Open Access Open Access  Restricted Access Access granted  Restricted Access Subscription or Fee Access

Vol 16, No 4 (2016)

Articles

VOZRASTNAYa DINAMIKA POKAZATELEY SOMATOSENSORNYKh VYZVANNYKh POTENTsIALOV U ZDOROVYKh DETEY

Aksenova A.I., Voytenkov V.B., Klimkin A.V., Skripchenko N.V., Gerasimov A.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):11-11
pages 11-11 views
pages 12-12 views
pages 13-14 views
pages 14-15 views

OTsENKA VARIABEL'NOSTI SERDEChNOGO RITMA STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA

Berdiev R.M., Kiryushin V.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):15-16
pages 15-16 views
pages 16-17 views
pages 17-18 views

ANTROPOMETRIChESKIE POKAZATELI PATsIENTOV ChEREZ 4-8 LET POSLE BARIATRIChESKIKh OPERATIVNYKh VMEShATEL'STV

Vasil'ev E.V., Vologzhanin D.A., Gladyshev D.V., Il'inskiy N.S., Salukhov V.V., Slesareva E.G., Fishman M.B., Shcherbak S.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):18-19
pages 18-19 views

NARUShENIYa SNA I KAChESTVO ZhIZNI V OTDALENNOM PERIODE U PATsIENTOV, PERENESShIKh BARIATRIChESKIE OPERATIVNYE VMEShATEL'STVA

Vasil'ev E.V., Vologzhanin D.A., Gladyshev D.V., Il'inskiy N.S., Salukhov V.V., Slesareva E.G., Fishman M.B., Shcherbak S.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):20-21
pages 20-21 views

NOVYY NEINVAZIVNYY METOD POVYShENIYa PRONITsAEMOSTI GEMATO-ENTsEFALIChESKOGO BAR'ERA S POMOShch'Yu ZVUKA

Gekalyuk A.S., Ulanova M.V., Razubaeva V.I., Fedorova V.A., Shirokov A.A., Semyachkina-Glushkovskaya O.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):21-21
pages 21-21 views

EKSPERIMENTAL'NOE MODELIROVANIE OSLOZhNENIY SAKhARNOGO DIABETA: DIABETIChESKAYa STOPA

Goryacheva M.A., Kovaleva M.A., Gushchin Y.A., Makarova M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):22-22
pages 22-22 views

OTsENKA EFFEKTIVNOSTI PREPARATOV KOFERMENTA Q10 V USLOVIYaKh EKSPERIMENTAL'NOY IShEMII-REPERFUZII MIOKARDA KRYS

Kalatanova A.V., Makarenko I.E., Gushchin Y.A., Faustova N.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):23-24
pages 23-24 views

VLIYaNIE LIPOPOLISAKhARIDA NA VENTILYaTORNYY OTVET PRI GIPERKAPNII

Klinnikova A.A., Danilova G.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):24-24
pages 24-24 views

MONOAMINY V GIPPOKAMPE, GIPOTALAMUSE I STRIATUME KRYS PRI METABOLIChESKOM I PSIKhOGENNOM STRESSE

Kritskaya D.V., Karpenko M.N., Tsikunov S.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):25-26
pages 25-26 views

OTsENKA VOZMOZhNOSTI ISPOL'ZOVANIYa NANOVOLOKONNYKh BIOIMPLANTOV NA OSNOVE POLIGIDROKSIBUTIRATA DLYa FUNKTsIONAL'NOGO VOSSTANOVLENIYa AKhILLOVA SUKhOZhILIYa

Kuz'min M.V., Fadeeva I.S., Gorbachev D.P., Abbasov T.A., Senotov A.S., Fadeev R.S., Fesenko N.I., Ol'khov A.A., Gur'ev V.V., Akatov V.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):26-27
pages 26-27 views

RISK RAZVITIYa TROMBOTIChESKIKh OSLOZhNENIY PRI DEYSTVII GIPOTERMII U KRYS

Lycheva N.A., Shakhmatov I.I., Sedov A.V., Kovaleva I.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):27-28
pages 27-28 views

SOSTOYaNIE METABOLIZMA NO V KROVI DETEY S PATOLOGIEY GASTROENTEROLOGIChESKOGO PROFILYa

Martusevich A.K., Kireeva K.V., Shumilova O.V., Fedulova E.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):28-29
pages 28-29 views
pages 29-31 views

POKAZATELI OKISLITEL'NOGO STRESSA U PATsIENTOV S ESSENTsIAL'NYM TREMOROM

Muruzheva Z.M., Skomorokhova E.A., Karpenko M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):31-32
pages 31-32 views

PRIZNAKI NEYROVOSPALENIYa U KRYS S MARGANTsEVOY TOKSIChESKOY ENTsEFALOPATIEY

Oblamskaya I.S., Pestereva N.S., Skomarokhova E.A., Karpenko M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):32-33
pages 32-33 views

OREKSIN A V NEYRONAKh GIPOTALAMUSA KRYS PRI VVEDENII ANTIGENOV RAZLIChNOY PRIRODY

Pugach V.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):33-34
pages 33-34 views

RAZRABOTKA OSTEOPLASTIChESKIKh MATERIALOV S VYSOKIM POTENTsIALOM BIOINTEGRATsII DLYa USKORENNOY REGENERATsII KOSTNOY TKANI

Senotov A.S., Fadeeva I.S., Kirsanova P.O., Fadeev R.S., Prosvirin A.A., Fesenko N.I., Lekishvili M.V., Akatov V.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):35-36
pages 35-36 views

GIDRODINAMIChESKIE OSOBENNOSTI POTOKA V MODELI SIGMOVIDNOGO SINUSA ChELOVEKA

Tulupov A.A., Gorev V.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):36-37
pages 36-37 views

LATENTNYY PERIOD SAKKADY I ANTISAKKADY V EKSPERIMENTAL'NOY PARADIGME «GO/NO GO DELAY»

Fedotova A.A., Churikova M.A., Slavutskaya M.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):37-38
pages 37-38 views

VNIMANIE: NEYROPSIKhOLOGIChESKIE I NEYROFIZIOLOGIChESKIE PATTERNY

Khazipova F.A., Nizamutdinov S.I., Rashitov L.Z.
Medical academic journal. 2016;16(4):38-39
pages 38-39 views

KhRONIChESKOE POVYShENIE UROVNYa INTERLEYKINA-1β V RANNIY POSTNATAL'NYY PERIOD PRIVODIT K OTDALENNYM NARUShENIYaM RABOChEY PAMYaTI KRYS

Shvarts A.P., Rotov A.Y., Chuprina O.I., Trofimov A.N., Ishchenko A.M., Zubareva O.E., Klimenko V.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):39-40
pages 39-40 views
pages 40-41 views

GEPATOSPETsIFIChESKIE ZAShchITNYE MEKhANIZMY OT FTORISTOY INTOKSIKATsII ORGANIZMA (EKSPERIMENTAL'NOE ISSLEDOVANIE)

Yadykina T.K., Mikhaylova N.N., Zhukova A.G., Gorokhova L.G., Bugaeva M.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):41-42
pages 41-42 views

MEZhVIDOVYE OSOBENNOSTI AKTIVNOSTI SUKTsINATDEGIDROGENAZY MITOKhONDRIY PEChENI MLEKOPITAYuShchIKh DO I POSLE VOZDEYSTVIYa PROIZVODNYKh 1,3,4-TIADIAZINA V USLOVIYaKh IN VITRO

Alisultanova N.Z., Vakhnina N.A., Shadrina V.D., Boyko E.R., Sidorova L.P., Chupakhin O.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):43-44
pages 43-44 views

EKSPRESSIYa FAKTOROV TRANSKRIPTsII SEMEYSTVA Vsx V KhODE RETINOGENEZA U KUR

Andreychenko I.N., Zinov'eva R.D.
Medical academic journal. 2016;16(4):44-45
pages 44-45 views

STEKhIOMETRIYa VZAIMODEYSTVIYa KONGO KRASNOGO S FIBRILLAMI MODEL'NYKh AMILOIDOGENNYKh BELKOV

Antimonova O.I., Polyakov D.S., Grudinina N.A., Shavlovskiy M.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):45-46
pages 45-46 views
pages 46-47 views
pages 47-48 views

SODERZhANIE METABOLITOV OKSIDA AZOTA U NOSITELEY RAZNYKh ALLELEY I GENOTIPOV PO POLIMORFNYM MARKERAM GENA NOS2

Balan O.V., Topchieva L.V., Malysheva I.E., Korneva V.A., Pankratova K.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):48-49
pages 48-49 views
pages 50-51 views
pages 51-52 views

VNUTRIKLETOChNAYa LOKALIZATsIYa ENDONUKLEAZY ENDOG I KATALITIChESKOY SUB\"EDINITsY TELOMERAZY V NORME I PRI APOPTOZE

Zhdanov D.D., Vasina D.A., Orlova V.S., Pokrovskaya M.V., Aleksandrova S.S., Sokolov N.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):52-53
pages 52-53 views
pages 53-54 views

ANTIOKSIDANTNYE I TsITOPROTEKTORNYE SVOYSTVA RYaDA ANALOGOV ESTROGENOV IN VITRO

Zorina I.I., Galkina O.V., Eshchenko N.D.
Medical academic journal. 2016;16(4):54-55
pages 54-55 views

EKTOPIChESKIY SINTEZ TsERULOPLAZMINA, TsIRKULIRUYuShchEGO V KROVOTOKE KRYS S KhRONIChESKIM DEFITsITOM PEChENOChNOGO KhOLO-TsERULOPLAZMINA

Il'icheva E.Y., Kanash L.A., Rozhkova N.A., Timirova Z.R.
Medical academic journal. 2016;16(4):56-57
pages 56-57 views

METOD OTsENKI SIL ADGEZII V SISTEME «MODEL' PROKARIOTsITA - EUKARIOTsIT» S ISPOL'ZOVANIEM OPTIChESKOY LOVUShKI

Konyshev I.V., Kononenko V.L., Byvalov A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):57-58
pages 57-58 views

VZAIMODEYSTVIE FAKTORA, INGIBIRUYuShchEGO MIGRATsIYu MAKROFAGOV, S TsERULOPLAZMINOM: ROL' LABIL'NYKh IONOV MEDI

Kostevich V.A., Sokolov A.V., Grudinina N.A., Zakharova E.T., Vasil'ev V.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):58-59
pages 58-59 views

ROL' POLIMORFIZMA RS4537545 (C>T) GENA IL6R V RAZVITII NEALKOGOL'NOGO STEATOGEPATITA

Kurbatova I.V., Dudanova O.P., Topchieva L.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):59-61
pages 59-61 views

VOZRASTNAYa VARIABEL'NOST' KRISTALLOGENNYKh SVOYSTV BIOLOGIChESKIKh ZhIDKOSTEY DETEY

Martusevich A.K., Kozlova L.M., Prudnikova Z.I., Kovaleva L.K.
Medical academic journal. 2016;16(4):61-62
pages 61-62 views

KhLORPROMAZIN VYZYVAET SA2+ - OTVETY V MAKROFAGAKh

Naumova A.A., Krutetskaya Z.I., Milenina L.S., Krutetskaya N.I., Butov S.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):62-63
pages 62-63 views

KOVALENTNAYa MODIFIKATsIYa BIOTINOM SMYSLOVOY TsEPI PLAZMIDY DLYa TRANSFEKTsII IN VIVO

Polyakov D.S., Khodova A.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):63-64
pages 63-64 views

AKTIVNOST' GLYuKOTsEREBROZIDAZY U PATsIENTOV S BOLEZN'Yu PARKINSONA, ASSOTsIIROVANNOY S MUTATsIYaMI V GENE GBA

Senkevich K.A., Emel'yanov A.K., Nikolaev M.A., Kopytova A.E., Semikova I.D., Beletskaya M.V., Baydakova G.V., Milyukhina I.V., Timofeeva A.A., Yakimovskiy A.F., Zakharova E.Y., Pchelina S.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):65-66
pages 65-66 views

LOKALIZATsIYa ANTIGENNYKh DETERMINANT DLYa REGULYaTORNOGO REVMATOIDNOGO FAKTORA, PODAVLYaYuShchEGO AUTOIMMUNNYE REAKTsII, NA FC FRAGMENTAKh IGG ChELOVEKA

Sidorov A.Y., Irina M.P., Klyueva E.N., Terent'ev A.S., Men'shikov I.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):66-67
pages 66-67 views
pages 67-68 views

VLIYaNIE (22R,23R)-22,23-DIGIDROKSI-5L-KhOLEST-2-EN-6-ONA NA ER/TsIKLIN D1 MOLEKULYaRNYY PUT' V KLETKAKh RAKA MOLOChNOY ZhELEZY MCF-7

Yanova T.I., Ermolovich Y.V., Mekhtiev A.R., Timoshenko O.S., Fedyushkina I.V., Andreeva O.E., Shcherbakov A.M., Veselovskiy A.V., Zhabinskiy V.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):68-69
pages 68-69 views
pages 70-71 views

MORFOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI PEChENI PRI VOZDEYSTVII VODORASTVORIMOGO SOEDINENIYa KREMNIYa

Grigor'eva E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):71-72
pages 71-72 views

VOZRASTNYE IZMENENIYa POPULYaTsII TUChNYKh KLETOK TIMUSA MYShI

Gusel'nikova V.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):72-73
pages 72-73 views
pages 73-74 views

KOMPENSATORNYE PROTsESSY V POChKE, OSTAVShEYSYa POSLE ODNOSTORONNEY NEFREKTOMII, PRI VVEDENII V ORGANIZM KONTsENTRATA POLIFENOLOV VINOGRADA

Lyashchenko O.I., Zhukova A.A., Smirnova S.N., Dzhapesh E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):74-75
pages 74-75 views
pages 75-76 views
pages 76-77 views
pages 77-78 views

EC-KLETKI EPITELIYa SLIZISTOY OBOLOChKI OBODOChNOY KIShKI PRI GOLODANII I RATsIONE S IZBYTKOM ZhIROV

Churkova M.L., Ivanova O.V., Kostyukevich S.V., Makarenko I.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):78-79
pages 78-79 views

INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa U PATsIENTOV S ONKOGEMATOLOGIChESKIMI ZABOLEVANIYaMI

Baybulatova A.F., Bakirov B.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):80-81
pages 80-81 views

ANTIBIOTIKOREZISTENTNOST' VOZBUDITELEY GNOYNO-VOSPALITEL'NYKh OSLOZhNENIY U ONKOLOGIChESKIKh BOL'NYKh

Bomboeva D.S., Ivanova O.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):81-81
pages 81-81 views
pages 82-83 views

VYYaVLENIE KhITINOLITIChESKIKh FERMENTOV VIBRIO CHOLERAE O1 I O139 V SUBSTRATNOM ELEKTROFOREZE

Kozlov S.N., Markov E.Y., Urbanovich L.Y., Gol'dapel' E.G., Mironova L.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):83-84
pages 83-84 views

VYYaVLENIE NUKLEAZ I LETsITINAZ KhOLERNYKh VIBRIONOV METODOM SUBSTRATNOGO ELEKTROFOREZA

Kozlov S.N., Markov E.Y., Urbanovich L.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):85-86
pages 85-86 views

METOD OPREDELENIYa BIOPLENKI NA OSNOVE FLUORESTsENTsII I IZUChENIE RAZRUShENIYa MATRIKSA BIOPLENKI PARODONTAL'NOGO KARMANA

Kolchanova N.E., Okulich V.K., Shilin V.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):86-87
pages 86-87 views
pages 87-88 views

VLIYaNIE NIZKOINTENSIVNOGO LAZERNOGO IZLUChENIYa NA ROST ShTAMMOV ZOLOTISTOGO STAFILOKOKKA

Nikolaeva N.A., Brill' G.E., Egorova A.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):89-90
pages 89-90 views

ISSLEDOVANIE VLIYaNIYa LBP NA AKTIVATsIYu KLETOK KROVI LIPOPOLISAKhARIDAMI RAZNOY STRUKTURY

Radzyukevich Y.V., Serov D.A., Prokhorenko I.R.
Medical academic journal. 2016;16(4):90-91
pages 90-91 views
pages 91-92 views
pages 92-94 views

ChASTOTA RASPROSTRANENIYa ANTIBIOTIKOREZISTENTNYKh ShTAMMOV SREDI MIKROORGANIZMOV, VYDELENNYKh OT BOL'NYKh SEPSISOM

Chetvernina E.A., Abramovskikh O.S., Savochkina A.Y., Toropova L.R., Molchanova I.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):94-95
pages 94-95 views

FAKTORY ROSTA FIBROBLASTOV 1 I 2 TIPA V SYVOROTKE KROVI PRI ZLOKAChESTVENNYKh OPUKhOLYaKh KOSTEY

Alferov A.A., Ten E.A., Babkin S.S., Batyrev A.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):96-97
pages 96-97 views

OSOBENNOSTI NARUShENII LIPIDNOGO SPEKTRA KROVI PRI PSORIAZE I PSORIATIChESKOM ARTRITE

Barilo A.A., Smirnova S.V., Smol'nikova M.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):97-98
pages 97-98 views

GENODIAGNOSTIKA LIKhORADKI ZAPADNOGO NILA I GENOTIPIROVANIE VOZBUDITELYa V 2015 GODU

Baturin A.A., Tkachenko G.A., Ledeneva M.L., Lemasova L.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):99-100
pages 99-100 views

SOSTOYaNIE PROTsESSOV LIPOPEROKSIDATsII V SLYuNE PRI RAKE LEGKOGO

Bel'skaya L.V., Kosenok V.K.
Medical academic journal. 2016;16(4):100-101
pages 100-101 views

UROVEN' MOLEKUL SREDNEY MASSY V SLYuNE PRI ONKOPATOLOGII

Bel'skaya L.V., Kosenok V.K.
Medical academic journal. 2016;16(4):101-103
pages 101-103 views

SUBPOPULYaTsIONNYY SOSTAV LIMFOTsITOV PRI RAZLIChNYKh TIPAKh GLOMERULONEFRITOV U DETEY

Dement'eva E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):103-104
pages 103-104 views

SISTEMA INSULINOPODOBNYKh FAKTOROV ROSTA PRI NOVOOBRAZOVANIYaKh YaIChNIKOV

Isaeva E.R., Kushlinskiy D.N., Mishkov S.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):104-105
pages 104-105 views

SUBPOPULYaTsII TsIRKULIRUYuShchIKh CD4+CD25hi I CD4+CD25hiCD127low/- TREG- LIMFOTsITOV PRI REVMATOIDNOM ARTRITE

Kravchenko P.N., Churov A.V., Oleynik E.K., Zhulay G.A., Oleynik V.M., Barysheva O.Y., Marusenko I.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):105-106
pages 105-106 views

METOD MASS-SPEKTROMETRIChESKOY EKSPRESS-DIAGNOSTIKI PO SOSTAVU VYDYKhAEMOGO VOZDUKhA

Kuz'min A.G., Tkachenko E.I., Oreshko L.S., Titov Y.A., Balabanov A.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):106-107
pages 106-107 views

KRISTALLOSKOPIChESKIY MONITORING EFFEKTIVNOSTI METABOLIChESKOY REABILITATsII, OSUShchESTVLYaEMOY S PRIMENENIEM AKTIVNYKh FORM KISLORODA I AZOTA

Martusevich A.K., Razumovskiy A.V., Kovaleva L.K., Martusevich A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):107-108
pages 107-108 views

PROANGIOGENNYE FAKTORY V SYVOROTKE KROVI I OPUKhOLI BOL'NYKh RAKOM POChKI

Mushtenko V.V., Glybin P.V., Kolpakov A.V., Morozov A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):108-109
pages 108-109 views

INSULINOPODOBNYE FAKTORY ROSTA (IFR) I IFR-SVYaZYVAYuShchIE BELKI U BOL'NYKh KOLOREKTAL'NYM RAKOM

Nikolaev A.A., Korotkova E.A., Kostyleva O.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):109-110
pages 109-110 views

TRANSKRIPTsIONNYE FAKTORY SNAI1, SNAI2, NF-κB I REGULYaTORY ANGIOGENEZA PRI RAKE MOLOChNOY ZhELEZY

Ovsiy O.G., Shcherbakov A.M., Alekseeva E.I., Ovchinnikova L.K.
Medical academic journal. 2016;16(4):111-112
pages 111-112 views

SRAVNITEL'NYY ANALIZ EFFEKTIVNOSTI ANTITEL PTITs I MLEKOPITAYuShchIKh V SENDVICh-METODE TESTIROVANIYa HBS-ANTIGENA

Pechelyul'ko A.A., Tarakanova Y.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):112-112
pages 112-112 views

RAZLIChNYE PARY MONOKLONAL'NYKh ANTITEL VYYaVLYaYuT RAZNOE SODERZhANIE RASTVORIMOGO ENDOGLINA V PLAZME KROVI ChELOVEKA

Smirnov I.V., Gryazeva I.V., Samoylovich M.P., Terekhina L.A., Krutetskaya I.Y., Shashkova O.A., Klimovich V.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):113-114
pages 113-114 views

VLIYaNIE pH BUFERA NA ADSORBTsIYu MONOKLONAL'NYKh ANTITEL V TVERDOFAZNOM IFA

Tarakanova Y.N., Pechelyul'ko A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):114-115
pages 114-115 views

SISTEMA INSULINOPODOBNOGO FAKTORA ROSTA V OTsENKE PROGNOZA VYZhIVAEMOSTI BOL'NYKh OPUKhOLYaMI KOSTEY

Timofeev Y.S., Bondarev A.V., Shchupak M.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):115-116
pages 115-116 views

LABORATORNYE METODY OPREDELENIYa EFFEKTIVNOSTI DRENIROVANIYa POChKI U BOL'NYKh MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu S OBSTRUKTIVNYMI UROPATIYaMI

Khot'ko A.I., Zakharova N.B., Khot'ko D.N., Popykhova E.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):116-117
pages 116-117 views

VLIYaNIE SPOSOBA PROBOPODGOTOVKI NA REZUL'TAT OPREDELENIYa AKTIVNOSTI NEKOTORYKh FERMENTOV V KROVI

Cheremisina K.A., Babin K.S., Pakhomova A.A., Stepanova E.G., Yakovleva G.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):117-118
pages 117-118 views

SRAVNITEL'NYY ANALIZ SODERZhANIYa MATRIKSNYKh METALLOPROTEINAZ I IKh TKANEVOGO INGIBITORA 1 TIPA V SYVOROTKE KROVI BOL'NYKh OPUKhOLYaMI KOSTEY

Chernomaz I.S., Babkina I.V., Bondarev A.V., Kuznetsov I.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):119-120
pages 119-120 views

KhROMOGRANIN A V DIAGNOSTIKE NEYROENDOKRINNYKh OPUKhOLEY ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA

Churikova T.K., Toms M.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):120-121
pages 120-121 views

SEKRETsIYa MATRIKSNYKh METALLOPROTEINAZ MMR-9 KLETKAMI ENDOMETRIYa

Volgina N.E., Sadekova A.A., Shchipitsyna V.S., Krasnyy A.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):122-123
pages 122-123 views

POLIMORFIZM GENOV NEKOTORYKh TsITOKINOV PRI PROGRESSIRUYuShchEM MASSIVNOM FIBROZE RABOTNIKOV UGOL'NYKh ShAKhT

Volobaev V.P., Kalyuzhnaya E.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):123-124
pages 123-124 views

ISSLEDOVANIE EKSPRESSII GENOV-REGULYaTOROV GIALURONANA V KLONAL'NYKh KLETOChNYKh KUL'TURAKh OPUKhOLI GEPATOTsELLYuLYaRNOY KARTsINOMY

Dashenkova N.O., Tsitrina A.A., Mikaelyan A.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):124-125
pages 124-125 views
pages 126-126 views

NEYROVIZUALIZATsIONNYE OSOBENNOSTI DEPRESSIVNYKh RASSTROYSTV U BOL'NYKh EPILEPSIEY

Kapustina T.V., Savintseva Z.I., Ivanov M.V., Lipatova L.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):127-128
pages 127-128 views

EKSPRESSIYa GENOV PROVOSPALITEL'NYKh TsITOKINOV V KLETKAKh MOZGA KRYS POSLE LITIY-PILOKARPINOVYKh SUDOROG ZAVISIT OT IKh DLITEL'NOSTI

Kovalenko A.A., Kalemenev S.V., Shvarts A.P., Zubareva O.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):128-129
pages 128-129 views

FUNKTsIONAL'NAYa KhARAKTERISTIKA MUTATsIY, VYZYVAYuShchIKh NARUShENIYa STEROIDOGENEZA I POLOVOGO RAZVITIYa, V GENAKh YaDERNYKh RETsEPTOROV NR0B1 I NR5A1

Orekhova A.S., Kalinchenko N.Y., Tyul'pakov A.N., Rubtsov P.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):129-130
pages 129-130 views

M-KAL'PAIN KAK VNEKLETOChNAYa PROTEAZA

Pestereva N.S., Oblamskaya I.S., Karpenko M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):131-132
pages 131-132 views
pages 132-133 views

TsITOKINOVYY PROFIL' U BOL'NYKh EPILEPSIEY I ASSOTsIIROVANNYMI NEPSIKhOTIChESKIMI PSIKhIChESKIMI RASSTROYSTVAMI

Sivakova N.A., Lipatova L.V., Kotsyubinskiy A.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):133-134
pages 133-134 views

UL'TRASTRUKTURNYE IZMENENIYa KOMPONENTOV FUNKTsIONAL'NOGO ELEMENTA IShEMIZIROVANNOGO MIOKARDA

Smirnov V.P., Panysheva I.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):134-135
pages 134-135 views

RAZLIChIYa LOKALIZATsII FORM AL'FA-SINUKLEINA V PERIFERIChESKOY NERVNOY SISTEME KRYSY

Sobolev V.B., Sal'nikova O.V., Voronkov D.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):135-136
pages 135-136 views

REAKTIVNYE IZMENENIYa NEYRONOV MEDIAL'NOGO ARKUATNOGO YaDRA GIPOTALAMUSA PRI GIPOGONADIZME U SAMTsOV KRYS

Fedorov A.V., Yukhlina Y.N., Droblenkov A.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):136-137
pages 136-137 views
pages 137-138 views

VLIYaNIE BISFENOLA A NA RAZVITIE ZARODYShEY MYShEY V DVUKh POKOLENIYaKh

Chan V.C., Noniashvili E.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):139-140
pages 139-140 views

EPIGENETIChESKIE MEKhANIZMY GIPOKSIChESKOY TOLERANTNOSTI MOZGA: ROL' METILIROVANIYa DNK I GISTONA H3

Churilova A.V., Samoylov M.O.
Medical academic journal. 2016;16(4):140-141
pages 140-141 views
pages 142-143 views
pages 143-144 views
pages 144-145 views

VYYaVLENIE IGM-ANTITEL K PARVOVIRUSU V19 U BOL'NYKh S EKZANTEMNYMI ZABOLEVANIYaMI NA TERRITORIYaKh SEVERO-ZAPADNOGO FEDERAL'NOGO OKRUGA

Antipova A.Y., Lavrent'eva I.N., Bichurina M.A., Sukhobaevskaya L.P., Khamitova I.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):145-146
pages 145-146 views

OTsENKA INTEGRAL'NYKh POKAZATELEY ENDOGENNOY INTOKSIKATsII I FAGOTsITARNOY AKTIVNOSTI LEYKOTsITOV PERIFERIChESKOY KROVI PATsIENTOV S INFEKTsIONNYM ENDOKARDITOM

Badykov I.I., Shestakova A.V., Godovalov A.P., Kadyraliev B.K.
Medical academic journal. 2016;16(4):146-147
pages 146-147 views

ISSLEDOVANIE PROTEKTIVNOY AKTIVNOSTI KANDIDATNOY VAKTsINY PROTIV ROTAVIRUSNOY INFEKTsII NA OSNOVE REKOMBINANTNOGO BELKA FLICVP6VP8

Bogomolova E.G., Fedorova E.A., Dukhovlinov I.V., Simbirtsev A.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):147-148
pages 147-148 views

IMMUNIZATsIYa DOMAShNIKh UTOK ZhIVYM NEPATOGENNYM VIRUSOM GRIPPA H5N3 PREDOTVRAShchAET TsIRKULYaTsIYu VYSOKOPATOGENNOGO VIRUSA H5N1

Boravleva E.Y., Gordeychuk I.V., Lunitsyn A.V., Gambaryan A.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):148-149
pages 148-149 views

REPRODUKTsIYa VIRUSA GRIPPA A(H1N1)PDM09 V RAZLIChNYKh KLETOChNYKh SISTEMAKh

Vasil'eva A.D., Danilenko D.M., Konovalova N.I., Petrova P.A., Eropkin M.Y., Zheltukhina A.I., Kornilova E.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):150-150
pages 150-150 views

ENDOGENNYY MELATONIN V REGULYaTsII DIFFERENTsIROVKI Th17 PRI BEREMENNOSTI

Glebezdina N.S., Nekrasova I.V., Olina A.A., Kuklina E.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):150-151
pages 150-151 views

VLIYaNIE ARGININDEIMINAZY STREPTOCOCCUS PYOGENES NA BAKTERITsIDNUYu AKTIVNOST' MAKROFAGOV

Golovin A.S., Starikova E.A., Freydlin I.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):152-152
pages 152-152 views

ANALIZ ChASTOT MUTATsII V GENOME VICh-1 SUBTIPA A V OBLASTYaKh, SODERZhAShchIKh EFFEKTIVNYE MIShENI RNK-INTERFERENTsII

Gorbacheva M.A., Alembekov I.R., Fedoseeva D.M., Sosin D.V., Kretova O.V., Churikov N.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):153-154
pages 153-154 views

ANTIGENNYE I GENETIChESKIE SVOYSTVA VIRUSOV GRIPPA V, TsIRKULIROVAVShIKh V ROSSII V PERIOD S 2014 PO 2016 gg.

Zheltukhina A.I., Fadeev A.V., Komissarov A.B., Lobova T.G., Danilenko D.M., Petrova P.A., Konovalova N.I., Vasil'eva A.D., Eropkin M.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):154-155
pages 154-155 views

VLIYaNIE TsERULOPLAZMINA, LAKTOFERRINA I IKh KOMPLEKSA NA FUNKTsIONAL'NUYu AKTIVNOST' NEYTROFILOV

Kozlov S.O., Grudinina N.A., Kudryavtsev I.V., Kostevich V.A., Sokolov A.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):155-156
pages 155-156 views

KhOLODOADAPTIROVANNYI VIRUS V/LENINGRAD/14/17/55 -AL'TERNATIVNYY DONOR ATTENUATsII ZhIVOY GRIPPOZNOY VAKTsINY DLYa DETEY MLADShEGO VOZRASTA

Krutikova E.V., Kiseleva I.V., Fedorova E.A., Dubrovina I.A., Bol'shunova E.A., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):156-157
pages 156-157 views

RASPROSTRANENIE I METODY DIAGNOSTIKI ChUMY PLOTOYaDNYKh SREDI SOBAK V G. ALMATY

Kuznetsova T., Kumekbaeva Z.Z., Alimova T., Abelentseva N.V., Meylem E.E.
Medical academic journal. 2016;16(4):157-158
pages 157-158 views
pages 158-159 views

ANTIGENSPETsIFIChESKIE REAKTsII TUChNYKh KLETOK

Mamontov A.S., Nazarov P.G., Desheva Y.A., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):160-161
pages 160-161 views

MNOGOMERNYY ANALIZ IMMUNITETA S VYDELENIEM ROLI T-REGULYaTORNYKh KLETOK PRI LUChEVYKh POVREZhDENIYaKh LEGKIKh

Mushkarina T.Y., Kuz'mina E.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):161-162
pages 161-162 views

RAZRABOTKA I OTsENKA GLIKOKON\"YuGATNOGO PREPARATA NA OSNOVE POLISAKhARIDNOGO ANTIGENA S. PNEUMONIAE I STOLBNYaChNOGO ANATOKSINA

Nuriev R.I., Gal'vidis I.A., Yastrebova N.E., Burkin M.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):162-163
pages 162-163 views

KhARAKTERISTIKA ANTIGENNOY I GENETIChESKOY IZMENChIVOSTI IZOLYaTOV RSV, VYDELENNYKh V g. SANKT-PETERBURGE

Petrova E.R., Fadeev A.V., Polyakov I.V., Egorova A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):163-164
pages 163-164 views

OSOBENNOSTI ANTIGENNYKh KhARAKTERISTIK VIRUSOV GRIPPA A I B, VYDELENNYKh OT DETEY V SANKT-PETERBURGE V EPIDEMIChESKIY SEZON 2015-2016 gg.

Petrova P.A., Konovalova N.I., Shchekanova S.M., Vasil'eva A.D., Lobova T.G., Zheltukhina A.I., Eropkin M.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):165-165
pages 165-165 views

MEKhANIZMY AKTIVATsII TIMUSNOGO EPITELIYa POD DEYSTVIEM ROSTOVYKh FAKTOROV

Rutto K.V., Kudryavtsev I.V., Kiseleva E.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):166-167
pages 166-167 views

OTsENKA ANTINEYRAMINIDAZNYKh ANTITEL V KLINIChESKIKh ISPYTANIYaKh PROTOTIPA PANDEMIChESKOY ZhIVOY GRIPPOZNOY VAKTsINY PODTIPA A(H7N9)

Smolonogina T.A., Donina S.A., Desheva Y.A., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):167-168
pages 167-168 views

ROL' NEYTROFILOV V LPS-INDUTsIROVANNOY PRODUKTsII REGULYaTORNOGO REVMATOIDNOGO FAKTORA, KONTROLIRUYuShchEGO AUTOREAKTIVNOST'

Stolyarova E.Y., Beduleva L.V., Vakhrusheva K.M., Ramazanova A.R.
Medical academic journal. 2016;16(4):168-169
pages 168-169 views

MOLEKULYaRNYE OSNOVY KROSS-REAKTIVNOSTI ANTITEL PROTIV NEYRAMINIDAZY VIRUSA GRIPPA RAZNYKh PODTIPOV

Sychev I.A., Smolonogina T.A., Kopeykin P.M., Desheva Y.A., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):169-171
pages 169-171 views

ANALIZ ROSTOVYKh KhARAKTERISTIK VEKTORNYKh VAKTsIN PROTIV RESPIRATORNO-SINTsITIAL'NOGO VIRUSA

Tretyak T.S., Isakova-Sivak I.N., Koren'kov D.A., Smolonogina T.A., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):171-172
pages 171-172 views

PROSTRANSTVENNOE MODELIROVANIE KhIMERNYKh MOLEKUL GEMAGGLYuTININA, SODERZhAShchIKh IMMUNOGENNYE EPITOPY STREPTOKOKKOV GRUPPY V

Fedorova E.A., Isakova-Sivak I.N., Suvorov A.N., Koren'kov D.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):172-173
pages 172-173 views

FENOTIPIChESKIE KhARAKTERISTIKI VAKTsINNYKh ShTAMMOV ZhIVOY GRIPPOZNOY VAKTsINY, SODERZhAShchIKh NUKLEOPROTEIN EPIDEMIChESKOGO VIRUSA GRIPPA

Khayrusheva E.A., Isakova-Sivak I.N., Smolonogina T.A., Tretyak T.S., Rudenko L.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):173-174
pages 173-174 views

SRAVNITEL'NYY ANALIZ INTRAPERITONEAL'NOY KhIMIOTERAPII I GIPERTERMIChESKOY INTRAPERITONEAL'NOY KhIMIOPERFUZII V LEChENII RAKA YaIChNIKA

Al'vovskiy I.K., Tochil'nikov G.V., Bespalov V.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):175-176
pages 175-176 views

TRIETANOLAMMONIEVAYa SOL' 1-PROPILIMIDAZOL-4,5-DIKARBONOVOY KISLOTY: OSOBENNOSTI STROENIYa I FARMAKOLOGIChESKAYa AKTIVNOST'

Brusina M.A., Nikolaev D.N., Fundamenskiy V.S., Zolotarev A.A., Potapkin A.M., Selitrenikov A.V., Zevatskiy Y.A., Ramsh S.M., Piotrovskiy L.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):176-177
pages 176-177 views

IZUChENIE NEFROPROTEKTORNYKh SVOYSTV AL'FA-1 KISLOGO GLIKOPROTEINA NA MODELI IShEMII-REPERFUZII POChEK

Burenkov P.V., Makarenko I.E., Makarova M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):177-178
pages 177-178 views

OTsENKA PROTIVOVOSPALITEL'NOGO DEYSTVIYa KOMBINATsII EKSTRAKTOV TIM'YaNA I PLYuShchA NA MODELI OSTROGO VOSPALENIYa LEGKIKh U KRYS

Vakhromova E.A., Kryshen' K.L., Makarova M.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):178-180
pages 178-180 views

IZUChENIE VLIYaNIYa NOVOGO TRIPEPTIDA NA KOGNITIVNYE FUNKTsII V EKSPERIMENTE NA KRYSAKh

Grigor'eva E.G., Kuptsov N.A., Limarenko V.O., Timofeev N.E., Shikhmagomedov S.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):180-181
pages 180-181 views

ANALIZ EFFEKTIVNOSTI BAKTERIOFAGOVOY TERAPII ENDOGENNYKh INFEKTsIY NIZhNEGO OTDELA POLOVYKh PUTEY U KURSANTOV ZhENSKOGO POLA VYSShIKh VOENNO-OBRAZOVATEL'NYKh ORGANIZATsIY MO RF

Gurdzhieva A.Y., Shmidt A.A., Beskrovnyy S.V., Ivanov A.M., Alieva M.T.
Medical academic journal. 2016;16(4):181-182
pages 181-182 views

FOTODINAMIChESKAYa TERAPIYa RADAKhLORINOM I FOTODITAZINOM NE SOPROVOZhDAETSYa APOPTOZOM LIMFOTsITOV V LIMFOUZLAKh

Dysin A.P., Rogacheva M.S., Kravtsov V.Y., Protchenkov M.A., Kuz'mina T.I., Pavelets K.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):182-183
pages 182-183 views

PROTIVOVOSPALITEL'NAYa I ANTIOKSIDANTNAYa AKTIVNOST' KOMPLEKSA GLIKOZILIROVANNYKh POLIPEPTIDOV, VYDELENNYKh IZ MORSKIKh EZhEY

Katel'nikova A.E., Vorob'eva V.V., Kryshen' K.L., Makarov V.G., Shikov A.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):183-184
pages 183-184 views

DLITEL'NOE VVEDENIE KRYSAM PROTAMINA SUL'FATA MENYaET RYaD GEMATOLOGIChESKIKh I BIOKhIMIChESKIKh POKAZATELEY, NO NE VLIYaET NA TOLERANTNOST' K GLYuKOZE I INSULYaRNUYu FUNKTsIYu

Kulikova A.A., Derkach K.V., Trashkov A.P., Verlov N.A., Artemenko M.R., Shpakov A.O.
Medical academic journal. 2016;16(4):185-186
pages 185-186 views

MODULYaTsIYa AKTIVNOSTI ANTIBAKTERIAL'NYKh SREDSTV IN VITRO NEKOTORYMI ANTIOKSIDANTAMI

Miroshnichenko A.G., Perfil'ev V.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):186-187
pages 186-187 views

PRIMENENIE KLOPROSTENOLA PRI ZADERZhANII ZhELTOGO TELA BEREMENNOSTI V POSLEOTEL'NYY PERIOD

Nabatova L.V., Kosyakova G.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):187-188
pages 187-188 views

AKTIVNOST' SVOBODNORADIKAL'NOGO OKISLENIYa V KROVI KRYS NA FONE EKSPERIMENTAL'NOY URATNOY NEFROPATII

Perfil'ev V.Y., Zharikov A.Y., Luk'yanenko D.Y., Lysenko I.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):188-189
pages 188-189 views

VLIYaNIE IRRATsIONAL'NYKh USTANOVOK NA UROVEN' BALLOV DEPRESSII ShKALY BEKA U PATsIENTOV S NEYROPATOLOGIEY

Kadyrova E.A., Selivanova L.V., Blinova N.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):190-190
pages 190-190 views

KhRONOMETRAZhNOE I ERGONOMIChESKOE ISSLEDOVANIE RABOTY VRAChA-OSTEOPATA

Mokhov D.E., Yushmanov I.G.
Medical academic journal. 2016;16(4):190-191
pages 190-191 views

PSIKhOEMOTsIONAL'NYE FAKTORY, OTYaGOShchAYuShchIE TEChENIE VICh-INFEKTsII PRI OPIOIDNOY ZAVISIMOSTI

Savkin I.V., Markova E.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):191-192
pages 191-192 views

VLIYaNIE IRRATsIONAL'NYKh USTANOVOK NA UROVEN' BALLOV TESTA DEPRESSII BEKA I USPEVAEMOST' STUDENTOV

Selivanova L.V., Kadyrova E.A., Blinova N.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):193-193
pages 193-193 views

PSIKhOLOGIChESKOE VOZDEYSTVIE V KOMPLEKSNOY TERAPII BRONKhIAL'NOY ASTMY

Smyk A.V., Markova E.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):193-194
pages 193-194 views
pages 195-197 views

OTsENKA EFFEKTIVNOSTI BIOREZORBIRUEMYKh RANEVYKh POKRYTIY PRI LEChENII SKAL'PIROVANNYKh RAN V EKSPERIMENTE

Asadulaev M.S., Stoyanovskiy R.G., Zinov'ev E.V., Komissarov I.A., Smirnova N.V., Paneyakh M.B., Titov B.A., Denisov S.D., Berdikov A.V., Karushev V.P., Shabunin A.S., Popryadukhin P.V., Kostyakov D.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):197-198
pages 197-198 views

N-ATsILDOFAMINY INDUTsIRUYuT APOPTOZ V KLETOChNOY LINII PC12 ChEREZ NEKLASSIChESKIY KANNABINOIDNYY RETsEPTOR NE-SV1-NE-SV2

Ashba A.M., Akimov M.G., Gretskaya N.M., Bezuglov V.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):198-199
pages 198-199 views
pages 200-201 views

EMBRIONAL'NYY I FETAL'NYY GEMOGLOBINY PRI TsEREBRAL'NOY GIPOKSII U NOVOROZhDENNYKh

Bisalieva R.A., Magomedov K.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):201-202
pages 201-202 views
pages 202-203 views

GIPOKSIYa KAK FAKTOR REGULYaTsII EKSPRESSII GENOV AROA-1, AVSA1 I S3 V MAKROFAGAKh ChELOVEKA

Bogomolova A.M., Shavaa V.S., Nikitin A.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):204-205
pages 204-205 views

UKOROChENIE TELOMER I POVREZhDENIE DNK APOPTOTIChESKOY ENDONUKLEAZOY ENDOG PRIVODYaT K ZLOKAChESTVENNOY TRANSFORMATsII CD4+ T KLETOK ChELOVEKA

Vasina D.A., Zhdanov D.D., Orlova V.S., Sokolov N.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):205-205
pages 205-205 views

ANALIZ AKTIVNOSTI UChASTNIKOV METABOLIZMA ZhELEZA, TsERULOPLAZMINA I TRANSFERRINA, V ZAVISIMOSTI OT UROVNYa GLIKIROVANNOGO GEMOGLOBINA HBA1C

Voynova I.V., Kostevich V.A., Vlasenko A.Y., Sokolov A.V., Vasil'ev V.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):206-206
pages 206-206 views

STRUKTURA POSLEDSTVII SOChETANNYKh ChEREPNO-MOZGOVYKh TRAVM I OSOBENNOSTI RODORAZREShENIYa

Volynkin A.A., Vlasov P.N., Petrukhin V.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):206-207
pages 206-207 views

POLUChENIE KLETOK OBONYaTEL'NOY VYSTILKI ChELOVEKA, PREDPOLAGAEMYKh DLYa ISPOL'ZOVANIYa V KLETOChNOY TERAPII POSTTRAVMATIChESKIKh KIST SPINNOGO MOZGA

Voronova A.D., Stepanova O.V., Chadin A.V., Biryukova G.K., Reshetov I.V., Chekhonin V.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):208-209
pages 208-209 views

METODY OBNARUZhENIYa PLYuRIPOTENTNYKh STVOLOVYKh KLETOK V GETEROGENNYKh KLETOChNYKh SMESYaKh

Dashinimaev E.B., Artyukhov A.S., Meshcheryakova N.V., Vorotelyak E.A., Vasil'ev A.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):209-209
pages 209-209 views

VLIYaNIE KhIMIChESKOGO SOSTAVA GOTOVYKh BLYuD NA PIShchEVOY TERMOGENEZ

Egorenkova N.P.
Medical academic journal. 2016;16(4):210-211
pages 210-211 views

SOChETANNOE PROTIVOMIKROBNOE DEYSTVIE ANTIMIKROBNYKh PEPTIDOV S PRIMENYaEMYMI V KLINIKE ANTIBIOTIKAMI

Zharkova M.S., Orlov D.S., Shamova O.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):211-212
pages 211-212 views

MEKhANIZM RAB5-RAB7-KONVERSII V KhODE ENDOTsITOZA EFR-RETsEPTORNYKh KOMPLEKSOV

Kamentseva R.S., Kosheverova V.V., Kharchenko M.V., Kornilova E.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):212-213
pages 212-213 views

OTsENKA BIOSOVMESTIMOSTI OSTEOZAMEShchAYuShchIKh MATERIALOV S MEZENKhIMNYMI STROMAL'NYMI KLETKAMI DLYa PLASTIKI DEFEKTOV PRI KOSTNOM TUBERKULEZE

Kas'yanova E.S., Aleksandrova S.A., Serdobintsev M.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):213-214
pages 213-214 views

LEKARSTVENNAYa USTOYChIVOST' KLETOK OSTROGO MIELOIDNOGO LEYKOZA V MNOGOKLETOChNYKh STRUKTURAKh. ROL' TRANSKRIPTsIONNOGO FAKTORA NF-KB

Kobyakova M.I., Fadeev R.S., Solov'eva M.E., Akatov V.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):214-215
pages 214-215 views

PRIMENENIE AUTOLOGIChNYKh MEZENKhIMNYKh STVOLOVYKh KLETOK PODKOZhNOY ZhIROVOY TKANI V EKSPERIMENTAL'NOM LEChENII BOLEZNI GIRShPRUNGA

Komissarov I.A., Smirnova N.V., Stoyanovskiy R.G., Berdikov A.V., Karushev V.P., Denisov S.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):215-216
pages 215-216 views

RAZRABOTKA, SINTEZ I IZUChENIE BIOLOGIChESKOY AKTIVNOSTI PROLIN-BOGATYKh PEPTIDOV SEMEYSTVA BAKTENETsINOV

Kopeykin P.M., Luk'yanova T.A., Orlov D.S., Mil'man B.L., Artamonov A.Y., Shamova O.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):216-217
pages 216-217 views
pages 218-218 views

POVEDENChESKIE I MRT-IZMENENIYa U BOL'NYKh S UL'TRAVYSOKIM RISKOM RAZVITIYa ShIZOFRENII V OKULOMOTORNOY PARADIGME «GO/NO GO»

Kotenev A.V., Karelin S.A., Tomyshev A., Slavutskaya M.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):219-220
pages 219-220 views

IDENTIFIKATsIYa I FUNKTsIONAL'NYY ANALIZ NOVOY MUTATsII V GENE FAKTORA TRANSKRIPTsII KLF11, VYZYVAYuShchEY DIABET MODY

Krasnova T.S., Orekhova A.S., Zubkova N.A., Tyul'pakov A.N., Rubtsov P.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):220-221
pages 220-221 views
pages 221-222 views
pages 222-223 views

ROL' D1-RETsEPTOROV DOFAMINA V REGULYaTsII EKSPRESSII POMK V ARKUTNOM YaDRE GIPOTALAMUSA

Mikhrina A.L., Mikhaylova E.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):223-224
pages 223-224 views

INGIBIROVANIE BIOSINTEZA KhOLESTERINA KAK TARGETNAYa TERAPIYa PRI SHH-OPOSREDOVANNYKh ONKOLOGIChESKIKh ZABOLEVANIYaKh

Muradimova R.E., Abramova Z.I.
Medical academic journal. 2016;16(4):224-225
pages 224-225 views

OTsENKA VLIYaNIYa SUL'FAKRILATA I SPIRTA ETILOVOGO NA FUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE NEYTROFILOV PRI FORMIROVANII NEPARAZITARNOY KISTY PEChENI

Mufazalova L.F., Mufazalova N.A., Maron A.D., Batrakova K.V., Shevchuk V.A., Sultanova A.Z.
Medical academic journal. 2016;16(4):225-226
pages 225-226 views

VLIYaNIE SUTOChNYKh BIORITMOV NA GENETIChESKIY GOMEOSTAZ ShKOL'NIKOV

Nechaeva M.S., Tokareva E.S., Arkhipenko P.P., Bulgakova Y.V., Dorokhov E.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):226-227
pages 226-227 views

OTsENKA TsITOTOKSIChNOSTI BAKTERIAL'NOY TsELLYuLOZY, SINTEZIRUEMOY ShTAMMOM GLUCONACETOBACTER HANSENII

Petrukhin I.Y., Demchenko A.G., Kashirin V.V.
Medical academic journal. 2016;16(4):227-228
pages 227-228 views
pages 228-229 views
pages 229-230 views

DIAGNOSTIKA BRUKSIZMA S PRIMENENIEM PROGRAMMY «OSTEOVIZOR»

Rubnikovich S.P., Baradina I.N., Borodin D.M.
Medical academic journal. 2016;16(4):230-231
pages 230-231 views

DIFFERENTsIAL'NAYa EKSPRESSIYa GENOV U PATsIENTOV MUZhSKOGO I ZhENSKOGO POLA PRI MIOKARDITE

Runov A.L., Kurchakova E.V., Moiseeva O.M., Mitrofanova L.B., Vonskiy M.S.
Medical academic journal. 2016;16(4):232-233
pages 232-233 views

VZAIMODEYSTVIE TsERULOPLAZMINA S KOMPLEKSOM LAKTOFERRINA I OLEINOVOY KISLOTY

Sokolov A.V., Vlasenko A.Y., Kostevich V.A., Starikova E.A., Zakharova E.T., Vasil'ev V.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):233-234
pages 233-234 views
pages 234-234 views

KONSTRUIROVANIE ShTAMMA STREPTOKOKKA, MUTANTNOGO PO GENU M-BELKA

Suvorova M.A., Tsapieva A.N., Duplik N.V., Kramskaya T.A., Grabovskaya K.B., Kiseleva E.P., Chereshnev V.A., Suvorov A.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):235-236
pages 235-236 views

IMMUNNYY OTVET PROTIV NATIVNYKh LIPOPROTEINOV VYZYVAET U KRYS WISTAR ATEROSKLEROTIChESKIE IZMENENIYa AORTY I VISTsERAL'NOE OZhIRENIE

Suntsova D.N., Fomina K.V., Beduleva L.V., Konoryukova A.A., Kuzina M.A., Sidorov A.Y.
Medical academic journal. 2016;16(4):236-237
pages 236-237 views

KORREKTsIYa GIPOTALAMIChESKOY ADENILATTsIKLAZNOY SIGNAL'NOY SISTEMY U KRYS S DIABETOM 2-GO TIPA S POMOShch'Yu INTRANAZAL'NO VVODIMYKh INSULINA I SEROTONINA

Sukhov I.B., Derkach K.V., Chistyakova O.V., Bondareva V.M., Shpakov A.O.
Medical academic journal. 2016;16(4):237-238
pages 237-238 views
pages 238-239 views

EKSPERIMENTAL'NOE IZUChENIE VLIYaNIYa SEROTONINOVOI SIGNALIZATsII NA POVEDENChESKUYu ASIMMETRIYu AMFIBIY

Trulev A.S., Ermakov A.S., Malashichev E.B.
Medical academic journal. 2016;16(4):239-240
pages 239-240 views

VZAIMODEYSTVIE ANTIMIKROBNYKh PEPTIDOV S BELKOM KOMPLEMENTA C1Q

Umnyakova E.S., Leonova T.S., Berlov M.N., Kokryakov V.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):241-242
pages 241-242 views

ZhIVOY EKVIVALENT KOZhI STIMULIRUET REGENERATsIYu POLNOSLOYNYKh KOZhNYKh RAN

Chermnykh E.S., Kiseleva E.V., Rogovaya O.S., Vorotelyak E.A.
Medical academic journal. 2016;16(4):242-243
pages 242-243 views

POVREZhDAYuShchIE VOZDEYSTVIYa U NOVOROZhDENNYKh VYZYVAYuT POVEDENChESKIE NARUShENIYa U VZROSLYKh SAMTsOV KRYS

Sharova A.S., Protasova A.V., Butkevich I.P., Mikhaylenko V.A., Shimaraeva T.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):243-244
pages 243-244 views

FIBROBLASTY KOZhI ZARODYShEY I IKh UChASTIE V REGENERATsII KOZhNYKh RAN I SKELETNYKh MYShTs

Sheveleva O.N., Ramazanova S.G., Payushina O.V., Butorina N.N.
Medical academic journal. 2016;16(4):244-245
pages 244-245 views

VZAIMOSVYaZ' MEZhDU FIZIKO-KhIMIChESKIMI KhARAKTERISTIKAMI I BIOLOGIChESKOY AKTIVNOST'Yu ATsILIROVANNYKh ANALOGOV PEPTIDA 562-572 RETsEPTORA LYuTEINIZIRUYuShchEGO GORMONA

Shpakova E.A., Sorokoumov V.N., Akent'ev A.V., Derkach K.V., Shpakov A.O.
Medical academic journal. 2016;16(4):245-246
pages 245-246 views

STIMULYaTsIYa S-KONTsEVYMI FRAGMENTAMI S-PEPTIDA AKTIVNOSTI GETEROTRIMERNYKh G-BELKOV, SUBSTRATOV KOKLYuShNOGO TOKSINA

Shpakova E.A., Derkach K.V., Sorokoumov V.N., Shpakov A.O.
Medical academic journal. 2016;16(4):246-247
pages 246-247 views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies