Vol 16, No 4 (2016)

Articles
VOZRASTNAYa DINAMIKA POKAZATELEY SOMATOSENSORNYKh VYZVANNYKh POTENTsIALOV U ZDOROVYKh DETEY
Aksenova A.I., Voytenkov V.B., Klimkin A.V., Skripchenko N.V., Gerasimov A.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):11-11
views
PDF
(Rus)
OTsENKA MIKROTsIRKULYaTsII U MLADShIKh ShKOL'NIKOV PRI PROVEDENII PROBY S DOZIROVANNOY MYShEChNOY NAGRUZKOY
Baboshina N.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):12-12
views
PDF
(Rus)
EKSPRESSIYa RETsEPTOROV KORTIKOLIBERINA V MOZGE KRYS V «SKRYTYY» PERIOD RAZVITIYa EKSPERIMENTAL'NOGO PTSR I EGO KORREKTsII
Baranova K.A., Rybnikova E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):13-14
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE 1-DEZAMINO-8-D-ARGININ-VAZOPRESSINA NA RAZVITIE POVEDENChESKIKh I STRUKTURNO-FUNKTsIONAL'NYKh NARUShENIY, VYZVANNYKh VITAL'NYM STRESSOM, U KRYS
Beznin G.V., Belokoskova S.G., Tsikunov S.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):14-15
views
PDF
(Rus)
OTsENKA VARIABEL'NOSTI SERDEChNOGO RITMA STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA
Berdiev R.M., Kiryushin V.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):15-16
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE EFFEKTIVNOSTI PREPARATOV MOLIKSAN I GEPTRAL PRI OSTROM OTRAVLENII SOLYaNOKISLYM GIDRAZINOM
Bugaev P.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):16-17
views
PDF
(Rus)
EFFEKTIVNOST' MOLIKSANA PRI INTOKSIKATsII, VYZVANNOY DLITEL'NYM UPOTREBLENIEM IZONIAZIDA, V EKSPERIMENTE NA LABORATORNYKh ZhIVOTNYKh
Bugaev P.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):17-18
views
PDF
(Rus)
ANTROPOMETRIChESKIE POKAZATELI PATsIENTOV ChEREZ 4-8 LET POSLE BARIATRIChESKIKh OPERATIVNYKh VMEShATEL'STV
Vasil'ev E.V., Vologzhanin D.A., Gladyshev D.V., Il'inskiy N.S., Salukhov V.V., Slesareva E.G., Fishman M.B., Shcherbak S.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):18-19
views
PDF
(Rus)
NARUShENIYa SNA I KAChESTVO ZhIZNI V OTDALENNOM PERIODE U PATsIENTOV, PERENESShIKh BARIATRIChESKIE OPERATIVNYE VMEShATEL'STVA
Vasil'ev E.V., Vologzhanin D.A., Gladyshev D.V., Il'inskiy N.S., Salukhov V.V., Slesareva E.G., Fishman M.B., Shcherbak S.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):20-21
views
PDF
(Rus)
NOVYY NEINVAZIVNYY METOD POVYShENIYa PRONITsAEMOSTI GEMATO-ENTsEFALIChESKOGO BAR'ERA S POMOShch'Yu ZVUKA
Gekalyuk A.S., Ulanova M.V., Razubaeva V.I., Fedorova V.A., Shirokov A.A., Semyachkina-Glushkovskaya O.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):21-21
views
PDF
(Rus)
EKSPERIMENTAL'NOE MODELIROVANIE OSLOZhNENIY SAKhARNOGO DIABETA: DIABETIChESKAYa STOPA
Goryacheva M.A., Kovaleva M.A., Gushchin Y.A., Makarova M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):22-22
views
PDF
(Rus)
OTsENKA EFFEKTIVNOSTI PREPARATOV KOFERMENTA Q10 V USLOVIYaKh EKSPERIMENTAL'NOY IShEMII-REPERFUZII MIOKARDA KRYS
Kalatanova A.V., Makarenko I.E., Gushchin Y.A., Faustova N.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):23-24
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE LIPOPOLISAKhARIDA NA VENTILYaTORNYY OTVET PRI GIPERKAPNII
Klinnikova A.A., Danilova G.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):24-24
views
PDF
(Rus)
MONOAMINY V GIPPOKAMPE, GIPOTALAMUSE I STRIATUME KRYS PRI METABOLIChESKOM I PSIKhOGENNOM STRESSE
Kritskaya D.V., Karpenko M.N., Tsikunov S.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):25-26
views
PDF
(Rus)
OTsENKA VOZMOZhNOSTI ISPOL'ZOVANIYa NANOVOLOKONNYKh BIOIMPLANTOV NA OSNOVE POLIGIDROKSIBUTIRATA DLYa FUNKTsIONAL'NOGO VOSSTANOVLENIYa AKhILLOVA SUKhOZhILIYa
Kuz'min M.V., Fadeeva I.S., Gorbachev D.P., Abbasov T.A., Senotov A.S., Fadeev R.S., Fesenko N.I., Ol'khov A.A., Gur'ev V.V., Akatov V.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):26-27
views
PDF
(Rus)
RISK RAZVITIYa TROMBOTIChESKIKh OSLOZhNENIY PRI DEYSTVII GIPOTERMII U KRYS
Lycheva N.A., Shakhmatov I.I., Sedov A.V., Kovaleva I.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):27-28
views
PDF
(Rus)
SOSTOYaNIE METABOLIZMA NO V KROVI DETEY S PATOLOGIEY GASTROENTEROLOGIChESKOGO PROFILYa
Martusevich A.K., Kireeva K.V., Shumilova O.V., Fedulova E.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):28-29
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE IZOLIROVANNOGO I SOChETANNOGO VOZDEYSTVIYa MEKSIDOLA I GIPOKSII NA SISTEMU GEMOSTAZA U KRYS V KhRONIChESKOM EKSPERIMENTE
Moskalenko S.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):29-31
views
PDF
(Rus)
POKAZATELI OKISLITEL'NOGO STRESSA U PATsIENTOV S ESSENTsIAL'NYM TREMOROM
Muruzheva Z.M., Skomorokhova E.A., Karpenko M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):31-32
views
PDF
(Rus)
PRIZNAKI NEYROVOSPALENIYa U KRYS S MARGANTsEVOY TOKSIChESKOY ENTsEFALOPATIEY
Oblamskaya I.S., Pestereva N.S., Skomarokhova E.A., Karpenko M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):32-33
views
PDF
(Rus)
OREKSIN A V NEYRONAKh GIPOTALAMUSA KRYS PRI VVEDENII ANTIGENOV RAZLIChNOY PRIRODY
Pugach V.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):33-34
views
PDF
(Rus)
RAZRABOTKA OSTEOPLASTIChESKIKh MATERIALOV S VYSOKIM POTENTsIALOM BIOINTEGRATsII DLYa USKORENNOY REGENERATsII KOSTNOY TKANI
Senotov A.S., Fadeeva I.S., Kirsanova P.O., Fadeev R.S., Prosvirin A.A., Fesenko N.I., Lekishvili M.V., Akatov V.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):35-36
views
PDF
(Rus)
GIDRODINAMIChESKIE OSOBENNOSTI POTOKA V MODELI SIGMOVIDNOGO SINUSA ChELOVEKA
Tulupov A.A., Gorev V.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):36-37
views
PDF
(Rus)
LATENTNYY PERIOD SAKKADY I ANTISAKKADY V EKSPERIMENTAL'NOY PARADIGME «GO/NO GO DELAY»
Fedotova A.A., Churikova M.A., Slavutskaya M.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):37-38
views
PDF
(Rus)
VNIMANIE: NEYROPSIKhOLOGIChESKIE I NEYROFIZIOLOGIChESKIE PATTERNY
Khazipova F.A., Nizamutdinov S.I., Rashitov L.Z.
Medical academic journal. 2016;16(4):38-39
views
PDF
(Rus)
KhRONIChESKOE POVYShENIE UROVNYa INTERLEYKINA-1β V RANNIY POSTNATAL'NYY PERIOD PRIVODIT K OTDALENNYM NARUShENIYaM RABOChEY PAMYaTI KRYS
Shvarts A.P., Rotov A.Y., Chuprina O.I., Trofimov A.N., Ishchenko A.M., Zubareva O.E., Klimenko V.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):39-40
views
PDF
(Rus)
MORFOFUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE ERITROTsITOV I MIKROKAPILLYaROV SERDTsA PRI ISPOL'ZOVANII MEKSIKORA U KRYS S ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVMOY
Shumilova A.V., Deryugina A.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):40-41
views
PDF
(Rus)
GEPATOSPETsIFIChESKIE ZAShchITNYE MEKhANIZMY OT FTORISTOY INTOKSIKATsII ORGANIZMA (EKSPERIMENTAL'NOE ISSLEDOVANIE)
Yadykina T.K., Mikhaylova N.N., Zhukova A.G., Gorokhova L.G., Bugaeva M.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):41-42
views
PDF
(Rus)
MEZhVIDOVYE OSOBENNOSTI AKTIVNOSTI SUKTsINATDEGIDROGENAZY MITOKhONDRIY PEChENI MLEKOPITAYuShchIKh DO I POSLE VOZDEYSTVIYa PROIZVODNYKh 1,3,4-TIADIAZINA V USLOVIYaKh IN VITRO
Alisultanova N.Z., Vakhnina N.A., Shadrina V.D., Boyko E.R., Sidorova L.P., Chupakhin O.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):43-44
views
PDF
(Rus)
EKSPRESSIYa FAKTOROV TRANSKRIPTsII SEMEYSTVA Vsx V KhODE RETINOGENEZA U KUR
Andreychenko I.N., Zinov'eva R.D.
Medical academic journal. 2016;16(4):44-45
views
PDF
(Rus)
STEKhIOMETRIYa VZAIMODEYSTVIYa KONGO KRASNOGO S FIBRILLAMI MODEL'NYKh AMILOIDOGENNYKh BELKOV
Antimonova O.I., Polyakov D.S., Grudinina N.A., Shavlovskiy M.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):45-46
views
PDF
(Rus)
MIKROVYaZKOST' I PEREKISNOE OKISLENIE LIPIDOV PERITONEAL'NYKh MAKROFAGOV POSLE VOZDEYSTVIYa UF-IZLUChENIYa I IZLUChENIYa GAZORAZRYaDNOY PLAZMY
Arkhipova E.V., Ivanova I.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):46-47
views
PDF
(Rus)
POLIMORFIZM LOKUSA rs1049970 GENA VE-KADGERINA I UROVEN' EGO BELKOVOGO PRODUKTA V KROVI PRI TYaZhELOM OSLOZhNENNOM TEChENII GEMORRAGIChESKOY LIKhORADKI S POChEChNYM SINDROMOM
Baygil'dina A.A., Kazamirova O.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):47-48
views
PDF
(Rus)
SODERZhANIE METABOLITOV OKSIDA AZOTA U NOSITELEY RAZNYKh ALLELEY I GENOTIPOV PO POLIMORFNYM MARKERAM GENA NOS2
Balan O.V., Topchieva L.V., Malysheva I.E., Korneva V.A., Pankratova K.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):48-49
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE IONOV TsINKA NA IZMENENIE SOSTAVA LIPIDNYKh RAFTOV MEMBRAN ERITROTsITOV ChELOVEKA IN VITRO
Garmaza Y.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):50-51
views
PDF
(Rus)
KOLIChESTVENNAYa OTsENKA POLNOGENOMNOGO METILIROVANIYa CCGG SAYTOV V KLETOChNYKh LINIYaKh ChELOVEKA RAZLIChNOGO TIPA PRI VOZDEYSTVII BISFENOLOM A
Dergacheva N.I., Suchkova I.O., Sasina L.K.
Medical academic journal. 2016;16(4):51-52
views
PDF
(Rus)
VNUTRIKLETOChNAYa LOKALIZATsIYa ENDONUKLEAZY ENDOG I KATALITIChESKOY SUB\"EDINITsY TELOMERAZY V NORME I PRI APOPTOZE
Zhdanov D.D., Vasina D.A., Orlova V.S., Pokrovskaya M.V., Aleksandrova S.S., Sokolov N.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):52-53
views
PDF
(Rus)
VYBOR PROMOTORA DLYa ASTROTsITSPETsIFIChESKOY DOSTAVKI GENETIChESKOGO MATERIALA V GOLOVNOY MOZG KRYSY IN VIVO METODOM ELEKTROPORATsII
Zobova S.N., Molotkov D.A., Khirug L.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):53-54
views
PDF
(Rus)
ANTIOKSIDANTNYE I TsITOPROTEKTORNYE SVOYSTVA RYaDA ANALOGOV ESTROGENOV IN VITRO
Zorina I.I., Galkina O.V., Eshchenko N.D.
Medical academic journal. 2016;16(4):54-55
views
PDF
(Rus)
EKTOPIChESKIY SINTEZ TsERULOPLAZMINA, TsIRKULIRUYuShchEGO V KROVOTOKE KRYS S KhRONIChESKIM DEFITsITOM PEChENOChNOGO KhOLO-TsERULOPLAZMINA
Il'icheva E.Y., Kanash L.A., Rozhkova N.A., Timirova Z.R.
Medical academic journal. 2016;16(4):56-57
views
PDF
(Rus)
METOD OTsENKI SIL ADGEZII V SISTEME «MODEL' PROKARIOTsITA - EUKARIOTsIT» S ISPOL'ZOVANIEM OPTIChESKOY LOVUShKI
Konyshev I.V., Kononenko V.L., Byvalov A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):57-58
views
PDF
(Rus)
VZAIMODEYSTVIE FAKTORA, INGIBIRUYuShchEGO MIGRATsIYu MAKROFAGOV, S TsERULOPLAZMINOM: ROL' LABIL'NYKh IONOV MEDI
Kostevich V.A., Sokolov A.V., Grudinina N.A., Zakharova E.T., Vasil'ev V.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):58-59
views
PDF
(Rus)
ROL' POLIMORFIZMA RS4537545 (C>T) GENA IL6R V RAZVITII NEALKOGOL'NOGO STEATOGEPATITA
Kurbatova I.V., Dudanova O.P., Topchieva L.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):59-61
views
PDF
(Rus)
VOZRASTNAYa VARIABEL'NOST' KRISTALLOGENNYKh SVOYSTV BIOLOGIChESKIKh ZhIDKOSTEY DETEY
Martusevich A.K., Kozlova L.M., Prudnikova Z.I., Kovaleva L.K.
Medical academic journal. 2016;16(4):61-62
views
PDF
(Rus)
KhLORPROMAZIN VYZYVAET SA2+ - OTVETY V MAKROFAGAKh
Naumova A.A., Krutetskaya Z.I., Milenina L.S., Krutetskaya N.I., Butov S.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):62-63
views
PDF
(Rus)
KOVALENTNAYa MODIFIKATsIYa BIOTINOM SMYSLOVOY TsEPI PLAZMIDY DLYa TRANSFEKTsII IN VIVO
Polyakov D.S., Khodova A.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):63-64
views
PDF
(Rus)
AKTIVNOST' GLYuKOTsEREBROZIDAZY U PATsIENTOV S BOLEZN'Yu PARKINSONA, ASSOTsIIROVANNOY S MUTATsIYaMI V GENE GBA
Senkevich K.A., Emel'yanov A.K., Nikolaev M.A., Kopytova A.E., Semikova I.D., Beletskaya M.V., Baydakova G.V., Milyukhina I.V., Timofeeva A.A., Yakimovskiy A.F., Zakharova E.Y., Pchelina S.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):65-66
views
PDF
(Rus)
LOKALIZATsIYa ANTIGENNYKh DETERMINANT DLYa REGULYaTORNOGO REVMATOIDNOGO FAKTORA, PODAVLYaYuShchEGO AUTOIMMUNNYE REAKTsII, NA FC FRAGMENTAKh IGG ChELOVEKA
Sidorov A.Y., Irina M.P., Klyueva E.N., Terent'ev A.S., Men'shikov I.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):66-67
views
PDF
(Rus)
SOZDANIE REKOMBINANTNYKh KONSTRUKTsIY DLYa ISSLEDOVANIYa VLIYaNIYa GENA CCN2 NA MIGRATsIONNUYu AKTIVNOST' OPUKhOLEVYKh KLETOK PRI RAKE PODZhELUDOChNOY ZhELEZY
Tyul'kina D.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):67-68
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE (22R,23R)-22,23-DIGIDROKSI-5L-KhOLEST-2-EN-6-ONA NA ER/TsIKLIN D1 MOLEKULYaRNYY PUT' V KLETKAKh RAKA MOLOChNOY ZhELEZY MCF-7
Yanova T.I., Ermolovich Y.V., Mekhtiev A.R., Timoshenko O.S., Fedyushkina I.V., Andreeva O.E., Shcherbakov A.M., Veselovskiy A.V., Zhabinskiy V.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):68-69
views
PDF
(Rus)
OBShchIE ZAKONOMERNOSTI MORFOGENEZA V NORME, PRI PATOLOGII I V EKSPERIMENTE IMMUNOGISTOKhIMIChESKOE ISSLEDOVANIE KhROMAFFINNYKh KLETOK OKOLOSERDEChNOY OBLASTI NOVOROZhDENNOY KRYSY
Alekseenko A.L., Chumasov E.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):70-71
views
PDF
(Rus)
MORFOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI PEChENI PRI VOZDEYSTVII VODORASTVORIMOGO SOEDINENIYa KREMNIYa
Grigor'eva E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):71-72
views
PDF
(Rus)
VOZRASTNYE IZMENENIYa POPULYaTsII TUChNYKh KLETOK TIMUSA MYShI
Gusel'nikova V.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):72-73
views
PDF
(Rus)
IMMUNOGISTOKhIMIChESKOE ISSLEDOVANIE DIFFERENTsIROVKI NEYRONOV PEREDNIKh ROGOV SPINNOGO MOZGA KRYSY V EMBRIONAL'NOM I RANNEM POSTNATAL'NOM PERIODE
Kolos E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):73-74
views
PDF
(Rus)
KOMPENSATORNYE PROTsESSY V POChKE, OSTAVShEYSYa POSLE ODNOSTORONNEY NEFREKTOMII, PRI VVEDENII V ORGANIZM KONTsENTRATA POLIFENOLOV VINOGRADA
Lyashchenko O.I., Zhukova A.A., Smirnova S.N., Dzhapesh E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):74-75
views
PDF
(Rus)
REAKTIVNYE IZMENENIYa ASTROTsITOV PRILEZhAShchEGO YaDRA GOLOVNOGO MOZGA POSLE OGRANIChENIYa KROVOTOKA V EKSPERIMENTE
Naumov N.G., Droblenkov A.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):75-76
views
PDF
(Rus)
SPEKTRAL'NYE KhARAKTERISTIKI AVTOFLUORESTsENTsII LIPOFUSTsINA, VYYaVLYaEMOGO V MIOKARDE ChELOVEKA
Pleshakova I.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):76-77
views
PDF
(Rus)
KOMPLEKSNYY IMMUNOGISTOKhIMIChESKIY METOD OTsENKI IZMENENIYa KLETOChNOGO FENOTIPA PRI MODELIROVANII EPITELIO-MEZENKhIMNOGO PEREKhODA IN VITRO
Tsitrina A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):77-78
views
PDF
(Rus)
EC-KLETKI EPITELIYa SLIZISTOY OBOLOChKI OBODOChNOY KIShKI PRI GOLODANII I RATsIONE S IZBYTKOM ZhIROV
Churkova M.L., Ivanova O.V., Kostyukevich S.V., Makarenko I.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):78-79
views
PDF
(Rus)
INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa U PATsIENTOV S ONKOGEMATOLOGIChESKIMI ZABOLEVANIYaMI
Baybulatova A.F., Bakirov B.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):80-81
views
PDF
(Rus)
ANTIBIOTIKOREZISTENTNOST' VOZBUDITELEY GNOYNO-VOSPALITEL'NYKh OSLOZhNENIY U ONKOLOGIChESKIKh BOL'NYKh
Bomboeva D.S., Ivanova O.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):81-81
views
PDF
(Rus)
ANTIBIOTIChESKOE DEYSTVIE NA STAPHYLOCOCCUS AUREUS I ESCHERICHIA COLI SEKRETA SLYuNNYKh KLETOK HIRUDO MEDICINALIS - MNOGOFUNKTsIONAL'NOGO KOMPLEKSA, NE VYZYVAYuShchEGO ANTIBIOTIKOREZISTENTNOSTI
Dan'yan G., Pavlova I.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):82-83
views
PDF
(Rus)
VYYaVLENIE KhITINOLITIChESKIKh FERMENTOV VIBRIO CHOLERAE O1 I O139 V SUBSTRATNOM ELEKTROFOREZE
Kozlov S.N., Markov E.Y., Urbanovich L.Y., Gol'dapel' E.G., Mironova L.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):83-84
views
PDF
(Rus)
VYYaVLENIE NUKLEAZ I LETsITINAZ KhOLERNYKh VIBRIONOV METODOM SUBSTRATNOGO ELEKTROFOREZA
Kozlov S.N., Markov E.Y., Urbanovich L.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):85-86
views
PDF
(Rus)
METOD OPREDELENIYa BIOPLENKI NA OSNOVE FLUORESTsENTsII I IZUChENIE RAZRUShENIYa MATRIKSA BIOPLENKI PARODONTAL'NOGO KARMANA
Kolchanova N.E., Okulich V.K., Shilin V.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):86-87
views
PDF
(Rus)
MORFOTIPIChESKAYa IZMENChIVOST' BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI V RAZLIChNYKh USLOVIYaKh IN VITRO
Korol' E.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):87-88
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE NIZKOINTENSIVNOGO LAZERNOGO IZLUChENIYa NA ROST ShTAMMOV ZOLOTISTOGO STAFILOKOKKA
Nikolaeva N.A., Brill' G.E., Egorova A.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):89-90
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE VLIYaNIYa LBP NA AKTIVATsIYu KLETOK KROVI LIPOPOLISAKhARIDAMI RAZNOY STRUKTURY
Radzyukevich Y.V., Serov D.A., Prokhorenko I.R.
Medical academic journal. 2016;16(4):90-91
views
PDF
(Rus)
OPREDELENIE ANTAGONISTIChESKOM AKTIVNOSTI ShTAMMOV LACTOBACILLUS SPP. IZOLIROVANNYKh IZ ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA ZDOROVYKh LYuDEY
Ryabinin G.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):91-92
views
PDF
(Rus)
SOVMESTNOE VLIYaNIE IONOV ZhELEZA V SREDE I SISTEMY QUORUM SENSING NA VIRULENTNOST' BAKTERIY SERRATIA PROTEAMACULANS
Tsaplina O.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):92-94
views
PDF
(Rus)
ChASTOTA RASPROSTRANENIYa ANTIBIOTIKOREZISTENTNYKh ShTAMMOV SREDI MIKROORGANIZMOV, VYDELENNYKh OT BOL'NYKh SEPSISOM
Chetvernina E.A., Abramovskikh O.S., Savochkina A.Y., Toropova L.R., Molchanova I.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):94-95
views
PDF
(Rus)
FAKTORY ROSTA FIBROBLASTOV 1 I 2 TIPA V SYVOROTKE KROVI PRI ZLOKAChESTVENNYKh OPUKhOLYaKh KOSTEY
Alferov A.A., Ten E.A., Babkin S.S., Batyrev A.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):96-97
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI NARUShENII LIPIDNOGO SPEKTRA KROVI PRI PSORIAZE I PSORIATIChESKOM ARTRITE
Barilo A.A., Smirnova S.V., Smol'nikova M.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):97-98
views
PDF
(Rus)
GENODIAGNOSTIKA LIKhORADKI ZAPADNOGO NILA I GENOTIPIROVANIE VOZBUDITELYa V 2015 GODU
Baturin A.A., Tkachenko G.A., Ledeneva M.L., Lemasova L.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):99-100
views
PDF
(Rus)
SOSTOYaNIE PROTsESSOV LIPOPEROKSIDATsII V SLYuNE PRI RAKE LEGKOGO
Bel'skaya L.V., Kosenok V.K.
Medical academic journal. 2016;16(4):100-101
views
PDF
(Rus)
UROVEN' MOLEKUL SREDNEY MASSY V SLYuNE PRI ONKOPATOLOGII
Bel'skaya L.V., Kosenok V.K.
Medical academic journal. 2016;16(4):101-103
views
PDF
(Rus)
SUBPOPULYaTsIONNYY SOSTAV LIMFOTsITOV PRI RAZLIChNYKh TIPAKh GLOMERULONEFRITOV U DETEY
Dement'eva E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):103-104
views
PDF
(Rus)
SISTEMA INSULINOPODOBNYKh FAKTOROV ROSTA PRI NOVOOBRAZOVANIYaKh YaIChNIKOV
Isaeva E.R., Kushlinskiy D.N., Mishkov S.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):104-105
views
PDF
(Rus)
SUBPOPULYaTsII TsIRKULIRUYuShchIKh CD4+CD25hi I CD4+CD25hiCD127low/- TREG- LIMFOTsITOV PRI REVMATOIDNOM ARTRITE
Kravchenko P.N., Churov A.V., Oleynik E.K., Zhulay G.A., Oleynik V.M., Barysheva O.Y., Marusenko I.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):105-106
views
PDF
(Rus)
METOD MASS-SPEKTROMETRIChESKOY EKSPRESS-DIAGNOSTIKI PO SOSTAVU VYDYKhAEMOGO VOZDUKhA
Kuz'min A.G., Tkachenko E.I., Oreshko L.S., Titov Y.A., Balabanov A.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):106-107
views
PDF
(Rus)
KRISTALLOSKOPIChESKIY MONITORING EFFEKTIVNOSTI METABOLIChESKOY REABILITATsII, OSUShchESTVLYaEMOY S PRIMENENIEM AKTIVNYKh FORM KISLORODA I AZOTA
Martusevich A.K., Razumovskiy A.V., Kovaleva L.K., Martusevich A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):107-108
views
PDF
(Rus)
PROANGIOGENNYE FAKTORY V SYVOROTKE KROVI I OPUKhOLI BOL'NYKh RAKOM POChKI
Mushtenko V.V., Glybin P.V., Kolpakov A.V., Morozov A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):108-109
views
PDF
(Rus)
INSULINOPODOBNYE FAKTORY ROSTA (IFR) I IFR-SVYaZYVAYuShchIE BELKI U BOL'NYKh KOLOREKTAL'NYM RAKOM
Nikolaev A.A., Korotkova E.A., Kostyleva O.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):109-110
views
PDF
(Rus)
TRANSKRIPTsIONNYE FAKTORY SNAI1, SNAI2, NF-κB I REGULYaTORY ANGIOGENEZA PRI RAKE MOLOChNOY ZhELEZY
Ovsiy O.G., Shcherbakov A.M., Alekseeva E.I., Ovchinnikova L.K.
Medical academic journal. 2016;16(4):111-112
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ EFFEKTIVNOSTI ANTITEL PTITs I MLEKOPITAYuShchIKh V SENDVICh-METODE TESTIROVANIYa HBS-ANTIGENA
Pechelyul'ko A.A., Tarakanova Y.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):112-112
views
PDF
(Rus)
RAZLIChNYE PARY MONOKLONAL'NYKh ANTITEL VYYaVLYaYuT RAZNOE SODERZhANIE RASTVORIMOGO ENDOGLINA V PLAZME KROVI ChELOVEKA
Smirnov I.V., Gryazeva I.V., Samoylovich M.P., Terekhina L.A., Krutetskaya I.Y., Shashkova O.A., Klimovich V.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):113-114
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE pH BUFERA NA ADSORBTsIYu MONOKLONAL'NYKh ANTITEL V TVERDOFAZNOM IFA
Tarakanova Y.N., Pechelyul'ko A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):114-115
views
PDF
(Rus)
SISTEMA INSULINOPODOBNOGO FAKTORA ROSTA V OTsENKE PROGNOZA VYZhIVAEMOSTI BOL'NYKh OPUKhOLYaMI KOSTEY
Timofeev Y.S., Bondarev A.V., Shchupak M.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):115-116
views
PDF
(Rus)
LABORATORNYE METODY OPREDELENIYa EFFEKTIVNOSTI DRENIROVANIYa POChKI U BOL'NYKh MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu S OBSTRUKTIVNYMI UROPATIYaMI
Khot'ko A.I., Zakharova N.B., Khot'ko D.N., Popykhova E.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):116-117
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE SPOSOBA PROBOPODGOTOVKI NA REZUL'TAT OPREDELENIYa AKTIVNOSTI NEKOTORYKh FERMENTOV V KROVI
Cheremisina K.A., Babin K.S., Pakhomova A.A., Stepanova E.G., Yakovleva G.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):117-118
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ SODERZhANIYa MATRIKSNYKh METALLOPROTEINAZ I IKh TKANEVOGO INGIBITORA 1 TIPA V SYVOROTKE KROVI BOL'NYKh OPUKhOLYaMI KOSTEY
Chernomaz I.S., Babkina I.V., Bondarev A.V., Kuznetsov I.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):119-120
views
PDF
(Rus)
KhROMOGRANIN A V DIAGNOSTIKE NEYROENDOKRINNYKh OPUKhOLEY ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA
Churikova T.K., Toms M.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):120-121
views
PDF
(Rus)
SEKRETsIYa MATRIKSNYKh METALLOPROTEINAZ MMR-9 KLETKAMI ENDOMETRIYa
Volgina N.E., Sadekova A.A., Shchipitsyna V.S., Krasnyy A.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):122-123
views
PDF
(Rus)
POLIMORFIZM GENOV NEKOTORYKh TsITOKINOV PRI PROGRESSIRUYuShchEM MASSIVNOM FIBROZE RABOTNIKOV UGOL'NYKh ShAKhT
Volobaev V.P., Kalyuzhnaya E.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):123-124
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE EKSPRESSII GENOV-REGULYaTOROV GIALURONANA V KLONAL'NYKh KLETOChNYKh KUL'TURAKh OPUKhOLI GEPATOTsELLYuLYaRNOY KARTsINOMY
Dashenkova N.O., Tsitrina A.A., Mikaelyan A.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):124-125
views
PDF
(Rus)
POLIMORFIZMY GENOV, SVYaZANNYKh S OKISLITEL'NYM STRESSOM (CAT, SOD1, SOD2), I SKELETNYY FLYuOROZ RABOTNIKOV ALYuMINIEVOY PROMYShLENNOSTI
Kalyuzhnaya E.E., Volobaev V.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):126-126
views
PDF
(Rus)
NEYROVIZUALIZATsIONNYE OSOBENNOSTI DEPRESSIVNYKh RASSTROYSTV U BOL'NYKh EPILEPSIEY
Kapustina T.V., Savintseva Z.I., Ivanov M.V., Lipatova L.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):127-128
views
PDF
(Rus)
EKSPRESSIYa GENOV PROVOSPALITEL'NYKh TsITOKINOV V KLETKAKh MOZGA KRYS POSLE LITIY-PILOKARPINOVYKh SUDOROG ZAVISIT OT IKh DLITEL'NOSTI
Kovalenko A.A., Kalemenev S.V., Shvarts A.P., Zubareva O.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):128-129
views
PDF
(Rus)
FUNKTsIONAL'NAYa KhARAKTERISTIKA MUTATsIY, VYZYVAYuShchIKh NARUShENIYa STEROIDOGENEZA I POLOVOGO RAZVITIYa, V GENAKh YaDERNYKh RETsEPTOROV NR0B1 I NR5A1
Orekhova A.S., Kalinchenko N.Y., Tyul'pakov A.N., Rubtsov P.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):129-130
views
PDF
(Rus)
M-KAL'PAIN KAK VNEKLETOChNAYa PROTEAZA
Pestereva N.S., Oblamskaya I.S., Karpenko M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):131-132
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE ANTAGONISTA OREKSINA OX1R SB-408124 NA STABIL'NOST' GENOMA I NA FUNKTsIONAL'NYE IZMENENIYa V POLOVYKh KLETKAKh SAMTsOV KRYS
Semenova A.V., Kosyakova G.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):132-133
views
PDF
(Rus)
TsITOKINOVYY PROFIL' U BOL'NYKh EPILEPSIEY I ASSOTsIIROVANNYMI NEPSIKhOTIChESKIMI PSIKhIChESKIMI RASSTROYSTVAMI
Sivakova N.A., Lipatova L.V., Kotsyubinskiy A.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):133-134
views
PDF
(Rus)
UL'TRASTRUKTURNYE IZMENENIYa KOMPONENTOV FUNKTsIONAL'NOGO ELEMENTA IShEMIZIROVANNOGO MIOKARDA
Smirnov V.P., Panysheva I.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):134-135
views
PDF
(Rus)
RAZLIChIYa LOKALIZATsII FORM AL'FA-SINUKLEINA V PERIFERIChESKOY NERVNOY SISTEME KRYSY
Sobolev V.B., Sal'nikova O.V., Voronkov D.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):135-136
views
PDF
(Rus)
REAKTIVNYE IZMENENIYa NEYRONOV MEDIAL'NOGO ARKUATNOGO YaDRA GIPOTALAMUSA PRI GIPOGONADIZME U SAMTsOV KRYS
Fedorov A.V., Yukhlina Y.N., Droblenkov A.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):136-137
views
PDF
(Rus)
OBShchIE MOLEKULYaRNO-GENETIChESKIE MEKhANIZMY V PATOGENEZE PROFESSIONAL'NOY BRONKhIAL'NOY ASTMY I METABOLIChESKOGO SINDROMA
Khotuleva A.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):137-138
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE BISFENOLA A NA RAZVITIE ZARODYShEY MYShEY V DVUKh POKOLENIYaKh
Chan V.C., Noniashvili E.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):139-140
views
PDF
(Rus)
EPIGENETIChESKIE MEKhANIZMY GIPOKSIChESKOY TOLERANTNOSTI MOZGA: ROL' METILIROVANIYa DNK I GISTONA H3
Churilova A.V., Samoylov M.O.
Medical academic journal. 2016;16(4):140-141
views
PDF
(Rus)
IMMUNOLOGIChESKIY PROFIL' I KOAGULYaTsIONNYY GEMOSTAZ PRI KOMORBIDNOSTI KhRONIChESKOY OBSTRUKTIVNOY BOLEZNI LEGKIKh I IShEMIChESKOY BOLEZNI SERDTsA. EST' LI SVYaZ'?
Abduganieva E.A., Liverko I.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):142-143
views
PDF
(Rus)
MEKhANIZMY IDIOTIPIChESKOY REGULYaTsII AUTOIMMUNNOY REAKTsII, VYZVANNOY IMMUNIZATsIEY ALLOANTIGENOM. TEORETIChESKIE I EKSPERIMENTAL'NYE ISSLEDOVANIYa
Abisheva N.N., Men'shikov I.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):143-144
views
PDF
(Rus)
VYBOR OPTIMAL'NOY TEST-SISTEMY DLYa MODELIROVANIYa OSTROGO RESPIRATORNOGO DISTRESS SINDROMA (ORDS), VYZVANNOGO VIRUSAMI GRIPPA A/H1N1/PDM09 I A/H3N2 (A/AICHI/2/1968)
Aleksandrov A.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):144-145
views
PDF
(Rus)
VYYaVLENIE IGM-ANTITEL K PARVOVIRUSU V19 U BOL'NYKh S EKZANTEMNYMI ZABOLEVANIYaMI NA TERRITORIYaKh SEVERO-ZAPADNOGO FEDERAL'NOGO OKRUGA
Antipova A.Y., Lavrent'eva I.N., Bichurina M.A., Sukhobaevskaya L.P., Khamitova I.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):145-146
views
PDF
(Rus)
OTsENKA INTEGRAL'NYKh POKAZATELEY ENDOGENNOY INTOKSIKATsII I FAGOTsITARNOY AKTIVNOSTI LEYKOTsITOV PERIFERIChESKOY KROVI PATsIENTOV S INFEKTsIONNYM ENDOKARDITOM
Badykov I.I., Shestakova A.V., Godovalov A.P., Kadyraliev B.K.
Medical academic journal. 2016;16(4):146-147
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE PROTEKTIVNOY AKTIVNOSTI KANDIDATNOY VAKTsINY PROTIV ROTAVIRUSNOY INFEKTsII NA OSNOVE REKOMBINANTNOGO BELKA FLICVP6VP8
Bogomolova E.G., Fedorova E.A., Dukhovlinov I.V., Simbirtsev A.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):147-148
views
PDF
(Rus)
IMMUNIZATsIYa DOMAShNIKh UTOK ZhIVYM NEPATOGENNYM VIRUSOM GRIPPA H5N3 PREDOTVRAShchAET TsIRKULYaTsIYu VYSOKOPATOGENNOGO VIRUSA H5N1
Boravleva E.Y., Gordeychuk I.V., Lunitsyn A.V., Gambaryan A.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):148-149
views
PDF
(Rus)
REPRODUKTsIYa VIRUSA GRIPPA A(H1N1)PDM09 V RAZLIChNYKh KLETOChNYKh SISTEMAKh
Vasil'eva A.D., Danilenko D.M., Konovalova N.I., Petrova P.A., Eropkin M.Y., Zheltukhina A.I., Kornilova E.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):150-150
views
PDF
(Rus)
ENDOGENNYY MELATONIN V REGULYaTsII DIFFERENTsIROVKI Th17 PRI BEREMENNOSTI
Glebezdina N.S., Nekrasova I.V., Olina A.A., Kuklina E.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):150-151
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE ARGININDEIMINAZY STREPTOCOCCUS PYOGENES NA BAKTERITsIDNUYu AKTIVNOST' MAKROFAGOV
Golovin A.S., Starikova E.A., Freydlin I.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):152-152
views
PDF
(Rus)
ANALIZ ChASTOT MUTATsII V GENOME VICh-1 SUBTIPA A V OBLASTYaKh, SODERZhAShchIKh EFFEKTIVNYE MIShENI RNK-INTERFERENTsII
Gorbacheva M.A., Alembekov I.R., Fedoseeva D.M., Sosin D.V., Kretova O.V., Churikov N.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):153-154
views
PDF
(Rus)
ANTIGENNYE I GENETIChESKIE SVOYSTVA VIRUSOV GRIPPA V, TsIRKULIROVAVShIKh V ROSSII V PERIOD S 2014 PO 2016 gg.
Zheltukhina A.I., Fadeev A.V., Komissarov A.B., Lobova T.G., Danilenko D.M., Petrova P.A., Konovalova N.I., Vasil'eva A.D., Eropkin M.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):154-155
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE TsERULOPLAZMINA, LAKTOFERRINA I IKh KOMPLEKSA NA FUNKTsIONAL'NUYu AKTIVNOST' NEYTROFILOV
Kozlov S.O., Grudinina N.A., Kudryavtsev I.V., Kostevich V.A., Sokolov A.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):155-156
views
PDF
(Rus)
KhOLODOADAPTIROVANNYI VIRUS V/LENINGRAD/14/17/55 -AL'TERNATIVNYY DONOR ATTENUATsII ZhIVOY GRIPPOZNOY VAKTsINY DLYa DETEY MLADShEGO VOZRASTA
Krutikova E.V., Kiseleva I.V., Fedorova E.A., Dubrovina I.A., Bol'shunova E.A., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):156-157
views
PDF
(Rus)
RASPROSTRANENIE I METODY DIAGNOSTIKI ChUMY PLOTOYaDNYKh SREDI SOBAK V G. ALMATY
Kuznetsova T., Kumekbaeva Z.Z., Alimova T., Abelentseva N.V., Meylem E.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):157-158
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE SUPERNATANTOV RAZRUShENNYKh STREPTOCOCCUS PYOGENES NA MIGRATsIONNUYu AKTIVNOST' I STRUKTURU AKTINOVOGO TsITOSKELETA ENDOTELIAL'NYKh KLETOK
Mammedova D.T., Starikova E.A., Freydlin I.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):158-159
views
PDF
(Rus)
ANTIGENSPETsIFIChESKIE REAKTsII TUChNYKh KLETOK
Mamontov A.S., Nazarov P.G., Desheva Y.A., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):160-161
views
PDF
(Rus)
MNOGOMERNYY ANALIZ IMMUNITETA S VYDELENIEM ROLI T-REGULYaTORNYKh KLETOK PRI LUChEVYKh POVREZhDENIYaKh LEGKIKh
Mushkarina T.Y., Kuz'mina E.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):161-162
views
PDF
(Rus)
RAZRABOTKA I OTsENKA GLIKOKON\"YuGATNOGO PREPARATA NA OSNOVE POLISAKhARIDNOGO ANTIGENA S. PNEUMONIAE I STOLBNYaChNOGO ANATOKSINA
Nuriev R.I., Gal'vidis I.A., Yastrebova N.E., Burkin M.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):162-163
views
PDF
(Rus)
KhARAKTERISTIKA ANTIGENNOY I GENETIChESKOY IZMENChIVOSTI IZOLYaTOV RSV, VYDELENNYKh V g. SANKT-PETERBURGE
Petrova E.R., Fadeev A.V., Polyakov I.V., Egorova A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):163-164
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI ANTIGENNYKh KhARAKTERISTIK VIRUSOV GRIPPA A I B, VYDELENNYKh OT DETEY V SANKT-PETERBURGE V EPIDEMIChESKIY SEZON 2015-2016 gg.
Petrova P.A., Konovalova N.I., Shchekanova S.M., Vasil'eva A.D., Lobova T.G., Zheltukhina A.I., Eropkin M.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):165-165
views
PDF
(Rus)
MEKhANIZMY AKTIVATsII TIMUSNOGO EPITELIYa POD DEYSTVIEM ROSTOVYKh FAKTOROV
Rutto K.V., Kudryavtsev I.V., Kiseleva E.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):166-167
views
PDF
(Rus)
OTsENKA ANTINEYRAMINIDAZNYKh ANTITEL V KLINIChESKIKh ISPYTANIYaKh PROTOTIPA PANDEMIChESKOY ZhIVOY GRIPPOZNOY VAKTsINY PODTIPA A(H7N9)
Smolonogina T.A., Donina S.A., Desheva Y.A., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):167-168
views
PDF
(Rus)
ROL' NEYTROFILOV V LPS-INDUTsIROVANNOY PRODUKTsII REGULYaTORNOGO REVMATOIDNOGO FAKTORA, KONTROLIRUYuShchEGO AUTOREAKTIVNOST'
Stolyarova E.Y., Beduleva L.V., Vakhrusheva K.M., Ramazanova A.R.
Medical academic journal. 2016;16(4):168-169
views
PDF
(Rus)
MOLEKULYaRNYE OSNOVY KROSS-REAKTIVNOSTI ANTITEL PROTIV NEYRAMINIDAZY VIRUSA GRIPPA RAZNYKh PODTIPOV
Sychev I.A., Smolonogina T.A., Kopeykin P.M., Desheva Y.A., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):169-171
views
PDF
(Rus)
ANALIZ ROSTOVYKh KhARAKTERISTIK VEKTORNYKh VAKTsIN PROTIV RESPIRATORNO-SINTsITIAL'NOGO VIRUSA
Tretyak T.S., Isakova-Sivak I.N., Koren'kov D.A., Smolonogina T.A., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):171-172
views
PDF
(Rus)
PROSTRANSTVENNOE MODELIROVANIE KhIMERNYKh MOLEKUL GEMAGGLYuTININA, SODERZhAShchIKh IMMUNOGENNYE EPITOPY STREPTOKOKKOV GRUPPY V
Fedorova E.A., Isakova-Sivak I.N., Suvorov A.N., Koren'kov D.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):172-173
views
PDF
(Rus)
FENOTIPIChESKIE KhARAKTERISTIKI VAKTsINNYKh ShTAMMOV ZhIVOY GRIPPOZNOY VAKTsINY, SODERZhAShchIKh NUKLEOPROTEIN EPIDEMIChESKOGO VIRUSA GRIPPA
Khayrusheva E.A., Isakova-Sivak I.N., Smolonogina T.A., Tretyak T.S., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):173-174
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ INTRAPERITONEAL'NOY KhIMIOTERAPII I GIPERTERMIChESKOY INTRAPERITONEAL'NOY KhIMIOPERFUZII V LEChENII RAKA YaIChNIKA
Al'vovskiy I.K., Tochil'nikov G.V., Bespalov V.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):175-176
views
PDF
(Rus)
TRIETANOLAMMONIEVAYa SOL' 1-PROPILIMIDAZOL-4,5-DIKARBONOVOY KISLOTY: OSOBENNOSTI STROENIYa I FARMAKOLOGIChESKAYa AKTIVNOST'
Brusina M.A., Nikolaev D.N., Fundamenskiy V.S., Zolotarev A.A., Potapkin A.M., Selitrenikov A.V., Zevatskiy Y.A., Ramsh S.M., Piotrovskiy L.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):176-177
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE NEFROPROTEKTORNYKh SVOYSTV AL'FA-1 KISLOGO GLIKOPROTEINA NA MODELI IShEMII-REPERFUZII POChEK
Burenkov P.V., Makarenko I.E., Makarova M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):177-178
views
PDF
(Rus)
OTsENKA PROTIVOVOSPALITEL'NOGO DEYSTVIYa KOMBINATsII EKSTRAKTOV TIM'YaNA I PLYuShchA NA MODELI OSTROGO VOSPALENIYa LEGKIKh U KRYS
Vakhromova E.A., Kryshen' K.L., Makarova M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):178-180
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE VLIYaNIYa NOVOGO TRIPEPTIDA NA KOGNITIVNYE FUNKTsII V EKSPERIMENTE NA KRYSAKh
Grigor'eva E.G., Kuptsov N.A., Limarenko V.O., Timofeev N.E., Shikhmagomedov S.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):180-181
views
PDF
(Rus)
ANALIZ EFFEKTIVNOSTI BAKTERIOFAGOVOY TERAPII ENDOGENNYKh INFEKTsIY NIZhNEGO OTDELA POLOVYKh PUTEY U KURSANTOV ZhENSKOGO POLA VYSShIKh VOENNO-OBRAZOVATEL'NYKh ORGANIZATsIY MO RF
Gurdzhieva A.Y., Shmidt A.A., Beskrovnyy S.V., Ivanov A.M., Alieva M.T.
Medical academic journal. 2016;16(4):181-182
views
PDF
(Rus)
FOTODINAMIChESKAYa TERAPIYa RADAKhLORINOM I FOTODITAZINOM NE SOPROVOZhDAETSYa APOPTOZOM LIMFOTsITOV V LIMFOUZLAKh
Dysin A.P., Rogacheva M.S., Kravtsov V.Y., Protchenkov M.A., Kuz'mina T.I., Pavelets K.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):182-183
views
PDF
(Rus)
PROTIVOVOSPALITEL'NAYa I ANTIOKSIDANTNAYa AKTIVNOST' KOMPLEKSA GLIKOZILIROVANNYKh POLIPEPTIDOV, VYDELENNYKh IZ MORSKIKh EZhEY
Katel'nikova A.E., Vorob'eva V.V., Kryshen' K.L., Makarov V.G., Shikov A.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):183-184
views
PDF
(Rus)
DLITEL'NOE VVEDENIE KRYSAM PROTAMINA SUL'FATA MENYaET RYaD GEMATOLOGIChESKIKh I BIOKhIMIChESKIKh POKAZATELEY, NO NE VLIYaET NA TOLERANTNOST' K GLYuKOZE I INSULYaRNUYu FUNKTsIYu
Kulikova A.A., Derkach K.V., Trashkov A.P., Verlov N.A., Artemenko M.R., Shpakov A.O.
Medical academic journal. 2016;16(4):185-186
views
PDF
(Rus)
MODULYaTsIYa AKTIVNOSTI ANTIBAKTERIAL'NYKh SREDSTV IN VITRO NEKOTORYMI ANTIOKSIDANTAMI
Miroshnichenko A.G., Perfil'ev V.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):186-187
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE KLOPROSTENOLA PRI ZADERZhANII ZhELTOGO TELA BEREMENNOSTI V POSLEOTEL'NYY PERIOD
Nabatova L.V., Kosyakova G.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):187-188
views
PDF
(Rus)
AKTIVNOST' SVOBODNORADIKAL'NOGO OKISLENIYa V KROVI KRYS NA FONE EKSPERIMENTAL'NOY URATNOY NEFROPATII
Perfil'ev V.Y., Zharikov A.Y., Luk'yanenko D.Y., Lysenko I.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):188-189
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE IRRATsIONAL'NYKh USTANOVOK NA UROVEN' BALLOV DEPRESSII ShKALY BEKA U PATsIENTOV S NEYROPATOLOGIEY
Kadyrova E.A., Selivanova L.V., Blinova N.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):190-190
views
PDF
(Rus)
KhRONOMETRAZhNOE I ERGONOMIChESKOE ISSLEDOVANIE RABOTY VRAChA-OSTEOPATA
Mokhov D.E., Yushmanov I.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):190-191
views
PDF
(Rus)
PSIKhOEMOTsIONAL'NYE FAKTORY, OTYaGOShchAYuShchIE TEChENIE VICh-INFEKTsII PRI OPIOIDNOY ZAVISIMOSTI
Savkin I.V., Markova E.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):191-192
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE IRRATsIONAL'NYKh USTANOVOK NA UROVEN' BALLOV TESTA DEPRESSII BEKA I USPEVAEMOST' STUDENTOV
Selivanova L.V., Kadyrova E.A., Blinova N.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):193-193
views
PDF
(Rus)
PSIKhOLOGIChESKOE VOZDEYSTVIE V KOMPLEKSNOY TERAPII BRONKhIAL'NOY ASTMY
Smyk A.V., Markova E.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):193-194
views
PDF
(Rus)
PROVEDENIE TOChNOY NORMIROVKI REZUL'TATOV PTsR V REAL'NOM VREMENI PRI RABOTE S INDUTsIROVANNYMI PLYuRIPOTENTNYMI STVOLOVYMI KLETKAMI I POLUChENNYMI IZ NIKh DIFFERENTsIROVANNYMI V NEYRAL'NOM NAPRAVLENII KLETOChNYMI LINIYaMI
Artyukhov A.S., Dashinimaev E.B., Tsvetkov V., Vorotelyak E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):195-197
views
PDF
(Rus)
OTsENKA EFFEKTIVNOSTI BIOREZORBIRUEMYKh RANEVYKh POKRYTIY PRI LEChENII SKAL'PIROVANNYKh RAN V EKSPERIMENTE
Asadulaev M.S., Stoyanovskiy R.G., Zinov'ev E.V., Komissarov I.A., Smirnova N.V., Paneyakh M.B., Titov B.A., Denisov S.D., Berdikov A.V., Karushev V.P., Shabunin A.S., Popryadukhin P.V., Kostyakov D.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):197-198
views
PDF
(Rus)
N-ATsILDOFAMINY INDUTsIRUYuT APOPTOZ V KLETOChNOY LINII PC12 ChEREZ NEKLASSIChESKIY KANNABINOIDNYY RETsEPTOR NE-SV1-NE-SV2
Ashba A.M., Akimov M.G., Gretskaya N.M., Bezuglov V.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):198-199
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE TREKhDNEVNOGO VVEDENIYa KhORIONIChESKOGO GONADOTROPINA I NIZKOMOLEKULYaRNOGO AGONISTA RETsEPTORA LYuTEINIZIRUYuShchEGO GORMONA NA EKSPRESSIYu FERMENTOV STEROIDOGENEZA I UROVEN' TESTOSTERONA U SAMTsOV KRYS
Bakhtyukov A.A., Derkach K.V., Shpakov A.O.
Medical academic journal. 2016;16(4):200-201
views
PDF
(Rus)
EMBRIONAL'NYY I FETAL'NYY GEMOGLOBINY PRI TsEREBRAL'NOY GIPOKSII U NOVOROZhDENNYKh
Bisalieva R.A., Magomedov K.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):201-202
views
PDF
(Rus)
PROTEAZY PURPUREOCILLUM LILACINUM K1 S APC-PODOBNOY AKTIVNOST'Yu DLYa ZAMESTITEL'NOY TERAPII ZABOLEVANIY SISTEMY GEMOSTAZA: OPTIMIZATsIYa USLOVIY POLUChENIYa
Bobrovskaya A.A., Osmolovskiy A.A., Kurakov A.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):202-203
views
PDF
(Rus)
GIPOKSIYa KAK FAKTOR REGULYaTsII EKSPRESSII GENOV AROA-1, AVSA1 I S3 V MAKROFAGAKh ChELOVEKA
Bogomolova A.M., Shavaa V.S., Nikitin A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):204-205
views
PDF
(Rus)
UKOROChENIE TELOMER I POVREZhDENIE DNK APOPTOTIChESKOY ENDONUKLEAZOY ENDOG PRIVODYaT K ZLOKAChESTVENNOY TRANSFORMATsII CD4+ T KLETOK ChELOVEKA
Vasina D.A., Zhdanov D.D., Orlova V.S., Sokolov N.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):205-205
views
PDF
(Rus)
ANALIZ AKTIVNOSTI UChASTNIKOV METABOLIZMA ZhELEZA, TsERULOPLAZMINA I TRANSFERRINA, V ZAVISIMOSTI OT UROVNYa GLIKIROVANNOGO GEMOGLOBINA HBA1C
Voynova I.V., Kostevich V.A., Vlasenko A.Y., Sokolov A.V., Vasil'ev V.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):206-206
views
PDF
(Rus)
STRUKTURA POSLEDSTVII SOChETANNYKh ChEREPNO-MOZGOVYKh TRAVM I OSOBENNOSTI RODORAZREShENIYa
Volynkin A.A., Vlasov P.N., Petrukhin V.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):206-207
views
PDF
(Rus)
POLUChENIE KLETOK OBONYaTEL'NOY VYSTILKI ChELOVEKA, PREDPOLAGAEMYKh DLYa ISPOL'ZOVANIYa V KLETOChNOY TERAPII POSTTRAVMATIChESKIKh KIST SPINNOGO MOZGA
Voronova A.D., Stepanova O.V., Chadin A.V., Biryukova G.K., Reshetov I.V., Chekhonin V.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):208-209
views
PDF
(Rus)
METODY OBNARUZhENIYa PLYuRIPOTENTNYKh STVOLOVYKh KLETOK V GETEROGENNYKh KLETOChNYKh SMESYaKh
Dashinimaev E.B., Artyukhov A.S., Meshcheryakova N.V., Vorotelyak E.A., Vasil'ev A.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):209-209
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE KhIMIChESKOGO SOSTAVA GOTOVYKh BLYuD NA PIShchEVOY TERMOGENEZ
Egorenkova N.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):210-211
views
PDF
(Rus)
SOChETANNOE PROTIVOMIKROBNOE DEYSTVIE ANTIMIKROBNYKh PEPTIDOV S PRIMENYaEMYMI V KLINIKE ANTIBIOTIKAMI
Zharkova M.S., Orlov D.S., Shamova O.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):211-212
views
PDF
(Rus)
MEKhANIZM RAB5-RAB7-KONVERSII V KhODE ENDOTsITOZA EFR-RETsEPTORNYKh KOMPLEKSOV
Kamentseva R.S., Kosheverova V.V., Kharchenko M.V., Kornilova E.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):212-213
views
PDF
(Rus)
OTsENKA BIOSOVMESTIMOSTI OSTEOZAMEShchAYuShchIKh MATERIALOV S MEZENKhIMNYMI STROMAL'NYMI KLETKAMI DLYa PLASTIKI DEFEKTOV PRI KOSTNOM TUBERKULEZE
Kas'yanova E.S., Aleksandrova S.A., Serdobintsev M.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):213-214
views
PDF
(Rus)
LEKARSTVENNAYa USTOYChIVOST' KLETOK OSTROGO MIELOIDNOGO LEYKOZA V MNOGOKLETOChNYKh STRUKTURAKh. ROL' TRANSKRIPTsIONNOGO FAKTORA NF-KB
Kobyakova M.I., Fadeev R.S., Solov'eva M.E., Akatov V.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):214-215
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE AUTOLOGIChNYKh MEZENKhIMNYKh STVOLOVYKh KLETOK PODKOZhNOY ZhIROVOY TKANI V EKSPERIMENTAL'NOM LEChENII BOLEZNI GIRShPRUNGA
Komissarov I.A., Smirnova N.V., Stoyanovskiy R.G., Berdikov A.V., Karushev V.P., Denisov S.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):215-216
views
PDF
(Rus)
RAZRABOTKA, SINTEZ I IZUChENIE BIOLOGIChESKOY AKTIVNOSTI PROLIN-BOGATYKh PEPTIDOV SEMEYSTVA BAKTENETsINOV
Kopeykin P.M., Luk'yanova T.A., Orlov D.S., Mil'man B.L., Artamonov A.Y., Shamova O.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):216-217
views
PDF
(Rus)
ZAVISIMOST' SUTOChNOGO RITMA VNUTRIGLAZNOGO DAVLENIYa MYShEY OT VLIYaNIYa RAZLIChNYKh PODTIPOV AL'FA-1-ADRENORETsEPTOROV
Korsakova N.V., Malyshkina T.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):218-218
views
PDF
(Rus)
POVEDENChESKIE I MRT-IZMENENIYa U BOL'NYKh S UL'TRAVYSOKIM RISKOM RAZVITIYa ShIZOFRENII V OKULOMOTORNOY PARADIGME «GO/NO GO»
Kotenev A.V., Karelin S.A., Tomyshev A., Slavutskaya M.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):219-220
views
PDF
(Rus)
IDENTIFIKATsIYa I FUNKTsIONAL'NYY ANALIZ NOVOY MUTATsII V GENE FAKTORA TRANSKRIPTsII KLF11, VYZYVAYuShchEY DIABET MODY
Krasnova T.S., Orekhova A.S., Zubkova N.A., Tyul'pakov A.N., Rubtsov P.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):220-221
views
PDF
(Rus)
ROL' NEYROKININOVOY SISTEMY I FERMENTOV MEZhKLETOChNOGO MATRIKSA V REMODELIROVANII SLIZISTOY OBOLOChKI NOSA KRYS PRI KhRONIChESKOY INTOKSIKATsII TABAChNYM DYMOM
Lepeyko Y.B., Dyuyzen I.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):221-222
views
PDF
(Rus)
SOMATIChESKIE KLETKI NEONATAL'NOY GONADY MYShI SOKhRANYaYuT SPOSOBNOST' K OBRAZOVANIYu SEMENNYKh KANAL'TsEV POSLE KRATKOVREMENNOGO KUL'TIVIROVANIYa
Malolina E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):222-223
views
PDF
(Rus)
ROL' D1-RETsEPTOROV DOFAMINA V REGULYaTsII EKSPRESSII POMK V ARKUTNOM YaDRE GIPOTALAMUSA
Mikhrina A.L., Mikhaylova E.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):223-224
views
PDF
(Rus)
INGIBIROVANIE BIOSINTEZA KhOLESTERINA KAK TARGETNAYa TERAPIYa PRI SHH-OPOSREDOVANNYKh ONKOLOGIChESKIKh ZABOLEVANIYaKh
Muradimova R.E., Abramova Z.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):224-225
views
PDF
(Rus)
OTsENKA VLIYaNIYa SUL'FAKRILATA I SPIRTA ETILOVOGO NA FUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE NEYTROFILOV PRI FORMIROVANII NEPARAZITARNOY KISTY PEChENI
Mufazalova L.F., Mufazalova N.A., Maron A.D., Batrakova K.V., Shevchuk V.A., Sultanova A.Z.
Medical academic journal. 2016;16(4):225-226
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE SUTOChNYKh BIORITMOV NA GENETIChESKIY GOMEOSTAZ ShKOL'NIKOV
Nechaeva M.S., Tokareva E.S., Arkhipenko P.P., Bulgakova Y.V., Dorokhov E.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):226-227
views
PDF
(Rus)
OTsENKA TsITOTOKSIChNOSTI BAKTERIAL'NOY TsELLYuLOZY, SINTEZIRUEMOY ShTAMMOM GLUCONACETOBACTER HANSENII
Petrukhin I.Y., Demchenko A.G., Kashirin V.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):227-228
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE METABOLIChESKOGO SINDROMA NA TEChENIE KhRONIChESKOY VENOZNOY NEDOSTATOChNOSTI V SISTEME NIZhNEY POLOY VENY
Pikhanova Z.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):228-229
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI VOSPALITEL'NOGO PROTsESSA V TKANYaKh GLAZNOY POVERKhNOSTI U KROLIKOV PORODY ShINShILLA S MODEL'Yu SINDROMA «SUKhOGO GLAZA»
Popov V.Y., Brzheskiy V.V., Kalinina N.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):229-230
views
PDF
(Rus)
DIAGNOSTIKA BRUKSIZMA S PRIMENENIEM PROGRAMMY «OSTEOVIZOR»
Rubnikovich S.P., Baradina I.N., Borodin D.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):230-231
views
PDF
(Rus)
DIFFERENTsIAL'NAYa EKSPRESSIYa GENOV U PATsIENTOV MUZhSKOGO I ZhENSKOGO POLA PRI MIOKARDITE
Runov A.L., Kurchakova E.V., Moiseeva O.M., Mitrofanova L.B., Vonskiy M.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):232-233
views
PDF
(Rus)
VZAIMODEYSTVIE TsERULOPLAZMINA S KOMPLEKSOM LAKTOFERRINA I OLEINOVOY KISLOTY
Sokolov A.V., Vlasenko A.Y., Kostevich V.A., Starikova E.A., Zakharova E.T., Vasil'ev V.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):233-234
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa OTsENKA PSIKhOLOGIChESKIKh OSOBENNOSTEY BEREMENNYKh I NEBEREMENNYKh ZhENShchIN S IDIOPATIChESKOY ZhELUDOChKOVOY ARITMIEY
Sopilova E.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):234-234
views
PDF
(Rus)
KONSTRUIROVANIE ShTAMMA STREPTOKOKKA, MUTANTNOGO PO GENU M-BELKA
Suvorova M.A., Tsapieva A.N., Duplik N.V., Kramskaya T.A., Grabovskaya K.B., Kiseleva E.P., Chereshnev V.A., Suvorov A.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):235-236
views
PDF
(Rus)
IMMUNNYY OTVET PROTIV NATIVNYKh LIPOPROTEINOV VYZYVAET U KRYS WISTAR ATEROSKLEROTIChESKIE IZMENENIYa AORTY I VISTsERAL'NOE OZhIRENIE
Suntsova D.N., Fomina K.V., Beduleva L.V., Konoryukova A.A., Kuzina M.A., Sidorov A.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):236-237
views
PDF
(Rus)
KORREKTsIYa GIPOTALAMIChESKOY ADENILATTsIKLAZNOY SIGNAL'NOY SISTEMY U KRYS S DIABETOM 2-GO TIPA S POMOShch'Yu INTRANAZAL'NO VVODIMYKh INSULINA I SEROTONINA
Sukhov I.B., Derkach K.V., Chistyakova O.V., Bondareva V.M., Shpakov A.O.
Medical academic journal. 2016;16(4):237-238
views
PDF
(Rus)
EFFEKTY SOMATOTROPINA NA PROSPEKTIVNYE POTENTsII K RAZVITIYu IN VITRO OOTsITOV BOS TAURUS V ZAVISIMOSTI OT IKh FUNKTsIONAL'NOGO STATUSA
Tatarskaya D.N., Kuz'mina T.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):238-239
views
PDF
(Rus)
EKSPERIMENTAL'NOE IZUChENIE VLIYaNIYa SEROTONINOVOI SIGNALIZATsII NA POVEDENChESKUYu ASIMMETRIYu AMFIBIY
Trulev A.S., Ermakov A.S., Malashichev E.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):239-240
views
PDF
(Rus)
VZAIMODEYSTVIE ANTIMIKROBNYKh PEPTIDOV S BELKOM KOMPLEMENTA C1Q
Umnyakova E.S., Leonova T.S., Berlov M.N., Kokryakov V.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):241-242
views
PDF
(Rus)
ZhIVOY EKVIVALENT KOZhI STIMULIRUET REGENERATsIYu POLNOSLOYNYKh KOZhNYKh RAN
Chermnykh E.S., Kiseleva E.V., Rogovaya O.S., Vorotelyak E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):242-243
views
PDF
(Rus)
POVREZhDAYuShchIE VOZDEYSTVIYa U NOVOROZhDENNYKh VYZYVAYuT POVEDENChESKIE NARUShENIYa U VZROSLYKh SAMTsOV KRYS
Sharova A.S., Protasova A.V., Butkevich I.P., Mikhaylenko V.A., Shimaraeva T.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):243-244
views
PDF
(Rus)
FIBROBLASTY KOZhI ZARODYShEY I IKh UChASTIE V REGENERATsII KOZhNYKh RAN I SKELETNYKh MYShTs
Sheveleva O.N., Ramazanova S.G., Payushina O.V., Butorina N.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):244-245
views
PDF
(Rus)
VZAIMOSVYaZ' MEZhDU FIZIKO-KhIMIChESKIMI KhARAKTERISTIKAMI I BIOLOGIChESKOY AKTIVNOST'Yu ATsILIROVANNYKh ANALOGOV PEPTIDA 562-572 RETsEPTORA LYuTEINIZIRUYuShchEGO GORMONA
Shpakova E.A., Sorokoumov V.N., Akent'ev A.V., Derkach K.V., Shpakov A.O.
Medical academic journal. 2016;16(4):245-246
views
PDF
(Rus)
STIMULYaTsIYa S-KONTsEVYMI FRAGMENTAMI S-PEPTIDA AKTIVNOSTI GETEROTRIMERNYKh G-BELKOV, SUBSTRATOV KOKLYuShNOGO TOKSINA
Shpakova E.A., Derkach K.V., Sorokoumov V.N., Shpakov A.O.
Medical academic journal. 2016;16(4):246-247
views
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies