Issue Title Abstract File
Vol 37, No 3 (2018) M.I. Astvatsaturov - the founder of the biogenetic concept in the domestic clinical neurology (on the 140th anniversary of his birth) Abstract PDF
(Rus)
Mikhaylenko A.A., Litvinenko I.V., Odinak M.M., Tsygan N.V., Dynin P.S.
Vol 37, No 3S (2018) MIKhAIL NIKOLAEVICh ZhUKOVSKIY (K 150-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa) Abstract PDF
(Rus)
Litvinenko I.V., Mikhaylenko A.A., Anoshina E.A., Khlystov Y.V.
Vol 37, No 3S (2018) MIKROBIOTA KIShEChNIKA PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE - NOVAYa PATOGENETIChESKAYa MIShEN'? Abstract PDF
(Rus)
Abdurasulova I.N.
Vol 37, No 3S (2018) MIKROSTRUKTURNYE IZMENENIYa VEShchESTVA GOLOVNOGO MOZGA PRI IDIOPATIChESKOY NORMOTENZIVNOY GIDROTsEFALII (SINDROME KhAKIM-ADAMSA) Abstract PDF
(Rus)
Gavrilov G.V., Stanishevskiy A.V., Gaydar B.V., Paramonova N.M., Gaykova O.N., Svistov D.V.
Vol 37, No 4 (2018) Military Medical Academy named after S.M. Kirov - 220 years old Abstract PDF
(Rus)
Fisun A.Y., Kruglov V.I., Paliy K.A.
Vol 37, No 1 (2018) Modern approaches to diagnosis and treatment of bacterial liver abscesses Abstract PDF
(Rus)
Dzidzava I.I., Kotiv B.N., Apollonov A.A., Smorodsky A.V., Slobodjanik A.V., Soldatov S.A., Kudrjavceva A.V., Dmitrochenko I.V., Afanasyev A.A.
Vol 37, No 4 (2018) Modern approaches to objectivization of diagnostics of mental disorders Abstract PDF
(Rus)
Shamrey V.K., Marchenko A.A., Kurasov E.S.
Vol 38, No 1 (2019) MODERN DIAGNOSTIC AND MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGY IN THYROID SURGERY Abstract PDF
(Rus)
Romashchenko P.N., Maistrenko N.A., Krivolapov D.S., Vshivtsev D.O., Zherebtsov E.S.
Vol 37, No 2 (2018) Modern ideas about the methods of surgical organ-preserving treatment of kidney cancer Abstract PDF
(Rus)
Samartseva E.E., Nosov A.K., Petrov S.B.
Vol 37, No 2 (2018) Modern methods of the functional state assessing of the body and the physical performance of a serviceman in solving scientific research problems of biomedical direction Abstract PDF
(Rus)
Geregey A.M., Kovalev A.S., Vetryakov O.V., Malahova I.S., Mavrenkov E.M.
Vol 38, No 1 (2019) MODERN SURGICAL INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH THYROID DISEASES Abstract PDF
(Rus)
Dolidze D.D., Shabunin A.V., Mumladze R.B., Vardanyan A.V., Lebedinskiy I.N., Mel’nik K.V., Vardanyan V.A.
Vol 36, No 3 (2017) MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF VESSELS FOR MEDICAL PURPOSES Abstract PDF
(Rus)
Chernikov O.G., Cherniy V.S., Zaymagov S.V.
Vol 37, No 4 (2018) Morphofunctional changes in the myocardium of the left ventricle at an early stage of the development of hypertension Abstract PDF
(Rus)
Kuchmin A.N., Galova E.P., Kazachenko A.A., Yaroslavtcev M.Y.
Vol 37, No 3 (2018) Morphological characteristics of the auxiliary elements of the knee joint in normal and deforming arthrosis Abstract PDF
(Rus)
Gaivoronskiy I.V., Hominets V.V., Semenov A.A., Goryacheva I.A.
Vol 37, No 3 (2018) Morphological substantiation of clinical efficacy of platelet rich plasma in males with androgenic alopecia Abstract PDF
(Rus)
Pakhomova E.E., Smirnova I.O., Telichko I.N.
Vol 37, No 1 (2018) Most important epidemiological tuberculosis indicators in the beginning of the III Millennium Abstract PDF
(Rus)
Brazhenko N.A., Loshchakova A.I., Brazhenko O.N., Zheleznyak S.G., Tsygan N.V.
Vol 37, No 3S (2018) NARUShENIYa SNA PRI NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIYaKh Abstract PDF
(Rus)
Nodel' M.R.
Vol 38, No 1 (2019) NAUChNAYa ShKOLA S.P. FEDOROVA: ISTORIYa, NASTOYaShchEE, BUDUShchEE Abstract PDF
(Rus)
Maystrenko N.A., Romashchenko P.N., Aliev A.K.
Vol 37, No 3S (2018) NEKOTORYE DISKUSSIONNYE VOPROSY TOPIChESKOY DIAGNOSTIKI V KLINIChESKOY NEVROLOGII Abstract PDF
(Rus)
Mikhaylenko A.A., Guseva N.A., Anoshina E.A.
Vol 37, No 3S (2018) NEKOTORYE MEKhANIZMY PROLONGATsII REMISSII RASSEYaNNOGO SKLEROZA Abstract PDF
(Rus)
Golovkin V.I., Pozdnyakov A.V., Sagiyan A.S.
Vol 37, No 3S (2018) NEKOTORYE POKAZATELI TsEREBRAL'NOGO METABOLIZMA PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE (RS) Abstract PDF
(Rus)
Golovkin V.I., Pozdnyakov A.V., Sagiyan A.S., Novikov V.A.
Vol 37, No 3S (2018) NEMOTORNYE SIMPTOMY TsERVIKAL'NOY DISTONII Abstract PDF
(Rus)
Avseytseva T.Y., Ivolgin A.F.
Vol 37, No 3S (2018) NEOBKhODIMOST' MEZhVEDOMSTVENNOGO VZAIMODEYSTVIYa PRI REABILITATsII BOL'NYKh RASSEYaNNYM SKLEROZOM Abstract PDF
(Rus)
Pomnikov V.G., Kritskaya L.A., Prokhorov A.A., Delokyan G.A., Sen'kina A.G.
Vol 37, No 2 (2018) New diagnostic criteria for assessing homeostasis in patients with respiratory tuberculosis Abstract PDF
(Rus)
Brazhenko O.N., Brazhenko N.A., Loshakova A.I., Tsygan N.V., Zheleznyak S.G.
Vol 37, No 1 (2018) New minimally invasive technique of treating patients with de Quervain’s disease Abstract PDF
(Rus)
Zhigalo A.V., Bushmakin A.S., Stadnichenko S.Y., Pochtenko V.V., Morozov V.V.
Vol 37, No 3S (2018) NEYROMETABOLIZM MOZGA PRI DODEMENTNYKh KOGNITIVNYKh RASSTROYSTVAKh Abstract PDF
(Rus)
Sokolova L.P., Shmyrev V.I.
Vol 37, No 3S (2018) NEYROVIZUALIZATsIONNYE FAKTORY RISKA RAZVITIYa EPILEPSII U BOL'NYKh S NEYROEPITELIAL'NYMI I METASTATIChESKIMI OPUKhOLYaMI GOLOVNOGO MOZGA Abstract PDF
(Rus)
Litvinenko I.V., Martynov B.V., Prokudin M.Y., Bazilevich S.N., Dyskin D.E., Bushurov S.E., Murzakanova D.A.
Vol 37, No 3S (2018) NOVYE VOZMOZhNOSTI TERAPII FOKAL'NOY EPILEPSII U PODROSTKOV. KLINIChESKIY SLUChAY Abstract PDF
(Rus)
Snegova E.V., Ledentsova D.V., Sosnina I.B.
Vol 38, No 1 (2019) OBSTRUCTION OF BILE DUCTS IN CHRONIC PANCREATITIS AND POSSIBILITIES OF ITS SURGICAL CORRECTION Abstract PDF
(Rus)
Pryadko A.S., Romashchenko P.N., Maistrenko N.A., Boiko I.Y., Yaraliev V.M., Kuznecov A.I.
Vol 37, No 4 (2018) Odontogenic maxillary sinusitis: current state of the problem Abstract PDF
(Rus)
Dvoryanchikov V.V., Grebnev G.A., Isachenko V.S., Shafigullin A.V.
Vol 37, No 3S (2018) OPTIChESKAYa KOGERENTNAYa TOMOGRAFIYa SETChATKI PRI BOLEZNI AL'TsGEYMERA Abstract PDF
(Rus)
Kilivaeva G.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y., Mal'tsev D.S.
Vol 37, No 3S (2018) OPTIChESKAYa KOGERENTNAYa TOMOGRAFIYa SETChATKI V RANNEY DIAGNOSTIKE RASSEYaNNOGO SKLEROZA Abstract PDF
(Rus)
Blinov D.S., Donets D.A., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Vol 37, No 3 (2018) Optimization of internal quality control system of health care for children needing rehabilitation after neuroinfections Abstract PDF
(Rus)
Samoylova I.G.
Vol 37, No 2 (2018) Organization of rendered surgical assistance in extreme conditions of autonomous navigation Abstract PDF
(Rus)
Soroka A.K., Kotelnikov V.N., Nazarov V.E., Geltser B.I., Dergunov V.A.
Vol 37, No 1 (2018) Organization of the soviet armed forces medical supply in 1970’s and 1980’s Abstract PDF
(Rus)
Miroshnichenko Y.V., Bunin S.A., Kononov V.N., Perfilev A.B., Kostenko N.L.
Vol 37, No 2 (2018) Organization of the treatment of the wounded and sick in medical institutions in Saratov during The Great Patriotic War. Deployment of evacuation hospitals in the initial period of the war (June 1941 - June 1942) Abstract PDF
(Rus)
Sokolov V.A., Murylev Y.A., Murylev V.Y., Yakimov D.K.
Vol 37, No 1 (2018) Organizational and functional form of infectious diseases control of servicemen studying in military educational organizations Abstract PDF
(Rus)
Zobov A.E., Aminev R.M., Kuzin A.A., Kucherov A.S.
Vol 38, No 1 (2019) ORIGINAL METHOD OF MONOPOLAR GAS PLASMA COAGULATION IN EXPERIMENT AND CLINICAL USING Abstract PDF
(Rus)
Golubev A.A., Shepel E.V., Sitkin S.I., Eremeev A.G.
Vol 37, No 3S (2018) OSOBENNOSTI DIAGNOSTIKI SINDROMA ZAPYaSTNOGO KANALA Abstract PDF
(Rus)
Nazhmudinov R.Z., Zhivolupov S.A.
Vol 37, No 3S (2018) OSOBENNOSTI I TIPY VEGETATIVNOGO OBESPEChENIYa PRI NEYROREFLEKTORNYKh SINKOPAL'NYKh SOSTOYaNIYaKh Abstract PDF
(Rus)
Naumov K.M., Zolotareva N.A., Glukhovskoy D.V., Chepcheruk O.G.
Vol 37, No 3S (2018) OSOBENNOSTI I VZAIMOSVYaZ' KOGNITIVNYKh FUNKTsIY I VEGETATIVNOY REGULYaTsII U LITs MOLODOGO VOZRASTA Abstract PDF
(Rus)
Vetsler M.V., Kovalev M.A., Cherkasova V.G., Murav'ev S.V., Chaynikov P.N.
Vol 37, No 3S (2018) OSOBENNOSTI IZMENENIYa FRAKTsIONNOY ANIZOTROPII SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM Abstract PDF
(Rus)
Sandalov S.A., Buryak A.B., Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Vol 37, No 3S (2018) OSOBENNOSTI KLINIChESKOY KARTINY POSTTRAVMATIChESKIKh KOGNITIVNYKh NARUShENIY I PATOGENEZ IKh FORMIROVANIYa PO REZUL'TATAM SOVREMENNYKh METODOV NEYROVIZUALIZATsII Abstract PDF
(Rus)
Vorob'ev S.V., Sokolov A.V., Fokin V.A.
Vol 37, No 3S (2018) OSOBENNOSTI KOPING-STRATEGIY BOL'NYKh S BOLEZN'Yu PARKINSONA Abstract PDF
(Rus)
Kotsyubinskaya Y.V., Dmitrova E.A., Safonova N.Y.
Vol 37, No 3S (2018) OTsENKA KOGNITIVNOY DISFUNKTsII U PATsIENTOV S RASSEYaNNYM SKLEROZOM Abstract PDF
(Rus)
Donets D.A., Blinov D.S., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Vol 37, No 3S (2018) OTsENKA ROLI SEREBRA V PATOGENEZE I PROGNOZE GEMORRAGIChESKOGO INSUL'TA Abstract PDF
(Rus)
Koychakaeva A.S., Malikova A.G., Magomedova R.M., Akhmedova P.G.
Vol 37, No 3S (2018) OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa I POSLEOPERATsIONNOE ULUChShENIE KOGNITIVNYKh FUNKTsIY V ONKOKhIRURGII Abstract PDF
(Rus)
Tsygan N.V., Yakovleva V.A., Eleskhanov I.R., Gunyat R.Y., Fufaev E.E., Gagloeva T.D., Gavrilov P.S., Dzidzava I.I., Litvinenko I.V.
Vol 37, No 3S (2018) OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa PRI SIMUL'TANNYKh OPERATsIYaKh KORONARNOGO ShUNTIROVANIYa I KAROTIDNOY ENDARTEREKTOMII Abstract PDF
(Rus)
Malyshok D.E., Savintseva A.I., Tsygan N.V., Karpova O.S., Balandina E.V., Boyarkin A.A., Shorokhov K.N.
Vol 37, No 4 (2018) Pages of history and achievements of the Department of Normal Anatomy of the Military Medical Academy named after S.M. Kirov Abstract PDF
(Rus)
Gaivoronsky I.V., Nichiporuk G.I.
Vol 36, No 1 (2017) PAMYaTI DOKTORA LIZY Abstract PDF
(Rus)
Kuznetsova O.Y., Moiseeva I.E.
Vol 37, No 4 (2018) Paresthesia of mucosae membranes of an oral cavity against the background of taking inhaled hormonal drugs Abstract PDF
(Rus)
Kazarina L.N., Chuvarkova I.M.
Vol 37, No 3S (2018) PASSIVNAYa ORTOSTATIChESKAYa PROBA V DIAGNOSTIKE SINKOPAL'NYKh SOSTOYaNIY Abstract PDF
(Rus)
Chepcheruk O.G., Glukhovskoy D.V., Naumov K.M., Zolotareva N.A.
Vol 37, No 1 (2018) Pathogenetic and prognostic significance of molecular markers of myocardial remodeling in patients suffering from chronic heart failure Abstract PDF
(Rus)
Liskova Y.V.
Vol 37, No 3S (2018) PATOGENETIChESKIE PODKhODY K TERAPII KOGNITIVNYKh NARUShENIY AL'TsGEYMEROVSKOGO TIPA - REALII I PERSPEKTIVY Abstract PDF
(Rus)
Emelin A.Y., Lobzin V.Y., Naumov K.M., Polukhina E.Y.
Vol 36, No 1 (2017) PECULIARITIES OF MORPHOLOGOCAL AND FUNCTIONAL INDICES YOUNG MEN'S CARDIOVASCULAR SYSTEM WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA SYMPTOMS Abstract PDF
(Rus)
Efimov S.V., Cherkashin D.V., Andrianov V.P., Alanichev A.E., Kutelev G.G., Liderman A.A.
Vol 36, No 4 (2017) PECULIARITIES OF THE SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP FACE BURNS Abstract PDF
(Rus)
Butrin Y.L., Petrachkov S.A.
Vol 37, No 4 (2018) Perechen' statey za 2018 god Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 36, No 3 (2017) PERSPECTIVES OF USE OF MEDICINAL DRUGS IN PREFERRED SYRINGES Abstract PDF
(Rus)
Golubenko R.A., Andreev O.N., Andreeeva O.G.
Vol 37, No 2 (2018) Physiological and hygienic assessment of nutrition for crew members of surface ships of the Navy in a long maritime campaign Abstract PDF
(Rus)
Andriyanov A.I., Yurchik N.V., Sochenko V.V., Krivtsov A.V., Subbotina T.I., Andreev V.P., Konovalova I.A., Smetanin A.L., Ishchyk Y.V.
Vol 38, No 1 (2019) PNEUMATIC CONTACT TRANSURETHRAL ureterOLITHOTRIPSY in emergency urological practice Abstract PDF
(Rus)
Ryazantsev V.E., Antipkin I.I., Ryazantsev E.V., Khoshnaw A.M., Larina V.S.
Vol 37, No 4 (2018) Polymorbidity: definition, classifications, prevalence, estimation methods and practical significance Abstract PDF
(Rus)
Voronin S.V., Cherkashin D.V., Bersheva I.V.
Vol 37, No 3S (2018) POSLEOPERATsIONNAYa MOZGOVAYa DISFUNKTsIYa PRI REKONSTRUKTIVNYKh KhIRURGIChESKIKh OPERATsIYaKh NA BRYuShNOM OTDELE AORTY Abstract PDF
(Rus)
Ryabtsev A.V., Tsygan N.V., Kitachev K.V., Andreev R.V., Pomet'ko D.V., Khubulava G.G., Odinak M.M.
Vol 37, No 2 (2018) Possibilities of bioimpedance analysis in the diagnosis of obesity Abstract PDF
(Rus)
Nagibovich O.A., Smirnova G.A., Andriyanov A.I., Kravchenko E.V., Konovalova I.A.
Vol 37, No 4 (2018) Possibilities of biological control of extracorporeal photochemotherapy Abstract PDF
(Rus)
Manuilov A.S., Kudryavtsev I.V., Serebriakova M.K., Trulev A.S., Bardakov S.N., Apchel A.V., Belskih A.N., Zakharov M.V., Tishko V.V., Sokolov A.A., Vasylieva I.A.
Vol 37, No 2 (2018) Possibilities of pharmacological correction of pathologies of gepatobiliarny system Abstract PDF
(Rus)
Musayeva E.M., Huseinova G.A., Polukhova S.M., Gasymova S.V., Jafarova R.E.
Vol 37, No 2 (2018) Possibilities of use of arc-type discharge low-temperature air plasma of atmospheric pressure for burn wound treatment Abstract PDF
(Rus)
Zinovyev E.V., Tsygan V.N., Asadulayev M.S., Borisov O.V., Lopatin I.M., Lukyanov S.A., Artsimovich I.V., Paneyakh M.B., Kostyakov D.V., Kravtsov S.N., Zubov V.V., Osmanov K.F.
Vol 37, No 4 (2018) Possibilities of using endovascular methods of treatment of patients with critical limb ischemia in regional vascular centers Abstract PDF
(Rus)
Movchan K.N., Suhov V.K., Artyushin B.S., Shlojdo E.A., Shlomin V.V., Levina A.A.
Vol 37, No 1 (2018) Possibility of age-related changes correction in the face and neck skin using laser technology Abstract PDF
(Rus)
Shanina N.A., Patrushev A.V., Samtsov A.V., Plakhov V.N.
Vol 37, No 1 (2018) Practice of information transparency introduction into supervisory actions over medicines turnover Abstract PDF
(Rus)
Bidarova F.N.
Vol 37, No 1 (2018) Pravila dlya avtorov Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 37, No 2 (2018) Pravila dlya avtorov Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 37, No 3 (2018) Pravila dlya avtorov Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 37, No 4 (2018) Pravila dlya avtorov Abstract PDF
(Rus)
- -.
Vol 36, No 1 (2017) PRECLINICAL ATHEROSCLEROSIS AND MODERN METHODS OF ITS DIAGNOSIS Abstract PDF
(Rus)
Rudchenko I.V., Tyrenko V.V., Kol'tsov A.V., Sinopal'nikov D.O., Kachnov V.A., Gridneva A.V., Koroleva K.Y.
Vol 37, No 4 (2018) Prevention and treatment of infectious complications of penetrating thoracic injuries Abstract PDF
(Rus)
Kotiv B.N., Samokhvalov I.M., Markevich V.Y., Chuprina A.P., Dzidzava I.I., Barinov O.V., Suvorov V.V., Goncharov A.V., Rud A.A., Petukhov K.V.
Vol 36, No 1 (2017) PREVENTION OF YATROGENIC DAMAGES OF THE LARYNGEAL NERVES IN TRADITIONAL AND MINIMALLY INVASIVE THYROID SURGERY Abstract PDF
(Rus)
Romashchenko P.N., Maistrenko N.A., Krivolapov D.S.
Vol 37, No 3S (2018) PRIMENENIE KSENONOTERAPII PRI ABUZUSNOY GOLOVNOY BOLI Abstract PDF
(Rus)
Ardashev V.N., Baziy N.I., Stebletsov S.V., Kurbangaliev R.I., Kovalenko P.A., Sharipova S.V.
Vol 38, No 1 (2019) PROBABILITY OF CANCER DETECTION DURING REPEATED OPERATIONS IN PATIENTS WITH BENIGN THYROID DISEASES Abstract PDF
(Rus)
Romanchishen A.F., Gostimsky A.V., Akinchev A.L., Karpatsky I.V.
Vol 37, No 3S (2018) PROBLEMNYE VOPROSY DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKI I RATsIONAL'NOY TERAPII SINDROMA KARPAL'NOGO KANALA Abstract PDF
(Rus)
Zhivolupov S.A., Samartsev I.N., Nazhmudinov R.Z., Vorob'eva M.N.
Vol 37, No 1 (2018) Problems of diagnostics and treatment of gastrointestinal perforations in patients with acute intestinal infections Abstract PDF
(Rus)
Magomedov G.M., Zemlyanoy V.P., Nakhumov M.M., Namazov B.B.
Vol 36, No 3 (2017) PROBLEMS OF PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION Abstract PDF
(Rus)
Tyrenko V.V., Ovchinnikov Y.V., Bologov S.G., Ignatev S.B., Kachnov V.A., Koltsov A.V.
Vol 37, No 2 (2018) Problems of rendering primary prosthetic and orthopedic help in the megapolis Abstract PDF
(Rus)
Suslyaev V.G., Vladimirova O.N., Sokurov A.V., Ermolenko T.V., Zhdanov Y.I., Gorchaninov O.N.
Vol 38, No 1 (2019) PROCALCITONIN OF EYACULATE AS A MARKER OF DISORDERS OF SPERMATOGENESIS Abstract PDF
(Rus)
Gal’kovich K.R., Sosnin D.Y., Nenasheva O.Y., Krivcov A.V.
Vol 37, No 3 (2018) Professor Pavel Ivanovich Melnichenko (to the70th anniversaru) Abstract PDF
(Rus)
Kusnezjv S.M., Terent’ev L.P.
Vol 37, No 1 (2018) Professor T.Ya. Aryev. The first experience of the management of the clinical department (to the 110th anniversary of his birth) Abstract PDF
(Rus)
Sokolov V.A., Yakimov D.K.
Vol 37, No 3S (2018) PROFIL' KLINIChESKOY KARTINY KOGNITIVNYKh NARUShENIY U LITs, PERENESShIKh ChEREPNO-MOZGOVUYu TRAVMU Abstract PDF
(Rus)
Vorob'ev S.V.
Vol 37, No 3S (2018) PROFILAKTIKA KARDIOEMBOLIChESKOGO INSUL'TA, KONSENSUS EFFEKTIVNOSTI I BEZOPASNOSTI Abstract PDF
(Rus)
Yanishevskiy S.N.
Vol 36, No 2 (2017) PROGNOSTIC VALUE OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF ECHOCARDIOGRAPHY AND PLACENTOMETRY Abstract PDF
(Rus)
Ivanova L.A., Ророvа А.V., Karpov K.P.
Vol 37, No 3S (2018) PROGRESSIRUYuShchIY NAD\"YaDERNYY PARALICh S TsEREBELLYaRNOY ATAKSIEY (KLINIChESKOE NABLYuDENIE) Abstract PDF
(Rus)
Artem'eva D.V., Farkhutdinova A.I.
Vol 37, No 3S (2018) PROLAKTIN KAK FAKTOR PROTEKTsII TsNS U EKSPERIMENTAL'NYKh ZhIVOTNYKh MODELEY RASSEYaNNOGO SKLEROZA Abstract PDF
(Rus)
Guzev A.K., Predtechenskaya E.V., Sorokina I.V., Aydagulova S.V.
Vol 37, No 3S (2018) PROSTRANSTVA VIRKhOVA-ROBINA V GOLOVNOM MOZGE: FUNKTsIONAL'NYE I MORFOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI (OBZOR LITERATURY) Abstract PDF
(Rus)
Tsoroev M.A.
Vol 36, No 4 (2017) PROTECTIVE EFFECT OF AMINO ACIDS IN THE ORGANOTYPIC CULTURE OF THE ECTODERMAL GENESIS TISSUES AT THE CYCLOPHOSPHANE PRESENCE Abstract PDF
(Rus)
Chalisova N.I., Korovin A.E.
Vol 37, No 3S (2018) PSIKhOLOGIChESKAYa ADAPTATsIYa K KhRONIChESKOY IShEMII MOZGA U ZhITELEY RESPUBLIKI KARELIYa Abstract PDF
(Rus)
Burkin M.M., Molchanova E.V., Khyanikyaynen I.V.
Vol 38, No 1 (2019) PSYCHEMICAL STATE OF PATIENTS UNDER NITROGEN MONOXIDE THERAPY FOR PREVENTION OF PURULENT-INFLAMMATORY POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN UROLOGY Abstract PDF
(Rus)
Esipov A.S., Parshin V.V., Gvasalia B.R., Stegantsev D.I., Kochetov A.D.
Vol 37, No 3 (2018) Quality control of batches of bacteriological examination kits «Selective differential-diagnostic medium for recovery of Bacillus anthracis and closely related bacilli of Bacillus cereus group» Abstract PDF
(Rus)
Ryazanova A.G., Aksenova L.Y., Zuenco A.A., Gridina T.M., Buravtseva N.P., Eremenko E.I.
Vol 38, No 1 (2019) QUALITY OF LIFE AFTER SURGICAL TREATMENT OF INSULIN-PRODUCTION TUMORS OF THE PANCREAS Abstract PDF
(Rus)
Lejinskiy D.V., Egorov A.V., Vasilyev I.A., Ivashov I.V., Mironova A.V.
Vol 37, No 1 (2018) Quantitative electrophysiological pattern of neurodegeneration in encephalopathies of various origin Abstract PDF
(Rus)
Gurskaya O.E., Tsygan V.N., Mirolubov A.V.
Vol 37, No 3 (2018) Questions of medical and social examination and rehabilitation of disabled people with the consequences of military trauma Abstract PDF
(Rus)
Andreeva O.S., Karasaeva L.A., Shkurko M.A., Shahsuvaryan S.B.
Vol 37, No 4 (2018) Radiation pathology is a part of Military field therapy Abstract PDF
(Rus)
Khalimov Y.S., Vlasenko A.N., Matveev S.Y., Sapozhnikov R.Y.
Vol 38, No 1 (2019) RADIOFREQUENCY ABLATION IN TREATMENT OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE WITH BARRETT’S ESOPHAGUS Abstract PDF
(Rus)
Puchkov K.V., Khabarova E.V., Tishchenko E.S.
201 - 300 of 406 Items << < 1 2 3 4 5 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies