Issue Title Abstract File
Vol 37, No 3S (2018) RANEE PRIMENENIE BOTULINOTERAPII V LEChENII SPASTIChNOSTI VERKhNEY KONEChNOSTI V OSTROM PERIODE INSUL'TA Abstract   PDF
(Rus)
Polyakova A.V., Tokareva D.V., Voznyuk I.A., Zabirov S.S.
Vol 36, No 1 (2017) REFORM OF PRIMARY HEALTH CARE IN RUSSIA Abstract   PDF
(Rus)
Karaylanov M.G., Rusev I.T., Borisov D.N., Bakanev O.Y., Prokin I.G.
Vol 37, No 4 (2018) Regenerative properties of human extraembryonal organs in tissue engineering Abstract   PDF
(Rus)
Kalyuzhnaya L.I., Kharkevich O.N., Schmidt A.A., Protasov O.V.
Vol 38, No 1 (2019) REHABILITATION OF PATIENTS AFTER OPERATIONS ON THE THYROID Abstract   PDF
(Rus)
Pamputis S.N., Aleksandrov Y.K., Dyakiv A.D., Belyakov I.E.
Vol 36, No 3 (2017) RENDERING THE SURGICAL HELP BY THE SHIPS OF THE NAVY IN THE SEA Abstract   PDF
(Rus)
Soloviev I.A., Balura O.V.
Vol 37, No 1 (2018) Research of innervation and function of shoulder joint stabilizer muscles and parts of deltoid muscles in patients with old fractures of proximal humerus Abstract   PDF
(Rus)
Zubareva T.V., Gyulnazarova S.V.
Vol 37, No 1 (2018) Results clinical assessment of the application of nonsteroidal anti-inflammatory drugs for pain symptoms occurring after endodontic dental treatment Abstract   PDF
(Rus)
Nikitenko V.V., Borisova E.G., Polevaya L.P., Soldatkina A.S., Polevaya A.V.
Vol 37, No 1 (2018) Retrospective analysis of professional hearing loss of Аir-space forces military personnel Abstract   PDF
(Rus)
Mironov V.G., Soldatov I.K., Panevin P.A., Mironov I.V., Gushchin P.S., Soldatova A.V.
Vol 37, No 3 (2018) Review of interactive methods of teaching physics at medical University Abstract   PDF
(Rus)
Novikova N.G., Pronina N.V., Klishkova N.V.
Vol 37, No 4 (2018) Review of the collective monograph of A.A. Mikhaylenko, E.A. Anoshina and N.A. Guseva «Pathological reflexes in neurology», St. Petersburg, «Foliant», 2017 Abstract   PDF
(Rus)
Pomnikov V.G.
Vol 37, No 3S (2018) ROL' METALLOPROTEINAZY-9 V RAZVITII KOGNITIVNYKh NARUShENIY POSLE INSUL'TA Abstract   PDF
(Rus)
Kalinskiy D.P., Lobzin V.Y., Khlystov Y.V.
Vol 37, No 3S (2018) ROL' NEYROPEPTIDOV OKSITOTsINA I VAZOPRESSINA V PATOFIZIOLOGII MIGRENI Abstract   PDF
(Rus)
Shakirzyanova A.V., Koroleva K.S., Mitrukhina O.B.
Vol 37, No 3 (2018) Role sialic acids in maintenance of an immune homeostasis Abstract   PDF
(Rus)
Moskalev A.V., Sboychakov V.B., Apchel A.V., Tsygan V.N.
Vol 38, No 1 (2019) ROLE S.P. FEDOROV AND HIS DISCIPLES IN THE FORMATION OF PERM SURGERY AND UROLOGY Abstract   PDF
(Rus)
Davidov M.I., Nikonova O.E.
Vol 37, No 3S (2018) SAKhAROSNIZhAYuShchAYa TERAPIYa I PROFILAKTIKA INSUL'TA, ChTO NAM SEGODNYa IZVESTNO? Abstract   PDF
(Rus)
Yanishevskiy S.N.
Vol 37, No 1 (2018) Sarcoidosis of respiratory system at the beginning of the III Millennium Abstract   PDF
(Rus)
Zheleznyak S.G., Loshchakova A.I., Brazhenko N.A., Brazhenko O.N., Tsygan N.V.
Vol 37, No 3 (2018) Satisfaction of adults with the consequences of gunshot wounds of the maxillofacial area by the results of oral rehabilitation Abstract   PDF
(Rus)
Iordanishvili A.K., Kuvshinova A.K., Muzykin M.I., Serikov A.A.
Vol 37, No 2 (2018) Semantic differential of time among women affected with disease caused by the human immunodeficiency virus Abstract   PDF
(Rus)
Ulyukin I.M.
Vol 38, No 1 (2019) SHORT-TERM OUTCOMES OF SURGICAL TREATMENT OF PANCREATIC NEUROENDOCRINE TUMORS ASSOCIATED WITH THE SYNDROME OF MULTIPLEENDOCRINE NEOPLASIA TYPE 1 Abstract   PDF
(Rus)
Egorov A.V., Vasilyev I.A., Ivashov I.V., Thakur A.S.
Vol 37, No 1 (2018) Significance of the left ventricular ejection fraction in diagnosis of heart failure Abstract   PDF
(Rus)
Malov Y.S., Yarovenko I.I.
Vol 37, No 3S (2018) SINDROM VEGETATIVNOY DISFUNKTsII PRI NALIChII OTKRYTOGO OVAL'NOGO OKNA PREDSERDNOY PEREGORODKI KAK VOZMOZhNYY FAKTOR RISKA DLYa VOZNIKNOVENIYa TsEREBRAL'NYKh SOSUDISTYKh OSLOZhNENIY U LITs MOLODOGO VOZRASTA Abstract   PDF
(Rus)
Pomnikov V.G., Onishchenko E.F., Dorofeeva V.V.
Vol 37, No 3S (2018) SLUChAY RANNEGO VYYaVLENIYa ORFANNOGO NEYRODEGENERATIVNOGO ZABOLEVANIYa Abstract   PDF
(Rus)
Snegova E.V., Marchenko I.A., Sosnina I.B.
Vol 37, No 3 (2018) Some health aspects of the Battle of Stalingrad with elements of philosophical comprehension Abstract   PDF
(Rus)
Koshelev V.P., Kornushko I.G., Shpanka A.V., Vyazovichenko Y.E.
Vol 37, No 3S (2018) SOSTOYaNIE KLETOChNOGO IMMUNITETA U PATsIENTOV S ChMT RAZLIChNOY STEPENI TYaZhESTI I VOZMOZhNOSTI KLINIKO-IMMUNOLOGIChESKOGO PROGNOZA TEChENIYa ZABOLEVANIYa Abstract   PDF
(Rus)
Norka A.O., Vorob'ev S.V., Kuznetsova R.N., Kudryavtsev I.V., Kovalenko S.N.
Vol 37, No 3S (2018) SOSTOYaNIE VEGETATIVNOGO OBESPEChENIYa U MUZhChIN S SINKOPAL'NYMI SOSTOYaNIYaMI V ANAMNEZE V PERIOD DLITEL'NOY PASSIVNOY ORTOSTATIChESKOY PROBY PO DANNYM SPEKTRAL'NYKh KhARAKTERISTIK VARIABEL'NOSTI SERDEChNOGO RITMA Abstract   PDF
(Rus)
Chepcheruk O.G., Glukhovskoy D.V., Naumov K.M., Barsukov A.V.
Vol 37, No 3S (2018) SOVREMENNAYa NEYROMEDIATORNAYa TERAPIYa PRI KhRONIChESKOY IShEMII GOLOVNOGO MOZGA (OBZOR LITERATURY) Abstract   PDF
(Rus)
Ivolgin A.F., Avseytseva T.Y.
Vol 37, No 3S (2018) SOVREMENNYE PODKhODY K MOLEKULYaRNOY I PERSONALIZIROVANNOY TERAPII BOLEZNI PARKINSONA Abstract   PDF
(Rus)
Illarioshkin S.N.
Vol 37, No 3S (2018) SOVREMENNYE TEKhNOLOGII IZUChENIYa POSTURAL'NYKh NARUShENIY PRI BOLEZNI PARKINSONA Abstract   PDF
(Rus)
Chigaleychik L.A., Karabanov A.V., Poleshchuk V.V., Illarioshkin S.N.
Vol 37, No 3S (2018) SOVREMENNYE VOZMOZhNOSTI MAGNITNO-REZONANSNOY TOMOGRAFII PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME Abstract   PDF
(Rus)
Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Vol 37, No 3S (2018) SRAVNENIE STRUKTURY POSLEOPERATsIONNOY MOZGOVOY DISFUNKTsII PRI ONKOLOGIChESKIKh I KARDIOKhIRURGIChESKIKh OPERATsIYaKh Abstract   PDF
(Rus)
Yakovleva V.A., Tsygan N.V., Andreev R.V., Nechiporuk V.M., Gunyat R.Y., Krotov M.Y., Mirnaya D.A., Kyal'viyaynen I.M.
Vol 37, No 3S (2018) SRAVNITEL'NYY ANALIZ VOZRASTNYKh IZMENENIY SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY PRIShLOGO DETSKO-YuNOShESKOGO NASELENIYa YuGRY Abstract   PDF
(Rus)
Vilenskiy M.M.
Vol 37, No 2 (2018) Stastical methods in studies on the status of nutrition of military personnel Abstract   PDF
(Rus)
Shchukina N.A., Nagibovich O.A., Andriyanov A.I., Konovalova I.A., Smetanin A.L., Lazarenko L.P., Korosteleva O.G.
Vol 37, No 2 (2018) State of the lipid spectrum and coagulation system of blood in patients with obliterating atherosclerosis of vessels of the lower extremities living in mountain conditions near uranium tailings Abstract   PDF
(Rus)
Suranova G.Z., Dergunov A.V., Tuhvatshin R.R., Namazbekov M.N.
Vol 37, No 3S (2018) STRUKTURA KOMORBIDNOSTI I MORFOFUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa ATEROSKLEROTIChESKIKh BLYaShEK PRI ATEROSKLEROZE BRAKhIOTsEFAL'NYKh SOSUDOV Abstract   PDF
(Rus)
Luzina T.V., Urvantseva I.A., Almazova E.G., Migunova S.G.
Vol 37, No 3 (2018) Substantiation and development of rational economic and pharmaceutical mechanisms of drug supply of certain categories of citizens attached to military medical organizations Abstract   PDF
(Rus)
Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P.
Vol 37, No 2 (2018) Substantiation and development of the economic-mathematical model of rational drug provision for certain categories of citizens attached to military medical organizations Abstract   PDF
(Rus)
Miroshnichenko Y.V., Shcherba M.P., Bychkova O.I., Pilnik N.M.
Vol 37, No 4 (2018) Suppression of brain electrical activity in general anesthesia: the dose-effect relationship Abstract   PDF
(Rus)
Aleksandrov M.V., Kostenko I.A., Arkhipova N.B., Basharin V.A., Tolkach P.G., Chernyi V.S., Nazarov R.V., Arutunyan A.V.
Vol 38, No 1 (2019) SURGICAL APPROACH AT IATROGENIC INJURIES OF EXTRAHEPATIC BILIARY TRACTS Abstract   PDF
(Rus)
Abdullayev A.A., Abdullayev B.A.
Vol 38, No 1 (2019) SURGICAL MANAGEMENT OF MIRIZZI’S SYNDROME Abstract   PDF
(Rus)
Grinchesku A.E., Butyrskii A.G., Khilko S.S.
Vol 37, No 4 (2018) Surgical tactics treatment of the peptic ulcer of the stomach, complicated by bleeding Abstract   PDF
(Rus)
Sinenchenko G.I., Verbitskii V.G., Demko A.E., Parfenov A.O., Sekeev A.N., Zaitsev M.G., Kosachev A.V.
Vol 37, No 1 (2018) Surgical treatment of complications of Crohn’s disease Abstract   PDF
(Rus)
Solovev I.A., Pershko A.M., Kurilo D.P., Vasilchenko M.V., Silchenko E.S., Rumyantsev P.N.
Vol 37, No 4 (2018) Surgical treatment of gemangioma of the small intestine complicated by recurrent bleedings and blood losses of heavy severity Abstract   PDF
(Rus)
Soloviev I.A., Vasilchenko M.V., Voloshin S.V., Kudryavtseva A.V., Kolunov A.V., Koshelev T.E., Sizonenko N.A.
Vol 37, No 4 (2018) Systemic and morphological method of scheduling of medical support of troops (forces) and the population at elimination of medical and sanitary consequences of emergency situations by forces and means of Medical service of the Armed Forces of the Russian Federation Abstract   PDF
(Rus)
Lemeshkin R.N., Savchenko I.F., Blinov V.A., Zhukov A.A., Sidorov D.A., Chekhovskikh Y.S., Dmitriyev G.V.
Vol 37, No 2 (2018) T2*-magnetic resonance relaxometry of the liver in the quantitative assessment of iron overload Abstract   PDF
(Rus)
Titova A.M., Trufanov G.E., Fokin V.A.
Vol 37, No 4 (2018) Taxonomic and applied value of profiles utilization of protein amino acids of bacteria Acinetobacterbaumannii, Acinetobacterpittii, Acinetobacternosocomialis Abstract   PDF
(Rus)
Sivolodskii E.P., Zueva E.V.
Vol 37, No 2 (2018) Techniques for dental implants positioning Abstract   PDF
(Rus)
Ivashchenko A.V., Yablokov A.E., Balandin E.I., Tlustenko V.P., Antonyan Y.E.
Vol 37, No 4 (2018) The activities Imperial military medical academy during First World War Abstract   PDF
(Rus)
Gadylgareev V.G., Fedorin S.V.
Vol 37, No 4 (2018) The analysis of prosthetic and orthopedic factories production in the branch of lower extremities prothesis with possibilities of import substitution Abstract   PDF
(Rus)
Scherbina K.K., Suslyaev V.G., Golubeva Y.B., Sokurov A.V., Ermolenko T.V., Yankovskiy V.M.
Vol 37, No 3 (2018) The birth of military medical education in the Moscow state Abstract   PDF
(Rus)
Koshelev V.P., Kornushko I.G., Shpanka A.V., Vyazovichenko Y.E.
Vol 38, No 1 (2019) THE CHARACTERISTICS OF PREVALENCE AND ANALYSIS OF RESULTS OF TREATMENT OF DIABETIC FOOT SYNDROME Abstract   PDF
(Rus)
Demicheva T.P.
Vol 37, No 2 (2018) The contribution of A. Gref to clinical ophthalmology (to the 190th anniversary of the birth) Abstract   PDF
(Rus)
Morgoshiia T.S., Apchel V.Y.
Vol 37, No 4 (2018) The contribution of the faculty of Departments S.M. Kirov’s Military-medical academy into the limitation the consequences of Chernobyl nuclear power plant acciden Abstract   PDF
(Rus)
Kuznetsov S.M., Petreev I.V., Terentev L.P., Tsvetkov S.V.
Vol 37, No 4 (2018) The diagnostic value of indicators of acid-forming and pepsinoguena functions of the stomach in the detection of precancerous changes of the gastric mucosa in patients with chronic gastritis Abstract   PDF
(Rus)
Pavlovich I.M., Alper G.A., Gordienko A.V.
Vol 37, No 4 (2018) The evolution of methods and techniques for the diagnosis and treatment of urolithiasis in the Military medical academy named after S.M. Kirov Abstract   PDF
(Rus)
Protoschak V.V., Paronnikov M.V., Samatygo A.B., Kiselev A.O.
Vol 37, No 2 (2018) The experience of using cascade plasmofiltration in combined treatment with systemic lupus erythematosus on the background of programmed hemodialysis Abstract   PDF
(Rus)
Manuilov A.S., Bardakov S.N., Apchel A.V., Belskih A.N., Zakharov M.V., Tishko V.V., Ivanov A.M.
Vol 37, No 4 (2018) The first domestic devices for intraosseous infusion - is the great advance of military medicine in pre-hospital stage enhancement Abstract   PDF
(Rus)
Samokhvalov I.M., Golovko K.P., Denisov A.V., Telitsky S.Y., Zhirnova N.A., Komiagin S.E., Karpenko O.D., Demchenko K.N., Barakov Y.D., Stepanov A.Y.
Vol 37, No 3 (2018) The importance of iron metabolism, hepcidine and soluble transferrin receptor in pathogenesis of anemia in patients with solid tumors Abstract   PDF
(Rus)
Gordienko A.V., Sakhin V.T., Kryukov E.V., Sotnikov A.V., Rukavitsyn O.A.
Vol 36, No 3 (2017) THE INFLUENCE OF MILITARY-PROFESSIONAL FACTORS ON HEALTH OF SPECIALISTS OF THE NAVY TAKING INTO ACCOUNT THE CURRENT STATE AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF NAVAL THERAPY Abstract   PDF
(Rus)
Chumakov A.V., Cherkashin D.V.
Vol 36, No 2 (2017) THE LEGAL FRAMEWORK OF MEDICAL MONITORING OF POPULATION IN WATER SUPPLY (TROOPS) Abstract   PDF
(Rus)
Bokarev M.A., Kuznetsov S.M., Maydan V.A.
Vol 37, No 3 (2018) The main directions of prevention of noise pathology in the Armed Forces Abstract   PDF
(Rus)
Dvoryanchikov V.V., Akhmetzyanov I.M., Mironov I.V., Gavrilov E.K., Zinkin V.N., Gushchin P.S.
Vol 36, No 4 (2017) THE MAIN FACTORS OF PREMATURE AGING OF THE HUMAN BODY AND THEIR PATHOGENETIC SIGNIFICANCE FROM THE STANDPOINT OF NEUROIMMUNE ENDOCRINE INTERACTIONS Abstract   PDF
(Rus)
Medvedev D.S., Bondarev S.A., Shchurov A.G., Churganov O.A., Borisov D.N.
Vol 37, No 4 (2018) The modern characteristic of biology and diagnostics prospect M. tuberculosis Abstract   PDF
(Rus)
Moskalev A.V., Sboychakov V.B., Apchel A.V., Cygan V.N.
Vol 37, No 4 (2018) The modern view on сomplex diagnostics of the liquorrhea Abstract   PDF
(Rus)
Subkhanov K.S., Alekseev D.E., Cherebillo V.Y., Svistov D.V., Abdulkerimov K.T., Konovalov P.P., Glukhaniyk V.D.
Vol 37, No 1 (2018) The possibilities of computed tomography heart-axis-oriented multiplanar reformations in diagnostics of common arterial trunk Abstract   PDF
(Rus)
Sadykova G.K., Zheleznyak I.S., Ipatov V.V., Ryazanov V.V.
Vol 36, No 1 (2017) THE POSSIBILITY OF USING THE POLYMER FOR THE TREATMENT OF FULL NANOBIOCOMPOSITES SKIN DEFECTS Abstract   PDF
(Rus)
Zinov'ev E.V., Asadulaev M.S., Kostyakov D.V., Osmanov K.F., Stoyanovskiy R.G., Smirnova N.V., Shabunin A.S., Luk'yanov S.A.
Vol 37, No 1 (2018) The preoperative and postoperative period when phalloendoprosthesis Abstract   PDF
(Rus)
Udalov Y.D., Kyzlasov P.S., Martov A.G., Zabelin M.V., Kazhera A.A.
Vol 37, No 2 (2018) The role of early prosthetic help in the system of rehabilitation of the military personnel with military trauma: organizational, legal and methodical aspects Abstract   PDF
(Rus)
Suslyaev V.G., Vladimirova O.N., Shcherbina K.K., Sokurov A.V., Zhdanov Y.I., Chupryaev V.A.
Vol 36, No 3 (2017) THE ROLE OF MEDICAL EXAMINATIONS IN PREVENTING SUDDEN DEATH AMONG MILITARY PERSONNEL Abstract   PDF
(Rus)
Voronin S.V., Tyrenko V.V., Cherkashin D.V., Bologov S.G.
Vol 37, No 3 (2018) The selection of optimal methods for the determining the nutritional status of soldiers Abstract   PDF
(Rus)
Smirnova G.A., Kravchenko E.V., Konovalova I.A.
Vol 37, No 3 (2018) The skin test with tuberculous recombinant allergen AT successful treated patients with lung tuberculosis Abstract   PDF
(Rus)
Balasanyants G.S., Skotnikova N.V., Dantsev V.V.
Vol 38, No 1 (2019) THE STRUCTURE OF THYROID NODULES IN CHILDREN SUBJECTED TO SURGICAL TREATMENT Abstract   PDF
(Rus)
Gostimskii A.V., Skorodok Y.L., Taraikovich A.A., Peredereev S.S.
Vol 38, No 1 (2019) THE USE OF MESH ENDOPROSTHESIS IN SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA Abstract   PDF
(Rus)
Ragimov V.A., Ragimli S.I.
Vol 37, No 4 (2018) The use of telemedicine in the organization and provision of medical care to patients in critical conditions Abstract   PDF
(Rus)
Goncharov S.F., Fisun A.Y., Schegolev A.V., Baranova N.N., Shilkin I.P., Bobiy B.V., Shustrov V.V.
Vol 37, No 2 (2018) Tissue engineering for compensating short bowel syndrome Abstract   PDF
(Rus)
Kosulin A.V., Beldiman L.N., Kromsky S.V., Kokorina A.A., Mikhailova E.V., Sokolova M.O., Kriventsov A.V., Aleksandrov V.N.
Vol 37, No 1 (2018) To the 140th anniversary of the legendary Professor of surgery V.F. Voyno-Yasenetsky (Archbishop Luka) Abstract   PDF
(Rus)
Morgoshiya T.S., Apchel V.Y.
Vol 36, No 2 (2017) TO THE HISTORY OF TARKHOVSKY MILITARY SANATORIUM Abstract   PDF
(Rus)
Yaremko V.I., Cherkasova V.L., Korovin A.E.
Vol 36, No 1 (2017) TO THE QUESTION OF THE HISTORY OF DEVELOPMENT SYSTEMS ARE COMPLETE-SERVICE MEDICAL SERVICE OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION Abstract   PDF
(Rus)
Miroshnichenko Y.V., Kononov V.N., Perfil'ev A.B., Rodionov E.O., Likhogra I.A.
Vol 37, No 4 (2018) Tolerance in young people in the tuition in an educational institution Abstract   PDF
(Rus)
Uliukin I.M., Berezovskii A.V., Bolekhan V.N., Orlova E.S.
Vol 38, No 1 (2019) TRANSFISTULAR NANOELECTROIMPULSE LITHOTRIPSY IN THE TREATMENT OF CHOLEDOCHOLITHIASIS Abstract   PDF
(Rus)
Babak A.I., Mozhaeva E.A., Raskovalov D.A., Andrienko I.S., Prudkov M.I.
Vol 38, No 1 (2019) TRANSPAPILLARY ENDOSCOPIC SURGERY: COMPLICATIONS AND PREVENTION OF THEIR DEVELOPMENT Abstract   PDF
(Rus)
Romashchenko P.N., Filin A.A., Maistrenko N.A., Fekliunin A.A., Zherebtsov E.S.
Vol 37, No 4 (2018) Treatment and evacuation work of evacuation hospitals in the Saratov region in the period from July 1943 to June 1945 Abstract   PDF
(Rus)
Sokolov V.A., Murylev Y.A., Yakimov D.K., Murylev V.Y.
Vol 37, No 3S (2018) TsEREBRAL'NAYa VENOZNAYa DISGEMIYa U PATsIENTOV V PERIOPERATsIONNOM PERIODE LEChENIYa KhRONIChESKOY VENOZNOY NEDOSTATOChNOSTI Abstract   PDF
(Rus)
Stulin I.D., Seleznev F.A., Trukhanov S.A., Kovalenko G.A., Lyseyko N.V., Lochan N.V., Matskeplishvili M.T., Sazonova A.G.
Vol 37, No 3S (2018) TsEREBRAL'NYE NARUShENIYa OBMENA ZhELEZA KAK OSNOVA RAZVITIYa I PROGRESSIROVANIYa NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY Abstract   PDF
(Rus)
Litvinenko I.V., Krasakov I.V., Trufanov A.G.
Vol 37, No 1 (2018) Tumors of thymus gland: clinical features, diagnosis, treatment Abstract   PDF
(Rus)
Dzidzava I.I., Kotiv B.N., Dmitrochenko I.V., Fufaev E.E., Yasuychenya D.A., Kudryavtseva A.V., Bardakov S.N., Apollonov A.A.
Vol 37, No 3S (2018) TYaZhELYE INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa PRI VNUTRIMOZGOVOM KROVOIZLIYaNII: KLINIChESKOE NABLYuDENIE Abstract   PDF
(Rus)
Luneva I.E., Polishchuk R.V., Sergeev D.V., Anufriev P.L., Gulevskaya T.S., Shabalina A.A., Ryabinkina Y.V., Piradov M.A.
Vol 38, No 1 (2019) UNPREMEDITATED INJURIES OF THE BILE DUCTS AND SYSTEMATED APPROACH TO THEIR ELIMINATION Abstract   PDF
(Rus)
Romashchenko P.N., Maistrenko N.A., Pryadko A.S., Aliev A.K., Zherebcov E.S.
Vol 38, No 1 (2019) URGENT OPERATIONS IN PATIONS WITH DISEASES OF THYROID GLAND COMPLICATED BY COMPRESSION OF NECK AND MEDIASTINUM Abstract   PDF
(Rus)
Gostimskii A.V., Romanchishen A.F., Selikhanov B.A., Lisovskii O.V.
Vol 36, No 3 (2017) USING OF THE NEW TECHNOLOGIES FOR PRODUCING MEDICAL OXYGEN AND APPLICATIONS OF IT IN MILITARY MEDICAL ORGANIZATIONS Abstract   PDF
(Rus)
Enikeeva R.A.
Vol 36, No 3 (2017) USING THE SYSTEM OF BIOMETRIC VIDEO ANALYTICS TO DETERMINE THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE MAN Abstract   PDF
(Rus)
Dmitriev P.I., Oniksimov A.V., Melnik A.V.
Vol 38, No 1 (2019) VIRIATION OF THE EXTERNAL BRANCH OF THE SUPERIOR LARYNGEAL NERVE Abstract   PDF
(Rus)
Malyuga V.Y., Kuprin A.A.
Vol 37, No 3S (2018) VKLAD OTEChESTVENNOY NEYRONAUKI V PROBLEMU IZUChENIYa KOGNITIVNYKh FUNKTsIY I IKh NARUShENIY Abstract   PDF
(Rus)
Odinak M.M., Emelin A.Y., Vorob'ev S.V., Lobzin V.Y., Kashin A.V., Kolmakova K.A., Lupanov I.A.
Vol 37, No 3S (2018) VKLAD VOZRASTNOGO GIPOGONADIZMA V RAZVITIE KhRONIChESKOGO NARUShENIYa MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa Abstract   PDF
(Rus)
Gayfutdinov R.T., Perminova S.K.
Vol 36, No 2 (2017) VLADIMIR MONOMAKH Abstract   PDF
(Rus)
Alekseev Y.G.
Vol 37, No 3S (2018) VLIYaNIE LOKALIZATsII, SROKOV RAZVITIYa, KLINIChESKOY KARTINY NA VYYaVLYaEMOST' IShEMIChESKOGO INSUL'TA PRI NEYROVIZUALIZATsII Abstract   PDF
(Rus)
Musin R.S., Makarova Y.I., Akhatova Z.A., Stulin I.D.
Vol 37, No 3S (2018) VLIYaNIE REKONSTRUKTIVNYKh OPERATsIY NA SONNYKh ARTERIYaKh NA DINAMIKU KOGNITIVNYKh FUNKTsIY U PATsIENTOV SO STENOZIRUYuShchIM PORAZhENIEM BRAKhIOTsEFAL'NYKh ARTERIY Abstract   PDF
(Rus)
Karpova O.S., Tsygan N.V., Malyshok D.E., Kitachev K.V., Andreev R.V., Vvedenskiy M.I., Odinak M.M.
Vol 37, No 3S (2018) VOZMOZhNOST' DIAGNOSTIKI SINDROMA POZVONOChNOY ARTERII S POMOShch'Yu UL'TRAZVUKOVOGO ISSLEDOVANIYa SOSUDOV ShEI Abstract   PDF
(Rus)
Kunel'skaya N.L., Tardov M.V., Klyasov A.V., Baybakova E.V.
Vol 37, No 3S (2018) VOZMOZhNOST' PRIMENENIYa GENOMNOGO REDAKTIROVANIYa V LEChENII NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY Abstract   PDF
(Rus)
Vetchinova A.S., Abramycheva N.Y., Fedotova E.Y., Illarioshkin S.N.
Vol 37, No 3S (2018) VYBOR MYShTs-MIShENIY PRI PROVEDENII MESTNYKh BLOKAD V LEChENII BOL'NYKh S BOLEZN'Yu PARKINSONA I KhRONIChESKIMI BOLYaMI V NIZhNEY ChASTI SPINY Abstract   PDF
(Rus)
Antonen E.G.
Vol 37, No 3S (2018) VYYaVLENIE NARUShENIY V ENTERAL'NOY NERVNOY SISTEME MYShEY PRI MODELIROVANII RANNEY STADII BOLEZNI PARKINSONA Abstract   PDF
(Rus)
Ivanov M.V., Kutukova K.A., Voronkov D.N., Stavrovskaya A.V., Gushchina A.S.
Vol 37, No 3S (2018) VYYaVLENIE NEMOTORNYKh NARUShENIY NA KLASSIChESKOY MODELI BOLEZNI PARKINSONA Abstract   PDF
(Rus)
Stavrovskaya A.V., Ol'shanskiy A.S., Yamshchikova N.G., Gushchina A.S.
301 - 400 of 406 Items << < 1 2 3 4 5 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies