniversary of birth)
No 3 (2004) Articles On the occasion of 100th birthday of Grugory Izraelevich Goldin
No 4 (2004) Articles Anatoly Georgievich Pugachev (the 75th anniversary of birth)
No 1 (2005) Articles Lavrenty Grigorievich Managadze (the 60th anniversary of birth)
No 3 (2005) Articles Tkachuk Vladimir Nikolaevich (the 75th anniversary of birth)
No 3 (2005) Articles Sernyak Petr Stepanovich (the 75th annivereary of birth)
No 2 (2005) Articles Leonid Mikhailovich Gorilovsky (the 75th anniversary of birth)
No 6 (2005) Articles Igor Mikhailovich Derevyanko (the 80th anniversary of birth)
No 4 (2005) Articles Bratchikov Oleg Ivanovich (the 60th anniversary of birth)
No 4 (2005) Articles Novikov Ivan Fedorovich (the 80th anniversary of birth)
No 4 (2005) Articles Yury Mikhailovich Zakhmatov
No 5 (2005) Articles Alexei Vladimirovich Lyulko (the 70th anniversary of birth)
No 5 (2005) Articles V.M. Nagomy
No 5 (2005) Articles Resolution of tie plenary session of the Russian Urology Society (Tyumen. May 2005)
No 1 (2009) Articles Nikolai Alexeevich Lopatkin - the 85th anniversary of birth
No 1 (2009) Articles Margarita Fedorovna Trapeznikova - the 80th anniversary of birth
No 6 (2022) Articles Resolution of the expert board on urodynamics and neurourology sections of neurourology of the Russian society of urology (ROU) October 8, 2022 (Sochi)
No 6 (2022) Articles Elana Konstantinovna Yanenko (on the 90th anniversary)
No 4 (2022) Articles To the anniversary of Professor Salman Hasunovich Al-Shukri
No 6 (2022) Articles Almaz Askhatovich Akhunzyanov (on the 85th anniversary)
No 4 (2022) Articles In memory of Professor Vladimir Nikolaevich Tkachuk (22.06.1930 - 11.08.2022)
No 5 (2022) Articles PRAVILA PUBLIKATsII V ZhURNALE "UROLOGIYa"
No 3 (2022) Articles Professor Boris Kirillovich Komyakov (on the 70th anniversary of 179 his birth)
No 4 (2009) Articles Anatoliy Georgievich Pugachev (80 let so dnya rozhdeniya)
No 3 (2009) Articles Professor A. D. Nikolsky - the 80th anniversary of birth
No 3 (2009) Articles Almaz Askhatovich Akhunzyanov - the 70th anniversary of birth
No 1 (2010) Articles Leonid Mikhaylovich Gorilovskiy (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya)
No 1 (2010) Articles Dzhemal Akhmedovich Beshliev (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya)
No 6 (2009) Articles Ivan Gerasimovich Agadzhanyan (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya)
No 6 (2009) Articles Professor V. M. Miroshnikov (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya)
No 6 (2009) Articles Aleksey Georgievich Martov
No 5 (2010) Articles Tkachuk Vladimir Nikolaevich (80 let so dnya rozhdeniya)
No 3 (2010) Articles Nikolay Konstantinovich Dzeranov (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya)
No 1 (2011) Articles Agenda of the Russian Urology Society plenary meeting on September 29-October 1
No 4 (2011) Articles Minvaley Mingaleevich Gazymov (the 80th anniversary of birth)
No 4 (2011) Articles Rezolyutsiya Rossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem "Mochekamennaya bolezn': fundamental'nye issledovaniya, innovatsii v diagnostike i lechenii"
No 5 (2011) Articles Sergienko Nikolai Fedorovich (the 80th anniversary of birth)
No 5 (2011) Articles Sitdykov Eduard Nasipovich (the 80th anniversary of birth)
No 5 (2011) Articles Kamalov Armais Al'bertovich (k 50-letiyu so dnya rozhdeniya)
No 5 (2011) Articles In memory of Evsei Borisovich Mazo 80 years since birth
No 6 (2011) Articles Mark Naumovich Zilberman (the 90th anniversary of birth)
No 2 (2012) Articles YuRIY GENNAD'EVICh ALYaEV (K 70-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa)
No 2 (2012) Articles INFORMATsIYa DLYa AVTOROV
No 3 (2012) Articles VLADIMIR NIKOLAEVICh ZhURAVLEV (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya)
No 3 (2012) Articles PAMYaTI ALEKSANDRA LEONOVIChA ShABADA
No 4 (2012) Articles BORIS KIRILLOVICh KOMYaKOV (K 60-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa)
No 5 (2012) Articles INSTRUKTsIYa DLYa AVTOROV ZhURNALA “UROLOGIYa
No 6 (2012) Articles Memorys of Valiakhmetov Radif Zievich
No 6 (2012) Articles Memorys of Frumkin Anatoly Pavlovich (on the 50th anniversary of the death)
No 1 (2013) Articles Resolution of the XII Congress of the Russian society of urologists
No 1 (2013) Articles Retsenziya na knigu A. G. Martova i soavt. “Endoskopicheskiy atlas. Fibrouretrotsistoskopiya s uzkospektrovoy diagnostikoy”
No 1 (2013) Articles Elana Konstantinovna Yanenko
No 2 (2013) Articles INSTRUKTsIYa DLYa AVTOROV ZhURNALA “UROLOGIYa”
No 2 (2013) Articles NEMOY ALEKSANDR SAMUILOVICh - 85 LET SO DNYa ROZhDENIYa
No 2 (2013) Articles PAMYaTI STEPANOVA VALERIYa NIKOLAEVIChA
No 3 (2013) Articles INSTRUKTsIYa DLYa AVTOROV ZhURNALA “UROLOGIYa”
No 3 (2013) Articles OLEG LEONIDOVICh TIKTINSKIY (K 85-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa)
No 5 (2013) Articles In memory of Nikolay Alekseevich Lopatkin (1924–2013)
No 5 (2013) Articles In memory of Anatoly Yegorovich Pugachev (1929–2013)
No 6 (2013) Articles Nikolay Ivanovich Tarasov (on his 80th birthday)
No 6 (2013) Articles In memory of Avdoshin Vladimir Pavlovich (1951-2013)
No 6 (2013) Articles In memory of Trapeznikova Margarita Fedorovna (1929-2013)
No 1 (2014) Articles On the 90th anniversary of Nikolay Alekseevich Lopatkin
No 2 (2014) Articles Davydov Mikhail Ivanovich (to 60th Anniversary)
No 2 (2014) Articles Dzeranov Nikolay Konstantinovich (1951-2014)
No 3 (2014) Articles TO THE 75th ANNIVERSARY OF ANATOLY EGOROVICH SOLOVIEV
No 4 (2014) Articles K 75-letiyu Ivana Gerasimovicha Agadzhanyana
No 5 (2014) Articles INSTRUKTsIYa DLYa AVTOROV ZhURNALA “UROLOGIYa”
No 6 (2014) Articles INSTRUKTsIYa DLYa AVTOROV ZhURNALA “UROLOGIYa”
No 1 (2015) Articles BRATCHIKOV OLEG IVANOVICH (ON THE OCCASION OF THE 70TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)
No 1 (2015) Articles KOROL’KOVA IRINA ANTONOVNA (ON THE OCCASION OF THE 85TH ANNIVERSARY OF HER BIRTH)
No 1 (2015) Articles IN MEMORY OF LEONID MIHAILOVICH GORILOVSKY (1930-2015)
No 2 (2015) Articles Farkhad Ataullaevich Akilov (on the 60th anniversary)
No 2 (2015) Articles Shalekenov Bulat Uahitovich (on the 60th anniversary)
No 2 (2015) Articles In memory of Oleg Leonidovich Tiktinskij (1928-2015)
No 3 (2015) Articles Vladimir Nikolaevich Tkachuk (on the 85th anniversary)
No 3 (2015) Articles Mirzakarim Karimovich Alchinbaev (on the 60th anniversary)
No 4 (2015) Articles Aleksey Mikhailovich Voyno-Yasenetsky(to the 80-th anniversary)
No 4 (2015) Articles Igor Mikhailovich Derevyanko (to the 90-th anniversary)
No 5 (2015) Articles INSTRUKTsIYa DLYa AVTOROV ZhURNALA “UROLOGIYa”
No 1 (2016) Articles Chumakov Petr Il'ich (on the 70th anniversary)
No 1 (2016) Articles On the 100th anniversary of Mastura Fakhrutdinovna Sakaeva (15.01.1916-16.05.2007)
No 2 (2016) Articles In Memory of Antonina Fedorovna Uchugina
No 3 (2016) Articles SERGIENKO NIKOLAI FEDOROVICH (ON THE 85th ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)
No 3 (2016) Articles SITDYKOV EDUARD NAZIPOVICH (ON THE 85th ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)
No 4 (2016) Articles In memory of Eduard Nazipovich Sitdykov (1931-2016)
No 1 (2017) Articles GAZIMIEV MAGOMED ALKHAZUROVICH (ON THE 50th ANNIVERSARY)
No 1 (2017) Articles ZHURAVLEV VLADIMIR NIKOLAEVICH (ON THE 75th ANNIVERSARY)
No 3 (2017) Articles Boris Kirillovish Komyakov (on the 65th anniversary)
No 3 (2017) Articles Sergei Petrovich Darenkov (on the 60th anniversary)
No 4 (2017) Articles Neimark Aleksandr Izrailevich (on the 70th anniversary)
No 4 (2017) Articles Al’-Shukri Sal’man Khasunovich (on the 70th anniversary)
No 1s (2017) Articles VSTUPLENIE
No 2S (2017): Supplement Articles VSTUPLENIE. METODOLOGIYa SOZDANIYa I PROGRAMMA OBESPEChENIYa KAChESTVA
No 2 (2018) Articles Report on the XII All-Russian scientific and practical conference with international attendance "Rational Pharmacotherapy in Urology"
No 3 (2018) Articles In Memory of Professor Oleg Leonidovich Tiktinskii (on the 90th anniversary)
No 3 (2018) Articles Teodorovich Oleg Valentinovich (on the 65th anniversary)
No 4 (2018) Articles Dmitry Yurievich Pushkar (to the 55th anniversary)
No 4 (2018) Articles Oleg Borisovich Loran (to the 75th anniversary)
No 4 (2018) Articles In memory of Professor E.G. Aslamazov (23.04.1931-26.06.2018)
No 5 (2018) Articles Amosov Aleksandr Valentinovich (to the 65 anniversary)
No 6 (2018) Articles Igor Vladimirovich Bazhenov (to the 65th anniversary)
No 6 (2018) Articles Nikolai Ivanovich Tarasov (to the 85th anniversary)
No 1 (2019) Articles Nikolai Alekseevich Lopatkin: to the 95th anniversary of the birth (1924-2013)
No 3 (2019) Articles Professor Yu.G. Alyaev. The results of the fruitful work
No 4 (2019) Articles REZOLYuTsIYa PO ITOGAM EKSPERTNOGO SOVETA PO PROBLEMAM DIFFERENTsIROVANNOGO PODKhODA K TERAPII SNMP Novorossiysk, 8 iyunya 2019 g
No 4 (2019) Articles Lavrentyi Grigorievich Managadze (1945 - 2019)
No 5 (2019) Articles Resolution of the expert council «Urodynamics and Neurourology» (Novorossiysk, June 7, 2019)
No 5 (2019) Articles 95th anniversary of the Department of Urology and Andrology of RNIMU im. N. I. Pirogov
No 5 (2019) Articles Alexey Georgievich Martov (on the 60th anniversary)
No 6 (2019) Articles Vasily V. Rossikhin (on the 70th anniversary of his birth)
No 6 (2019) Articles Pravila publikatsii v zhurnale "Urologiya"
No 1 (2020) Articles Oleg Ivanovich Bratchikov (on the 75th anniversary of his birth)
No 1 (2020) Articles Arbuliev Magomed Gadzhievich (13.03.1937-23.01.2020)
No 3 (2020) Articles Professor Vladimir Nikolaevich Tkachuk (on the 90th anniversary of his birth)
No 3 (2020) Articles Professor Oleg Ivanovich Apolikhin (on the 60th anniversary of birth)
No 2 (2020) Articles The life and work of Associate Professor G.Ya. Lerner (on the 90th anniversary)
No 3 (2021) Articles Armais Albertovich Kamalov (on the 60th anniversary of his birth)
No 4 (2021) Articles On the 50th anniversary of Professor Khalid Suleymanovich Ibishev
No 1 (2022) Articles Resolution of the Expert Council on the metaphylaxis of urolithiasis
No 1 (2022) Articles Memorable dates and anniversaries in the history of urology and related specialities in 2022
No 1 (2022) Articles To the anniversary of Professor Valery V. Dutov
No 1 (2022) Articles To the anniversary of Professor Magomed A. Gazimiev
No 2 (2022) Articles Professor Evgeny Vasilyevich Shakhov (on the 100th anniversary of his birth)
No 2 (2022) Articles Professor Yuri Gennadievich Alyaev (on the 80th anniversary of his birth)
No 2 (2022) Articles Professor Vladimir Nikolaevich Zhuravlev (on the 80th anniversary of his birth)
No 2 (2022) Articles Professor Mikhail Iosifovich Kogan (on the 75th anniversary of his birth)
No 2 (2022) Articles Professor Dmitry Lvovich Arustamov (on the 80th anniversary of his birth)
No s3 (2017) Articles PRAVILA PUBLIKATsII V ZhURNALE "UROLOGIYa"
No 1 (2018) Articles Resolution of the XIII Meeting and XVII Congress of the RSU
No 2 (2019) Articles Yanento Elana Konstantinovna (17.11.1932 - 10.04.2019)
No 2 (2017) Articles YuRIY GENNAD'EVICh ALYaEV (K 75-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa)
No 2 (2017) Articles VIKTOR VASIL'EVICh KRASULIN (K 85-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa)
No 2 (2017) Articles MIKhAIL IOSIFOVICh KOGAN (K 70-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa)
No 2 (2017) Articles VALERIY VIKTOROVICh DUTOV (K 65-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa)
No 2 (2017) Articles PAMYaTI PROFESSORA F. A. KLEPIKOVA (K 100-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa)
No 6 (2017) Articles PRAVILA PUBLIKATsII V ZhURNALE "UROLOGIYa"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies