Issue Title Abstract File
Vol 37, No 4 (2018) Experience with the use of daptomycin in patients with infective endocarditis oncohematological and cardiosurgical profile Abstract   PDF
(Rus)
Khubulava V.G., Turin V.P., Koltsov A.V., Fisun A.Y., Fisun A.Y.
Vol 37, No 3 (2018) Experimental assessment of efficiency of new domestic local haemostatic means on the basis of chitosan Abstract   PDF
(Rus)
Denisov A.V., Nosov A.M., Telitskiy S.Y., Demchenko K.N., Yudin A.B., Shperling I.A., Milyayev A.V., Grebenyuk A.N.
Vol 37, No 3 (2018) Experimental evaluation of the effectiveness of local treatment of skin burns with сarbopol easier to disperse 2020 hydrogel with human leukemia differentiation factor-6 peptide Abstract   PDF
(Rus)
Zinoviev E.V., Tsygan V.N., Artsimovich I.V., Asadulayev M.S., Paneyakh M.B., Zubov V.V., Lukyanov S.A., Kostyakov D.V., Zhilin A.A., Lopatin I.M., Umanskaya A.A., Osmanov K.F., Kravtsov S.N., Apchel A.V., Zolotarev Y.A., Dadayan A.K., Dadayan K.A.
Vol 38, No 1 (2019) EXPERIMENTAL JUSTIFICATION OF MODELING OF THE LIVER ABCESSES Abstract   PDF
(Rus)
Alipov V.V., Lebedev M.S., Musaelyan A.G., Mustafaeva D.R., Alipov A.I., Avanesyan G.A.
Vol 37, No 4 (2018) Experimental model of oxidative stress in chronic disruption of free radical balance in the biological system: polymyositis of the Wagner-Unverricht form Abstract   PDF
(Rus)
Listov M.V., Mamykin A.I.
Vol 37, No 2 (2018) Experimental simulation in the modern wound ballistics Abstract   PDF
(Rus)
Denisov A.V., Anisin A.V., Logatkin S.M., Demchenko K.N., Ozeretskovsky L.B.
Vol 37, No 2 (2018) Experimental substantiation of the possibility of using the cytochemical parameters of peripheral blood to assess the functional state of the organism of the pilot Abstract   PDF
(Rus)
Pashchenko P.S., Risman B.V., Dergachev V.B.
Vol 38, No 1 (2019) EXTRAPERITONEAL ACCESS FOR THE TREATMENT OF INGUINAL HERNIA Abstract   PDF
(Rus)
Polyakov A.A., Mikhin I.V., Kosivtcov O.A., Ryaskov L.A.
Vol 38, No 1 (2019) EXTRAPERITONEOSCOPIC PROSTATEСTOMY: SURGICAL TECHNIQUES PRESERVING THE QUALITY OF LIFE OF THE PATIENT Abstract   PDF
(Rus)
Parshin V.V., Gvasalia B.R., Stegantsev D.I., Esipov A.S., Kochetov A.D.
Vol 37, No 3S (2018) FAKTORY RISKA I OSOBENNOSTI PATOGENEZA PERIOPERATsIONNOGO INSUL'TA U PATsIENTOV TRAVMATOLOGIChESKOGO PROFILYa Abstract   PDF
(Rus)
Proskuryakov A.A., Tsygan N.V., Evtukhov S.I., Nikishin V.O., Chizh G.A., Kudyashev A.L., Litvinenko I.V.
Vol 37, No 3S (2018) FAKTORY RISKA RAZVITIYa POSLEOPERATsIONNOY KOGNITIVNOY DISFUNKTsII Abstract   PDF
(Rus)
Litvinenko I.V., Ivolgin A.F.
Vol 37, No 3S (2018) FAKTORY RISKA SVOEVREMENNOY DIAGNOSTIKI VNUTRIGOSPITAL'NOGO IShEMIChESKOGO INSUL'TA Abstract   PDF
(Rus)
Kolomentsev S.V., Voznyuk I.A., Tsygan N.V., Naumov K.M.
Vol 37, No 3S (2018) FARMAKOTERAPIYa MIGRENI. NASTOYaShchEE I BUDUShchEE Abstract   PDF
(Rus)
Iskra D.A.
Vol 37, No 2 (2018) Features of a functional state and special working capacity, highly skilled athletes, taking into account type of the vegetative regulation of a cordial rhythm Abstract   PDF
(Rus)
Brooke T.M., Litvin F.B., Terekhov P.A., Tolstoy O.A.
Vol 37, No 3 (2018) Features of adaptation after psychical traumatic stress among servicemen who performed special tasks Abstract   PDF
(Rus)
Zelenina N.V., Nazarov S.S., Marchenko A.A., Rantseva S.A., Vyipritskiy P.A., Yusupov V.V., Kuzmin S.G., Zubov A.N.
Vol 37, No 2 (2018) Features of changes in physiological and psychophysiological indices, as well as of the physical efficiency of the heart, depending on the degree of neurotism in hypoxic conditions Abstract   PDF
(Rus)
Blaginin A.A., Sinelnikov S.N., Dzankisov R.A., Dergachev V.B.
Vol 37, No 3 (2018) Features of left ventricular myocardial remodeling associated with state of coronary сollateral arteries in patients with intermediate function of left ventricle and background of acute decompensation of heart failure Abstract   PDF
(Rus)
Skorodumova E.G., Kostenko V.A., Skorodumova E.A., Siverina A.V., Rysev A.V.
Vol 37, No 1 (2018) Features of primary morbidity of military personnel who serve in conditions of occupational hazards Abstract   PDF
(Rus)
Grigoryev S.G., Zagorodnikov G.G., Sanzharevsky V.A., Sivashchenko P.P.
Vol 37, No 1 (2018) Features of regulation of the immune system and sexual development in girls suffering from acne Abstract   PDF
(Rus)
Pilnik E.N., Pyatibrat A.O., Apchel A.V., Shabanov P.D.
Vol 37, No 3 (2018) Features of surgical tactics of treatment of victims with deep burns of the face Abstract   PDF
(Rus)
Butrin Y.L., Chmyrev I.V., Skvorcov Y.R., Sokolov V.A., Petrachkov S.A., Shpakov I.F.
Vol 37, No 3 (2018) Features of the acoustic situation in the operation of weapons and military equipment in the Armed Forces Abstract   PDF
(Rus)
Dvoryanchikov V.V., Akhmetzyanov I.M., Mironov I.V., Gavrilov E.K., Zinkin V.N., Guchin P.S.
Vol 37, No 2 (2018) Features of the hormone-receptor interaction in the endometrium during ovulatory menstrual cycle in women with reproductive failure Abstract   PDF
(Rus)
Aganezov S.S., Ellinidi V.N., Ponomarenko K.Y., Morotskaya A.V., Aganezova N.V.
Vol 37, No 4 (2018) Features of the skin microbiota in patients with diabetes Abstract   PDF
(Rus)
Khasiev N.D., Shaposhnikova E.B., Shevchuk N.I., Mironov I.V.
Vol 38, No 1 (2019) FIBROCHOLODOSCOPY IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF COMPLEX FORMS OF CHOLEDOCHOLITHIASIS Abstract   PDF
(Rus)
Pavelets K.V., Ushkats A.K., Gacko D.V.
Vol 37, No 1 (2018) Foci of chronic infection and vascular rigidity in persons of military age Abstract   PDF
(Rus)
Evsevyeva M.E., Eremin M.V., Italyantseva E.V., Rostovtseva M.V., Sergeeva O.V.
Vol 37, No 2 (2018) Forensic medical characteristic of the stromal component of myocardial tissue in cases of death from alcoholic cardiomyopathy Abstract   PDF
(Rus)
Sokolova O.V., Yagmurov O.D., Nasyrov R.A.
Vol 37, No 4 (2018) Formation history and problems of the system of resistance to human immunodeficiency virus infection in the Armed forces of the Russian Federation Abstract   PDF
(Rus)
Bulankov Y.I., Bulygin M.A., Zhdanov K.V., Kozlov K.V., Lyashenko Y.I., Ivanov K.S., Orlova E.S.
Vol 37, No 3 (2018) Functional magnetic resonance imaging tomography in assessing the functional state of the brain in patients with opioid addiction Abstract   PDF
(Rus)
Tarumov D.A., Abdulaev S.K., Trufanov A.G., Ushakov V.L., Shamrey V.K., Zheleznyak I.S., Ipatov V.V., Romanov G.G., Kovalishin I.M.
Vol 37, No 2 (2018) Functional state of the autonomic nervous system, adaptation, homeostasis and reactivity of the organism in the clinic of tuberculosis and sarcoidosis Abstract   PDF
(Rus)
Loshakova A.I., Brazhenko O.N., Brazhenko N.A., Zheleznyak S.G., Tsygan N.V.
Vol 37, No 1 (2018) Fundamental life motivations and prerequisites for their realization in young men Abstract   PDF
(Rus)
Ulyukin I.M., Pilnik N.M., Emelyanov V.N., Bolekhan V.N., Orlova E.S., Kuzmin S.G., Dergachev V.B.
Vol 37, No 3 (2018) Fundamental life motivations and the prerequisites for their realization in young men in different ethnocultural groups Abstract   PDF
(Rus)
Uliukin I.M., Emelyanov V.N., Berezovskii A.V., Orlova E.S., Zyukin A.V., Makarova L.P.
Vol 37, No 3S (2018) FUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE NEYTROFILOV PRI BOLEZNI AL'TsGEYMERA I MYaGKOM KOGNITIVNOM SNIZhENII: PILOTNOE ISSLEDOVANIE Abstract   PDF
(Rus)
Ivanov P.A., Shmakova A.A.
Vol 37, No 4 (2018) Future developments and advances in disinfectants and application modes for use in departments, military units and medical facilities in a climate of the Arctic and Extreme North Abstract   PDF
(Rus)
Ivanov A.A., Seleznev A.B., Komissarov N.V., Ivchenko E.V., Yudin A.B., Musaev A.A., Prigorelov O.G.
Vol 37, No 1 (2018) Gazenko O. G. - the founder of the cosmic biology and medicine (to the 100th anniversary of the birth) Abstract   PDF
(Rus)
Blaginin A.A., Lyashedko S.P.
Vol 36, No 4 (2017) GENETIC MARKERS AS AN INDICATOR OF HUMAN RESILIENCE TO VARIOUS ECOLOGICAL AND PROFESSIONAL FACTORS Abstract   PDF
(Rus)
Yatmanov A.N.
Vol 36, No 4 (2017) GENETIC MARKERS AS AN INDICATOR OF HUMAN RESILIENCE TO VARIOUS ECOLOGICAL AND PROFESSIONAL FACTORS Abstract   PDF
(Rus)
Rzhepetskaya M.K.
Vol 36, No 2 (2017) GENETIC REASONS OF SUDDEN CARDIAC DEATH Abstract   PDF
(Rus)
Kolyubaeva S.N.
Vol 37, No 1 (2018) Genetic researches in standards of delivery of health care Abstract   PDF
(Rus)
Kravtsov V.Y., Solovev A.I., Ivanov I.A.
Vol 37, No 3S (2018) GIPERGOMOTsISTEINEMIYa I PORAZhENIE BELOGO VEShchESTVA GOLOVNOGO MOZGA U BOL'NYKh EPILEPSIEY: ANALIZ DVUKh SLUChAEV Abstract   PDF
(Rus)
Noskova T.Y., Shvedkov V.V., Krasnikov A.V., Shabalina A.A., Kostyreva M.V., Abaimov D.A., Fedin P.A., Krotenkova M.V.
Vol 37, No 3S (2018) GLAZODVIGATEL'NYE NARUShENIYa V DIAGNOSTIKE I DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKE NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY Abstract   PDF
(Rus)
Klyushnikov S.A.
Vol 37, No 2 (2018) History of military hygiene studies in the russian army Abstract   PDF
(Rus)
Zholus B.I., Petreyev I.V.
Vol 37, No 3 (2018) Hormonal status in patients with solitary and multyple cysts of the breast Abstract   PDF
(Rus)
Dzidzava I.I., Odintsov V.A., Bakhovadinova S.B., Kovalenko N.A., Iontsev V.I., Apchel V.Y.
Vol 37, No 4 (2018) Imperial Medical and Surgical Academy Abstract   PDF
(Rus)
Gaydar B.V., Tsygan V.N., Shvets V.A., Palii K.A., Tsvetkov S.A., Baretskaya A.E.
Vol 38, No 1 (2019) IMPLEMENTATION OF LAPAROSCOPIC APPROACH IN A KIDNEY CANCER SURGERY - A SINGLE CANCER’S CENTER EXPERIENCE Abstract   PDF
(Rus)
Unguryan V.M., Pobedintseva Y.A., Kruglov E.A., Filimonov E.V., Goncharov A.N., Babich A.I., Shakhmatov Y.A., Ilin A.A.
Vol 38, No 1 (2019) IMPORTANCE OF NODE SIZE IN HIGH-DIFFERENTIATED THYROID CANCERSURGERY Abstract   PDF
(Rus)
Butyrskii A.G.
Vol 37, No 1 (2018) Improvement of legal basis of life and health protection of military personnel Abstract   PDF
(Rus)
Zholus B.I.
Vol 36, No 2 (2017) IMPROVING MEDICAL SUPPORT FOR EVENTS TO TRAIN MILITARY PERSONNEL TO PERFORM TASKS IN THE HIGHLANDS Abstract   PDF
(Rus)
Soldatov E.A., Anisimov A.S., Blinov V.A., Belkin N.V.
Vol 36, No 2 (2017) IMPROVING MEDICAL SUPPORT FOR EVENTS TO TRAIN MILITARY PERSONNEL TO PERFORM TASKS IN THE HIGHLANDS Abstract   PDF
(Rus)
Prokhorov A.V., Prokhorova N.D., Shevelev A.A.
Vol 37, No 3 (2018) Improving the automation of information support for medical rehabilitation and dynamic monitoring of the health of participants in wars and armed conflicts Abstract   PDF
(Rus)
Zakharov Y.M., Gypsy V.N., Tyrenko V.V., Galomzik N.S., Borisov D.N., Shershnev S.V.
Vol 36, No 2 (2017) IN MEMORIAM OF VALENTIN PETROVICH SHCHERBINA Abstract   PDF
(Rus)
Mokrousov V.N., Kozlov S.S., Kravtsov V.Y.
Vol 37, No 4 (2018) In memory of Professor G.A. Albrecht the founder of domestic prosthetics in orthopedics (on the occasion of the 140th anniversary of his birth) Abstract   PDF
(Rus)
Morgoshiya T.S., Apchel V.Y.
Vol 37, No 1 (2018) Increasing in level of education of physicians in questions of psychosomatic medicine as one of the ways of psychosomatic medical aid optimizing Abstract   PDF
(Rus)
Skripov V.S.
Vol 37, No 3 (2018) Indicators of disability of the military personnel in able-bodied and retirement age for2015-2016 (territorial aspect) Abstract   PDF
(Rus)
Andreeva O.S., Karasaeva L.A., Shkurko M.A., Naumenko L.L.
Vol 37, No 3S (2018) INDUKTsIYa NEYROPLASTIChNOSTI V KOMPLEKSNOM LEChENII STATODINAMIChESKIKh NARUShENIY U PATsIENTOV S KhRONIChESKOY NEDOSTATOChNOST'Yu MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa Abstract   PDF
(Rus)
Samartsev I.N., Zhivolupov S.A., Yakovlev E.V., Butakova Y.S., Bodrova T.V.
Vol 37, No 3S (2018) INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa U PATsIENTOV C TYaZhELYM INSUL'TOM V USLOVIYaKh NEYROREANIMATsIONNOGO OTDELENIYa Abstract   PDF
(Rus)
Sergeev D.V., Luneva I.E., Prokazova P.R., Anufriev P.L., Ryabinkina Y.V., Piradov M.A.
Vol 37, No 1 (2018) Influence neurological complications that arose after the dental treatment on the quality of life of patients Abstract   PDF
(Rus)
Borisova E.G., Yagmurov H.O., Griga E.S.
Vol 37, No 2 (2018) Influence of arterial hypertension on intrauterine development of the fetus Abstract   PDF
(Rus)
Garayeva K.G.
Vol 37, No 2 (2018) Influence of different types of loads on quality of spatial orientation and operator activity of operators of an aviation profile Abstract   PDF
(Rus)
Blaginin A.A., Sinelnikov S.N., Lyashed’ko S.P.
Vol 37, No 1 (2018) Influence of heliogeophysical factors on the minute blood volume in hypertensive patients with different temperament Abstract   PDF
(Rus)
Usenko G.A., Vasendin D.V., Usenko A.G., Schakirova N.A., Makarova L.I., Machmudyan D.A.
Vol 37, No 1 (2018) Influence of primary disease incidence on the psycho-physiological adaptation of pilots in the Far North Abstract   PDF
(Rus)
Apchel V.Y., Zagorodnikov G.G., Zagorodnikov G.N., Gorichny V.A.
Vol 37, No 2 (2018) Influence of various degrees of normobaric hypoxia on the physical working capacity of a person Abstract   PDF
(Rus)
Vetryakov O.V., Khalimov Y.S., Bykov V.N., Fisun A.Y.
Vol 37, No 4 (2018) Influence polymorphism of genes interleukin-10 (1082G/A; rs1800896) and tumor necrosis factor-α (308G/A; rs1800629) on risks of developing adverse clinical forms of community-acquired pneumonia in young men Abstract   PDF
(Rus)
Gayvoronskiy I.N., Khalimov Y.S., Koliubaeva S.N., Karimova A.M., Rubtsov Y.E.
Vol 37, No 3 (2018) Informative value of various methods used to study fungi in paranasal sinuses` noninvasive mycosis Abstract   PDF
(Rus)
Mironov V.G., Bannikov S.A., Boiko N.V.
Vol 37, No 3 (2018) Infringements of colonial resistance of microbiotic skin in patients suffering diseases of an ear, a throat and a nose on the background of diabetes mellitus Abstract   PDF
(Rus)
Khasiev N.D., Shaposhnikova E.B., Zhurkin M.A., Shevchuk N.I., Sadykov R.R.
Vol 36, No 1 (2017) INTERACTION BETWEEN OREXIN AND OPIOIDS SYSTEMS OF THE STRUCTURES OF PARAAMYGDALAR COMPLEX IN THE REINFORCING EFFECTS OF SPONTANEOUS AND ACTIVATED SELF-STIMULATION OF THE LATERAL HYPOTHALAMUS Abstract   PDF
(Rus)
Shabanov P.D., Lebedev A.A., Morozov V.I., Azarenko S.V.
Vol 37, No 3 (2018) Isolated lobar arterio-portal liver perfusion in the experiment Abstract   PDF
(Rus)
Rybakov A.S., Tyagun V.S., Gayvoronsky I.V., Surov D.A., Anokhin D.Y., Ilyina V.A.
Vol 37, No 3S (2018) ISPOL'ZOVANIE PREPARATOV SUL'FONILMOChEVINY U PATsIENTOV S NELAKUNARNYM IShEMIChESKIM INSUL'TOM I SAKhARNYM DIABETOM 2 TIPA Abstract   PDF
(Rus)
Petukhova O.V., Yanishevskiy S.N., Shcherbak S.G., Sarana A.M., Makarenko S.V.
Vol 37, No 3S (2018) ISPOL'ZOVANIE PROTONNOY MAGNITNO-REZONANSNOY SPEKTROSKOPII V DIAGNOSTIKE OPUKhOLEY GOLOVNOGO MOZGA Abstract   PDF
(Rus)
Prokudin M.Y., Murzakanova D.A., Tafintsev V.A., Dzhabaildaeva G.S.
Vol 37, No 3S (2018) ISSLEDOVANIE NEYRONSPETsIFIChESKOY ENOLAZY U PATsIENTOV S MENINGIOMAMI Abstract   PDF
(Rus)
Kurakina A.S., Shchelchkova N.A., Mukhina I.V., Grigor'eva V.N.
Vol 37, No 3S (2018) ISSLEDOVANIE POKAZATELYa SREDNEY DIFFUZIVNOSTI SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM Abstract   PDF
(Rus)
Sandalov S.A., Buryak A.B., Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Vol 36, No 1 (2017) IVAN STEPANOVICH KOLESNIKOV: PIONEER IN THORACIC SURGERY (MARKING THE 115TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH) Abstract   PDF
(Rus)
Dzidzava I.I., Dmitrochenko I.V., Apollonov A.A., Kotiv B.N., Iontsev V.I., Barinov O.V., Dzhafarov A.A.
Vol 38, No 1 (2019) JUSTIFICATION AND DIRECT RESULTS OF ENDOSCOPIC GYNRYOPLASTICS WITH TAPP AND TEP TECHNIQUES Abstract   PDF
(Rus)
Romashchenko P.N., Kurygin A.A., Semenov V.V., Polushin S.U., Mamoshin A.A., Zherebtsov E.S.
Vol 37, No 2 (2018) Justification for the initial medical data for the development of an anthropomorphic test dummy Abstract   PDF
(Rus)
Moiseyev Y.B., Ryzhenkov S.P.
Vol 37, No 3S (2018) KhRONIChESKAYa TAZOVAYa BOL' U ZhENShchIN RAZLIChNYKh VOZRASTNYKh GRUPP NA PRIMERE G. MAKhAChKALA Abstract   PDF
(Rus)
Khanmurzaeva S.B., Khanmurzaeva N.B.
Vol 37, No 3S (2018) KhRONIChESKIY BOLEVOY SINDROM U PATsIENTOV S KRANIOVERTEBRAL'NYMI ANOMALIYaMI Abstract   PDF
(Rus)
Lobzin S.V., Yurkina E.A., Goldobin V.V., Lobzina A.S., Mirzaeva L.M.
Vol 37, No 3S (2018) KLINIChESKIY SLUChAY AGRAMMATIChESKOGO VARIANTA PROGRESSIRUYuShchEY AFAZII PRI KORTIKO-BAZAL'NOY DEGENERATsII Abstract   PDF
(Rus)
Kolmakova K.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y.
Vol 37, No 3S (2018) KLINIChESKOE ZNAChENIE FARMAKOKINETIChESKOGO PROFILYa AEP TRET'EGO POKOLENIYa Abstract   PDF
(Rus)
Lipatova L.V.
Vol 37, No 3S (2018) KLINIKO-LABORATORNAYa DIFFERENTsIAL'NAYa DIAGNOSTIKA RASSEYaNNOGO SKLEROZA, DISSEMINIROVANNYKh ENTsEFALOMIELITOV I ENTsEFALITOV U DETEY Abstract   PDF
(Rus)
Skripchenko E.Y., Ivanova G.P., Skripchenko N.V., Surovtseva A.V., Murina E.A., Zheleznikova G.F., Alekseeva L.A., Karev V.E.
Vol 37, No 3S (2018) KOGNITIVNYE NARUShENIYa VNE OSTROGO PERIODA LAKUNARNYKh INSUL'TOV NA FONE KhRONIChESKOY IShEMII MOZGA Abstract   PDF
(Rus)
Pomnikov V.G., Makhtibekova Z.M., Dorofeeva V.V., Koroleva L.Y.
Vol 37, No 3S (2018) KOGNITIVNYY DEFITsIT I KONTsENTRATsIYa AL'FA-SINUKLEINA V CD45+ KLETKAKh KROVI U PATsIENTOV S BOLEZN'Yu PARKINSONA I DEMENTsIEY S TEL'TsAMI LEVI Abstract   PDF
(Rus)
Senkevich K.A., Bel'tseva Y.A., Milyukhina I.V., Nikolaev M.A., Emel'yanov A.K., Gracheva E.V., Kopytova A.E., Dorofeykova M.V., Zalutskaya N.M., Pchelina S.N.
Vol 37, No 3S (2018) KORREKTsIYa NARUShENIY SNA U BOL'NYKh S BOLEZN'Yu PARKINSONA V SOChETANII S KhRONIChESKOY IShEMIEY MOZGA Abstract   PDF
(Rus)
Antonen E.G.
Vol 37, No 3 (2018) Labor practices - a promising area of social responsibility for pharmacy organizations Abstract   PDF
(Rus)
Kareva N.N.
Vol 37, No 4 (2018) Laboratory assessment of vitamin security of military service organism in the arctic zone of the Russian Federation Abstract   PDF
(Rus)
Kirichenko N.N., Zakrevskiy V.V., Konovalova I.A., Smetanin A.V., Dar’ina N.I., Plkhkhotskaya Z.V.
Vol 38, No 1 (2019) LAPAROSCOPIC ADRENALECTOMY IN SURGICAL TREATMENT OF ADRENANOCORTICAL CARCINOMA Abstract   PDF
(Rus)
Krivosheev A.V., Britvin T.A., Beloshitsky M.E.
Vol 37, No 3S (2018) LAZERNAYa SKANIRUYuShchAYa OFTAL'MOSKOPIYa S LIGANDOM BETA-AMILOIDA KAK NOVYY METOD DIAGNOSTIKI BOLEZNI AL'TsGEYMERA Abstract   PDF
(Rus)
Kilivaeva G.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y., Mal'tsev D.S.
Vol 36, No 4 (2017) LIBRARY OF THE KRONSTADT NAVAL HOSPITAL Abstract   PDF
(Rus)
Lobanova M.I., Nikitin E.A., Roskostov M.V.
Vol 37, No 3 (2018) Life and work of Henry Ivanovich Turner (on the 160th anniversary of his birth) Abstract   PDF
(Rus)
Morgoshia T.S., Apchel V.Y., Syroezhin N.A.
Vol 37, No 1 (2018) Lipid status and vascular bloodstream of servicemen with initial liver fibrosis Abstract   PDF
(Rus)
Gordienko A.V., Zhirkov I.I., Serdyukov D.Y.
Vol 37, No 1 (2018) Longitudinal contractility evaluation of left ventricular myocardium in healthy individuals Abstract   PDF
(Rus)
Kuchmin A.N., Galova E.P., Galaktionov D.A., Kazachenko A.A., Yaroslavtsev M.Y., Evsyukov K.B., Gergel A.O., Shevelev A.A.
Vol 38, No 1 (2019) LOW-INVASIVE PARATHYRЕOIDECTOMY UNDER ULTRASOUND-GUIDED WITH THE USE OF PERCUTANEOUS LASER ABLATION Abstract   PDF
(Rus)
Pamputis S.N., Kolobanov A.A., Lopatnikova E.N., Pamputis D.S.
Vol 37, No 3S (2018) LUChEVYE METODY V PERVIChNOY DIAGNOSTIKE ATEROSKLEROZA SONNYKh ARTERIY Abstract   PDF
(Rus)
Stulin I.D., Boytsov S.A., Buziashvili Y.I., Vasil'ev A.Y., Lezhnev D.A., Gusev E.I., Martynov M.Y., Bochkareva E.V., Dzhuvalyakov P.G., Shamalov N.A., Sadikov P.V., Solonskiy D.S., Trukhanov S.A., Lyseyko N.V., Lochan N.V., Matskeplishvili M.T., Lebedeva A.V., Znayko G.G., Gusev A.P.
Vol 36, No 3 (2017) MAGNETIC STIMULATION IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DISEASES AND INJURIES OF THE NERVOUS SYSTEM Abstract   PDF
(Rus)
Litvinenko I.V., Yurin A.A., Frunza D.N., Bodrova T.V.
Vol 37, No 3S (2018) MAGNITNO-REZONANSNYE MARKERY NEYRODEGENERATsII PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE Abstract   PDF
(Rus)
Blinov D.S., Donets D.A., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Vol 37, No 1 (2018) Mathematical model of forecast successfulness of N.G. Kuznetsov Naval Academy cadets’ professional military adaptation Abstract   PDF
(Rus)
Zaytsev A.G., Rezvantsev M.V., Tegza V.Y., Yatmanov A.N., Dergachev V.B.
Vol 37, No 2 (2018) Matrix metalloproteinase-9 blood level as a predictor of post-stroke cognitive impairment Abstract   PDF
(Rus)
Kalinsky D.P., Lobzin V.Y., Ulyanov I.G.
Vol 36, No 4 (2017) MEDICAL SUPPORT FOR SPORTS AND MASS ACTIVITIES AND LESSONS FOR PHYSICAL TRAINING Abstract   PDF
(Rus)
Storozhenko I.I., Nikolaeva K.V., Fedorin S.V.
Vol 37, No 4 (2018) Meningococcal infection: clinical and epidemiological characteristics in modern conditions Abstract   PDF
(Rus)
Sharabkhanov V.V., Zhdanov K.V., Zakharenko S.M., L’vov N.I., Kozlov K.V., Lyashenko Y.I., Ivanov K.S., Bulankov Y.I., Yaremenko M.V.
Vol 36, No 3 (2017) METABOLIC DETERMINANTS OF IMMUNE REACTIVITY Abstract   PDF
(Rus)
Vologzhanin D.A., Khalimov Y.S.
Vol 37, No 3 (2018) Method for determining the functional state of peripheral nerves after their restoration in an experiment Abstract   PDF
(Rus)
Nisht A.Y.
Vol 37, No 4 (2018) Methodological approaches to estimation of indicators of marine operators in progressing of medical and physiological researches Abstract   PDF
(Rus)
Rogovanov D.Y., Chernikov O.G., Hankevich Y.R., Bloschinskiy I.A.
101 - 200 of 406 Items << < 1 2 3 4 5 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies